21

Y-Ahap Jêh Ri Đang Play Kriăk Ƀâu Y-Nabôt

1Y-Nabôt buklâu ƀon Jesrêel geh du đang play kriăk ƀâu êp kêng ngih hađăch Ahap ta ƀon Samari. 2Jêh nau nây Y-Ahap lah ma Y-Nabôt: "Ăn ma gâp đang play kriăk ƀâu may, gay ma gâp dơi geh ntŭk njêng n'gar trao; yorlah păng jêng êp kêng ngih gâp. Gâp mra tâm rgâl ăn ma may du đang play kriăk ƀâu ueh lơn; mâu lah, tơlah mau ŭch gâp mra ăn rnoh prăk ma may." 3Ƀiălah Y-Nabôt lah ma Y-Ahap:
  "Yêhôva buay ma gâp ăn ma may drăp ndơn bơh chô che gâp."
4Y-Ahap lăp tâm ngih păng, rngot jêh ri ji nuih, yor nau Y-Nabôt buklâu ƀon Jesrêel lah ma păng. Yor lah păng hŏ lah: "Gâp mâu ăn ôh ma may drăp ndơm bơh chô che gâp." Y-Ahap lâng bêch ta sưng bêch păng, nkêng muh măt păng, jêh ri mâu sông sa.
5Ƀiălah H'Jêsêbel ur păng văch tât ma păng jêh ri lah: "Mâm nuih n'hâm may ji nuih kŏ tât mâu sông sa ôh?" 6Păng lah ma H'Jêsêbel: "Yor lah gâp hŏ ngơi lah jêh ma Y-Nabôt buklâu ƀon Jesrêel jêh ri lah ma păng: 'Ăn ma gâp đang play kriăk ƀâu may tâm rgâl ma rnoh prăk, mâu lah, tơ lah may ŭch gâp mra ăn ma may du đang play kriăk ƀâu êng ntrok ma nây, 'jêh ri păng plơ̆ lah: 'Gâp mâu mra ăn ôh ma may đang kriăk ƀâu gâp 7H'Jêsêbel ur păng, lah ma păng: Mâu hĕ di may chiă uănh phung Israel aƀaơ ri? Dâk sông sa hom, jêh ri ăn may geh nuih n'hâm maak; gâp mra ăn ma may đang play kriăk ƀâu Y-Nabôt buklâu ƀon Jesrêel."
8Pô nây păng chih sămƀŭt ma amoh Y-Ahap jêh ri kađâm sămƀŭt nây ma ndơ kađâm, jêh ri păng njuăl sămƀŭt nây ma phung bu bŭnh buranh jêh ri ma phung bu yơk, phung gŭ ndrel tâm ƀon Y-Nabôt. 9Păng chih tâm sămƀŭt nây: "Ntĭnh du nau ver ât sông sa, jêh ri dơm Y-Nabôt ta du ntŭk ta kalơ phung ƀon lan; 10jêh ri păng dơm bar hê buklâu ta năp măt păng, ăn bar hê nây phong păng, lah: 'May rak rtăp Brah Ndu jêh ri hađăch.' Jêh ri nhŭp păng ngluh padih jêh ri klô̆p lŭ nkhĭt păng."
11Phung bunuyh tâm ƀon păng, phung bu bŭnh buranh jêh ri phung bu yơk, phung gŭ tâm ƀon păng, ƀư nâm bu H'Jêsêbel njuăl bâr ma khân păng. Tĭng nâm nau hŏ chih tâm sâm ƀŭt H'Jêsêbel njuăl jêh ma khân păng nây, 12khân păng ntĭnh du nau ver ât sông sa jêh ri dơm Y-Nabôt ta ntŭk ta kalơ phung ƀon lan. 13Phung bar hê buklâu djơh mhĭk văch gŭ panăp păng; jêh ri phung buklâu djơh mhĭk nây phong nchơt ma Y-Nabôt panăp phung ƀon lan, lah: "Y-Nabôt rak rtăp jêh ma Brah Ndu jêh ri ma hađăch." Pôri khân păng nhŭp ôbăl leo ngluh padih mpâr ƀon jêh ri klô̆p ma lŭ kŏ tât ôbăl khĭt. 14Khân păng prơh bu hăn nkoch ma H'Jêsêbel: "Bu klô̆p jêh Y-Nabôt ma lŭ, jêh ri ôbăl khĭt jêh. 15Tơlah H'Jêsêbel tăng ma Y-Nabôt lĕ bu klô̆p ma lŭ jêh ri ôbăl khĭt jêh, pôri păng nkoch ma Y-Ahap pô aơ: Dâk hom, hăn sŏk đang play kriăk ƀâu Y-Nabôt buklâu ƀon Jesrêel, ndơ păng dun mâu ăn ma may tâm rgâl ma prăk, yorlah Y-Nabôt mâu hôm rêh ôh, păng khĭt jêh."
