9

Thượng Đế hiện ra với Sa-lô-môn

1Sau khi Sa-lô-môn cất xong Đền thờ, cung điện và những công trình kiến trúc khác, 2Chúa hiện ra với ông lần thứ hai, giống như lần thứ nhất Ngài hiện ra ở Ga-ba-ôn, và 3phán dạy: "Ta có nghe lời con cầu xin. Ta đã thánh hóa Đền thờ con vừa xây và đặt Danh Ta tại đó đời đời. Mắt và lòng Ta sẽ hướng đến nơi này mãi mãi. 4Nếu con noi gương Đa-vít, cha con, đi trước mặt Ta với lòng chân thành, ngay thẳng, tuân giữ theo tất cả những điều Ta truyền bảo, những luật lệ và quy tắc của Ta, 5Ta sẽ làm cho triều đại của dòng họ ngươi tồn tại trong Y-sơ-ra-ên mãi mãi, theo lời Ta hứa với Đa-vít, cha con: 'Con cháu con sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên mãi mãi.' 6Nhưng nếu con hoặc con cháu con không theo Ta, không tuân giữ các điều răn, luật lệ Ta, đi phụng thờ các thần khác, 7Ta sẽ đày dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ta đã cho họ; còn Đền thờ ta đã thánh hóa sẽ bị phá bỏ khỏi mắt Ta. Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên một trò cười, một câu châm ngôn, một thành ngữ để cảnh cáo thế nhân. 8Đền thờ này sẽ đổ nát, mọi người đi ngang qua sẽ trố mắt kêu lên: 'Vì sao Chúa làm cho đất nước Y-sơ-ra-ên và Đền thờ ra nông nỗi này?' 9Có người sẽ đáp: 'Vì họ chối bỏ Thượng Đế Hằng Hữu mình, Đấng đã cứu họ ra khỏi Ai-cập, để theo thờ phụng các thần khác. Vì thế, Chúa giáng trên họ các tai họa này.'

Các công tác khác của Sa-lô-môn

10Sau hai mươi năm là thời gian xây cất Đền thờ và cung điện, 11Sa-lô-môn nhượng cho Hi-ram, vua Ty-sơ hai mươi thành trong đất Ga-li-lê, vì Hi-ram đã cung ứng đầy đủ các nhu cầu về gỗ bách hương, trắc bá và vàng cho Sa-lô-môn. 12Nhưng khi đến xem các thành này, Hi-ram không vừa ý 13nên nói: "Anh ơi, anh cho tôi những thành gì thế này?" Và người gọi các thành ấy "Thành của Hoang Địa." Ngày nay tên ấy vẫn còn. 14Tổng số vàng Hi-ram gửi cho Sa-lô-môn lên đến gần nửa tấn.
15Vua Sa-lô-môn trưng dụng nhân công để xây Đền thờ, cung điện, căn cứ Mi-lô, tường thành Giê-ru-sa-lem, và các thành phố Hát-so, Mê-ghi-đô và Ghê-xe. 16Ghê-xe trước kia là một thành của người Ca-na-an, bị Pha-ra-ôn vua Ai-cập đánh chiếm, đốt thành, giết dân, rồi đem thành cho con gái mình làm của hồi môn lúc thành hôn với Sa-lô-môn. 17Sa-lô-môn xây lại Ghê-xe và các thành Bết-hô-rôn Hạ, 18Ba-lát, Ta-ma trong sa mạc. 19Vua cũng xây các thành làm kho trữ lương thực, thành chứa xe cộ, thành dành cho kỵ binh ở, cùng tất cả những kiến trúc Sa-lô-môn muốn thiết lập tại Giê-ru-sa-lem, Li-ban cũng như tại các nơi trong lãnh thổ mình. 20,21Đoàn người bị cưỡng bách lao động là con cháu những người thuộc các dân Am-môn, Hết, Phê-rơ, Hếp và Giê-bu còn sống sót sau khi bị người Y-sơ-ra-ên chinh phục. Họ không phải là người Y-sơ-ra-ên. 22Đối với người Y-sơ-ra-ên, Sa-lô-môn chỉ tuyển mộ làm binh sĩ, công chức, sĩ quan, chỉ huy chiến xa và kỵ binh vì người Y-sơ-ra-ên không làm nô lệ. 23Có tất cả năm trăm năm mươi người Y-sơ-ra-ên điều khiển lao công thực hiện các công trình xây cất của vua Sa-lô-môn.
24Công chúa con Pha-ra-ôn dời từ thành Đa-vít lên cung điện Sa-lô-môn vừa cất cho bà. Sau đó, Sa-lô-môn xây Mi-lô. 25Từ khi cất xong Đền thờ, cứ ba năm một lần Sa-lô-môn dâng lễ thiêu và lễ thù ân trên bàn thờ vua đã xây cho Chúa.
26Xưởng đóng tàu Ê-xi-ôn Ghê-be, gần Ê-lát, bên bờ Biển Đỏ thuộc đất Ê-đôm, đã đóng cho vua Sa-lô-môn một đoàn tàu. 27Hi-ram gửi các chuyên viên hàng hải đến giúp các thủy thủ của Sa-lô-môn. 28Họ thực hiện nhiều chuyến đi tìm vàng tại Ô-phia và đem về cho Sa-lô-môn đến gần hai tấn vàng.