10

Nữ vương Sê-ba viếng thăm Sa-lô-môn

1Nữ hoàng nước Sê-ba nghe Sa-lô-môn được Chúa Hằng Hữu ban cho khôn ngoan và nhiều phúc lành nên đến Giê-ru-sa-lem để thử tài Sa-lô-môn bằng những câu hỏi khúc mắc. 2Theo bà có cả một đàn lạc đà chở vô số hương liệu, ngọc và vàng. Khi gặp Sa-lô-môn bà đem các câu hỏi ra cật vấn. 3Sa-lô-môn giải đáp tất cả những câu hỏi của bà, chẳng câu nào quá ẩn bí đối với vua. 4Khi thấy sự khôn ngoan của Sa-lô-môn cùng thấy cung điện vua xây, 5cao lương mỹ vị trên bàn vua, người hầu bàn, cách họ ăn mặc, các triều thần, các lễ thiêu vua dâng trong Đền thờ Chúa nữ hoàng Sê-ba vô cùng sửng sốt. 6Bà nói với vua: "Tất cả những điều tôi nghe khi còn ở nước nhà về sự khôn ngoan và công việc vua làm đều đúng cả, 7nhưng tôi không tin cho đến khi tôi tới đây và thấy tận mắt. Đúng ra, tôi chỉ mới nghe có phân nửa. Sự khôn ngoan và giàu có của vua còn hơn xa những điều tôi nghe. 8Dân của vua có phúc thật; tôi tớ của vua cũng có phúc lắm, vì hằng ngày họ được đứng đây để nghe những lời khôn sáng của vua. 9Ngợi khen Thượng Đế Hằng Hữu của vua vì Ngài hài lòng đặt vua lên ngôi Y-sơ-ra-ên. Chúa luôn thương yêu Y-sơ-ra-ên nên mới đặt vua cai trị họ và xét xử họ cách công minh." 10Rồi bà tặng vua gần nửa tấn vàng cùng vô số ngọc ngà và hương liệu. Không ai tặng vua Sa-lô-môn nhiều hương liệu bằng nữ hoàng Sê-ba.
11(Khi đoàn tàu của Hi-ram đi chở vàng Ô-phia, cũng có chở về rất nhiều gỗ bạch đàn và ngọc. 12Vua dùng gỗ bạch đàn làm trụ Đền thờ và cung điện, làm đàn thất huyền và thụ cầm cho các ca đoàn. Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ có nhiều gỗ bạch đàn như thế).
13Để đáp lễ, vua Sa-lô-môn tặng cho nữ hoàng Sê-ba tất cả những vật gì bà thích và xin, ngoài những tặng vật chính thức của nhà vua. Sau đó, nữ hoàng và đoàn tùy tùng lên đường về nước.

Huy hoàng của Sa-lô-môn

14Mỗi năm Sa-lô-môn thu được khoảng 2 tấn rưỡi vàng, 15chưa kể số vàng thu được do quan hệ ngoại thương với các vua Á-rập, và do các tổng đốc trong nước đem nộp. 16,17Sa-lô-môn sai thợ lấy vàng gò thành khiên, hai trăm cái lớn (mỗi cái dùng hơn mười lượng vàng) và ba trăm cái nhỏ (mỗi cái dùng hơn ba lượng vàng). Những khiên này được đặt tại cung "Rừng Li-ban." 18Vua cũng sai làm một cái ngai bằng ngà thật lớn, bọc vàng ròng. 19Ngai có sáu bậc, thân ngai có đỉnh tròn, cạnh chỗ gác tay, mỗi bên có một con sư-tử. 20Ngoài ra có mười hai con sư tử khác đứng trên sáu bậc, mỗi con đứng ở một góc bậc. Không nước nào có được một chiếc ngai như thế. 21Vua Sa-lô-môn uống bằng những tách vàng. Tất cả vật dụng trong cung "Rừng Li-ban" đều bằng vàng ròng, không có vật nào bằng bạc vì dưới triều Sa-lô-môn, bạc không mấy giá trị. 22Cứ ba năm một lần, đoàn tàu hoàng gia cùng đoàn tàu của Hi-ram vượt biển đi Ta-rê-si đem về vàng, bạc, ngà, cùng dã nhân và con công.
23Vua Sa-lô-môn giàu có, và khôn ngoan hơn tất cả các vua trên thế giới. 24Thiên hạ đều mong được gặp Sa-lô-môn để lĩnh hội tư tưởng khôn ngoan Thượng Đế đã phú cho vua. 25Hằng năm người ta đến, đem theo vô số lễ vật, gồm những vật bằng vàng và bạc, y phục, binh giáp, hương liệu, ngựa, la. 26Sa-lô-môn cũng sắm nhiều ngựa và xe. Vua có một ngàn bốn trăm cỗ xe và mười hai ngàn kỵ binh đóng trong các thành chứa xe và ngay tại Giê-ru-sa-lem. 27Tại Giê-ru-sa-lem, bạc trở nên tầm thường như đá, gỗ bách hương như cây sung mọc đầy trong thung lũng. 28Sa-lô-môn mua ngựa từ Ai-cập. Toán thương gia của nhà vua đi mua từng bầy với giá phải chăng. 29Một cỗ xe mua từ Ai-cập mang về bán với giá chưa tới một lượng vàng, một con ngựa khoảng chừng ba chỉ. Đó là giá các vua người Hê-tít và vua Sy-ri trả cho các thương gia của vua.