16Tơlah Y-Ahap tăng ma Y-Nabôl lĕ khĭt jêh, Y-Ahap hăn trŭnh rlet đang play kriăk ƀâu Y-Nabôt, buklâu ƀon Jesrêrl, gay sŏk pha păng đang play nây.
17Jêh ri Yêhôva ngơi ma Y-Êli buklâu Tisbê, lah: 18"Dâk hom, hăn trŭnh mâp đah Y-Ahap hađăch Israel, nơm gŭ tâm ƀon Samari. Aơ, păng gŭ tâm đang play kriăk ƀâu Y-Nabôt, ntŭk păng ŭch sŏk pha păng đang play. 19Ăn may lah ma păng: "Yêhôva lah pô aơ: "Di lĕ may jêng nơm nkhĭt bunuyh jêh ri nơm sŏk pha may ndơ bu?"
 Jêh ri ăn may lah tay ma păng: 'Yêhôva lah pô aơ: "Ta ntŭk so hŏ ler jêh mham Y-Nabôt, so mra ler mham may đŏng."
20Y-Ahap lah ma Y-Êli pô aơ: "Hơi nơm rlăng gâp, may lĕ mâp jêh gâp?" Păng plơ̆ lah: "Gâp saơ jêh may, yorlah may hŏ tăch jêh may nơm gay ŭch nau mhĭk ta năp măt Yêhôva. 21Aơ, gâp mra ăn nau tât nau mhĭk ma may. Gâp mra nglôch lơi may, jêh ri ƀư rai lơi bơh ngih Y-Ahap lĕ rngôch phung buklâu, dĭk bu mâu lah kon me tâm n'gor Israel; 22jêh ri gâp mra ăn ngih may jêng nâm bu ngih Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, jêh ri nâm bu ngih Y-Baêsa, kon buklâu Y-Ahija, yorlah may nsônh ăn gâp ji nuih jêh ri yor may nsŭk jêh phung Israel. 23Jêh ri Yêhôva ngơi đŏng tât ma H'Jêsêbel ta trôm ƀon Jesrêel.' 24Mbu moh tâm ngih Y-Ahap khĭt tâm ƀon, so mra sa păng; jêh ri mbu moh tâm ngih păng khĭt tâm mir, sĭm tâm bri mra sa păng."
25Nanê̆ ngăn, mâu geh ôh bunuyh tâm ban ma Y-Ahap, tăch êng păng nơm gay ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, jêng nơm H'Jêsêbel ur păng hŏ nsŭk nsôr.
26Păng ƀư nau Yêhôva tâm rmot ngăn tâm nau păng mbah rup brah nâm bu phung Amôrit hŏ ƀư, phung nây Yêhôva mprơh jêh bơh panăp phung ƀon lan Israel.
27Tơlah Y-Ahap tăng lĕ nau nây, păng nkhêk bok ao păng, nsoh ao kroh (ao bu tanh ƀau), jêh ri ât sông sa, bêch tâm ƀau, jêh ri gŭ rngot ngăn. 28Yêhôva ngơi ma Y-Êli, buklâu ƀon Tisbê, lah: 29"May saơ lĕ nau Y-Ahap ƀư dêh rhêt păng nơm ta năp gâp?
 Yor lah păng ƀư dêh rhêt păng nơm ta năp gâp, gâp mâu mra ăn tât ôh nau mhĭk ma păng, ƀiă lah tâm rnôk rô̆ kon buklâu păng, gâp mra ăn tât nau mhĭk ma ngih păng."