16

1Yêhôva ngơi ma Y-Jêhu, kon buklâu Y-Hanani tâm rdâng đah Y-Baêsa, lah:
2"Yor lah gâp hŏ n'hao jêh may bơh ndruyh neh jêh ri njêng may ƀư kôranh chiă uănh phung ƀon lan gâp Israel, ƀiălah may hăn tay tâm trong tă bơh Y-Jêrôbôam, jêh ri nsŭk jêh phung ƀon lan gâp Israel, gay nsônh ăn gâp ji nuih ma nau tih khân păng, 3yor nây, gâp mra ƀư rai lơi ăn lĕ Y-Baêsa jêh ri ngih păng. Gâp mra ăn ngih may jêng nâm bu ngih Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat nây. 4Mbu nơm jêng rnăk vâl Y-Baêsa khĭt tâm nklang ƀon, so mra sa, jêh ri mbu nơm tâm phung păng khĭt tâm mir, sĭm mra sa." 5Kan êng Y-Baêsa hŏ ƀư jêh ri moh nau păng ƀư jêh, jêh ri nau katang păng bu lĕ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng Phung Hađăch Israel.
6Jêh ri Y-Baêsa khĭt hăn gŭ n'hanh phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Tirsa. Jêh ri Y-Êla kon buklâu păng chiă uănh uănh thoi păng. 7Jêh nây geh đŏng nau Yêhôva ngơi ma kôranh nơm mbơh lor Y-Jêhu, kon bu klâu Y-Hanania, tâm rdâng đah Y-Baêsa, jêh ri ngih hađăch păng, yorlah, lĕ nau tih păng hŏ ƀư ta năp măt Yêhôva, ƀư nsônh Yêhôva ji nuih ma nau kan ti păng hŏ ƀư, yorlah păng jêng nâm bu ngih Y-Jêrôbôam, jêh ri tâm ban đŏng păng ƀư rai jêh ngih nây.

Nau Y-Êla Chiă Uănh

8Năm rơh bar jê̆t ma prao rô̆ Y-Asa, hađăch Yuda, Y-Êla kon buklâu Y-Baêsa ntơm chiă uănh phung Israel tâm ƀon Tirsa, păng chiă uănh bar năm. 9Ƀiălah Y-Simri oh mon păng, jêng kôranh mât uănh du n'gul lĕ rngôch ndeh seh păng, tâm nchră ŭch ƀư ma păng. Tâm năm rơh bar jê̆t ma pơh ngih hađăch Y-Asa, hađăch Yuda. Hađăch Êla văch tât ta ngih Y-Arsa, nơm jêng kôranh chiă uănh ngih tâm ƀon Tirsa, nhêt ndrănh jêh ri nhŭl hêng, 10Y-Simra hăn lăp dong păng jêh ri nkhĭt lơi păng; jêh nây chiă uănh ntrok păng. 11Tơlah păng ntơm chiă uănh, lĕ gŭ jêh ta sưng hađăch păng, păng nkhĭt lĕ rngôch ngih Y-Baêsa. Păng mâu hôm om ôh du huê buklâu tâm noi deh păng mâu lah mĭt jiăng păng. 12Pôri Y-Simri hŏ ƀư rai lơi lĕ rngôch bunuyh tâm noi deh Y-Baêsa, tĭng nâm nau Yêhôva hŏ ngơi jêh bơh bâr mbung Y-Jêhu kôranh nơm mbơh lor tâm rdâng đah Y-Baêsa. 13Nây jêng yor ma lĕ rngôch nau tih Y-Baêsa jêh ri nau tih Y-Êla, kon buklâu păng hŏ ƀư jêh ri nsŭk gay ăn phung Israel ƀư tih, nsônh Yêhôva Brah Ndu Israel ji nuih ma rup brah khân păng.
14Kan êng Y-Êla ƀư jêh ri lĕ rngôch nau kan păng hŏ ƀư, bu chih dadê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng Phung Hađăch Israel.

