Santoiq Atỡng

 Phau-lô chĩc choâiq thỡ bar nâi cơiq sa‑óh tỗp sa‑âm tâng vil Côr-ntô sám 56 cumo ntun Yê-su canỡt. Bo án chĩc choâiq thỡ muoi, Phau-lô tỡ bữn bũi cớp tỗp sa‑âm tâng vil ki, yuaq alới táq tỡ pĩeiq, cớp bữn cũai tâng vil ki yoc ễ chíl loah Phau-lô.
 Tâng thỡ bar nâi, Phau-lô sâng bũi loah yuaq tỗp alới ca chíl án tễ nhũang dáng loah ranáq alới táq la tỡ pĩeiq, cớp alới ngin lôih, chơ cỡt ratoi loah cớp Phau-lô. Phau-lô chĩc thỡ nâi ễq tỗp sa‑âm ỡt tâng vil Côr-ntô rachuai con acái Yiang Sursĩ ỡt tâng cruang Yudê.
 Tâng máh pún parsốt, Phau-lô atỡng tễ án cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt la cỗ Yiang Sursĩ toâp rưoh cớp chóh án. Án pai ngkíq yuaq bữn cũai tâng vil Côr-ntô tỡ bữn noap án, cớp alới achỗn tỗ chớm pai alới bữn chớc lĩ-ralĩ cớp tỗp ayững atĩ Yê-su tê.