Nau Y-Simri Chiă Uănh

15Tâm năm rơh bar jê̆t ma pơh Y-Asa, hađăch Yuda; Y-Simri chiă uănh pơh nar tâm ƀon Tirsa. Nôk nây phung tahan Israel dôl nchueng lơh ƀon Gibêthôn, ƀon phung Philistin. 16Dôl phung tahan nchueng ƀon geh tăng nau bu lah: "Y-Simri lĕ tâm nchră jêh, gay ŭch nkhĭt hađăch." Yor nây lĕ rngôch phung Israel ndrel păng tâm pôih nây njêng Y-Simri jêng kôranh ma phung tahan hađăch phung Israel.
17Pô nây Y-Ômri jêh ri lĕ rngôch phung Israel ndrel păng hăn hao tă bơh ƀon Gibêthôn jêh ri khân păng nchueng ƀon Tirsa. 18Tơlah Y-Simri lĕ saơ jêh bu lơh pit ƀon, păng lăp tâm trôm pôih nâp ngih hađăch, păng su lơi ngih hađăch jêh ri păng khĭt ŭnh sa tâm nây. 19Nây jêng yor nau tih păng hŏ ƀư, ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, chuat tâm trong Y-Jêrôbôam, nơm nây yơh hŏ ƀư tih jêh, jêh ri nsŭk ăn phung Israel ƀư tih. 20Kan êng Y-Simri ƀư, jêh ri nau păng tâm nchră jêh, bu chih dadê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng Phung Hađăch Israel.

Nau Y-Ômri Chiă Uănh

21Tơlah phung ƀon lan Israel tâm pă tâm bar phung, du n'gul phung ƀon lan tĭng ndô̆ Y-Tipni, kon buklâu Y-Ginat, jêh ri njêng păng hađăch, jêh ri du n'gul tĭng ndô̆ Y-Ômri. 22Ƀiălah phung ƀon lan tĭng ndô̆ Y-Ômri dơi lơn đah phung ƀon lan tĭng ndô̆ Y-Tipni, kon buklâu Y-Ginat. Pônây Y-Tipni khĭt jêh ri Y-Ômri ƀư hađăch.
23Năm rơh pe jê̆t ma nguay Y-Asa, hađăch Yuda, Y-Ômri ntơm chiă uănh phung Israel, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma bar năm; prao năm păng chiă uănh tâm ƀon Tirsa. 24Păng rvăt gôl yôk Samari bơh Y-Sêmer rnoh bar talâng prăk, jêh ri păng njêng gôl nây ƀư pôih nâp, jêh ri ntơ păng jêng Samari, tĭng nâm amoh săk Y-Sêmer nơm tơm gôl nây. 25Y-Ômri ƀư nau mhĭk rlau lơn ma lĕ rngôch phung lor panăp păng. 26Yorlah păng hăn tâm trong Y-Jêrôbôam kon buklâu Y-Nêbat, jêh ri tâm nau tih păng ƀư nsŭk jêh ma phung Israel, nsônh ăn Yêhôva Brah Ndu Israel ji nuih yor rup brah khân păng. 27Kan êng Y-Ômri ƀư, jêh ri nau katang păng tâm mpơl jêh, bu chih da dê jêh tâm ndrom sămƀŭt. Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel.
28Y-Ômri khĭt hăn gŭ n'hanh phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Samari; jêh ri Y-Ahap kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Ahap Chiă Uănh

29Tâm năm rơh pe jê̆t ma pham Y-Asa hađăch Yuda, Y-Ahap, kon buklâu Y-Ômri ntơm chiă uănh phung Israel, jêh ri Y-Ahap, kon buklâu Y-Ômri chiă uănh phung Israel tâm ƀon Samari bar jê̆t ma bar năm. 30Y-Ahap kon buklâu Y-Ômri ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva rlau ma phung hađăch lor panăp păng.
31Păng ăn kan pah ƀư tĭng kơt lĕ ntil nau tih bơh Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, jêng jê̆ dơm, yor nây păng hăn sŏk nsông ur đah H'Jêsêbel, kon bu ur Y-Êtbal hađăch phung Sidôn, jêh ri hăn pah kan ma brah Baal, jêh ri mbah yơk ma brah nây.
32Păng ndâk nơng ma brah Baal tâm ngih Baal păng hŏ ndâk jêh ta ƀon Samari.
33Jêh ri Y-Ahap ƀư đŏng du mlâm rup brah bu ur Asêra. Y-Ahap ƀư âk rmeh lơn ma lĕ rngôch phung hađăch Israel lor panăp păng, gay ŭch nsônh Yêhôva Brah Ndu Israel ji nuih. 34Tâm rnôk rô̆ păng, Y-Hiêl bơh ƀon Bêthel ndâk tay ƀon Yêrikô. Tơlah nơm nây ntơm ƀư mbon, pôri roh đah rnoh Y-Abiram kon buklâu bôk rah păng khĭt, jêh ri tơlah păng ndâk mpông pêr ƀon roh đah rnoh Y-Sêgup, kon buklâu mpô̆t (kon nglĕ dŭt) păng khĭt, di ngăn tĭng nâm nau Yêhôva ngơi jêh ma bâr mbung Y-Yôsuê, kon buklâu Y-Nun.