12

1Ăn gâp tâm rnê ma gâp nơm, nau nây mâu khlay ôh, ƀiălah gâp ăt mra ngơi ma nau ăn saơ jêh ri ma nau tâm mpơl bơh Kôranh Brah. 2Gâp gĭt năl du huê bunuyh tâm Brah Krist geh jât ma puăn năm rlau jêh. Bu chông păng hao klơ trôk rơh pe, gĭt lah tâm săk jăn mâu lah padih săk jăn gâp mâu gĭt, Brah Ndu gĭt. 3Jêh ri gâp gĭt ma bunuyh nây, gĭt lah tâm săk jăn mâu lah padih săk jăn gâp mâu gĭt, Brah Ndu gĭt. 4Bu chông păng tât ta Parađi, jêh ri păng tăng nau ngơi, mâu hôm dơi lah, mâu vay ma bunuyh ngơi ôh.
5Ma bunuyh nâm bu pô nây gâp dơi tâm rnê, ƀiălah ma gâp nơm, gâp mâu tâm rnê ôh, knŏng gâp rnê ma nau rdja gâp. 6Tơlah gâp ŭch tâm rnê ma gâp nơm, gâp mâu mra jêng bunuyh moih ôh, yorlah gâp mra lah nau ngăn. Ƀiălah gâp mâu ƀư pô nây ôh, gay lơi ăn geh bunuyh mĭn ma gâp rlau lơn ma nau khân may saơ tâm gâp, mâu lah nau khân păng tăng bơh gâp. 7Jêh ri klach ma gâp jêng sưr yor âk nau tâm mpơl khlay nây, bu dơm du njăr lok tâm nglay săk gâp jêng oh mon ma Satan gay ma ăn gâp geh nau rêh ni klach gâp jêng sưr. 8Pe tơ̆ gâp vơh vơl ma Kôranh Brah mprơh lơi ndơ nây đah gâp; 9ƀiălah păng lah ma gâp: Nau gâp yô̆ ăp jêh ma may, yorlah nau brah gâp jêng rah vah jêh tâm nau rdja. Pôri gâp tâm rnê ma âk nau răm ma nau rdja gâp, gay ma nau Brah Krist gŭ tâm gâp. 10Pôri, yor Brah Krist gâp dơn nau rdja, nau bu suai rak, nau rêh ni, nau bu ƀư mhĭk, jêh ri nau djơh mhĭk; yorlah tơlah gâp jêng rdja, dôl nây gâp jêng ktang.
11Gâp jêng moih jêh! Khân may nchâp gâp ma nau nây, tơlah di khân may yơh mra tâm rnê ma gâp. Yorlah gâp mâu jêng tâm dâng lơn ma phung kôranh oh mon khlay nây, nđâp tơlah gâp jêng dơm dam kđôi lĕ. 12Nau tâm mbên ma kan du huê kôranh oh mon tâm mpơl jêh ta nklang khân may ma nau srôih, ma nau tâm mbên, ma nau khlay jêh ri ma kan brah. 13Yorlah tâm moh nau mhĭk lơn ma phung ngih Brah Ndu êng khân may geh, knŏng tơlah gâp mâu ƀư nau ƀư jâk ma khân may lĕ? Yô̆ an nau tih nây ma gâp!
14Aơ jêng tơ̆ pe gâp nkra gay hăn ma khân may. Jêh ri gâp mâu mra ƀư jâk khân may ôh, yorlah gâp mâu joi ndơ khân may ôh, ƀiălah khân may nơm. Mâu di phung kon ôh bun prăp drăp khlay ma mbơ̆ mê̆ khân păng, ƀiălah mê̆ mbơ̆ bun prăp drăp ma oh kon khân păng. 15Gâp maak ngăn dŏng mpŭng moh ndơ gâp geh jêh ri gâp nơm yor huêng khân may. Tơlah gâp rŏng ma khân may âk lơn, mâm khân may rŏng djê̆ dơm ma gâp?
16Ƀiălah nđâp tơlah gâp mâu mâp ƀư jâk khân may kđôi, khân may lah gâp jêng bunuyh ndơm êng khân may ma nau rlăm. 17Gâp mâp sa ndơ khân may lĕ đah bunuyh gâp njuăl jêh ma khân may? 18Gâp ăn Y-Tit hăn ta khân may, jêh ri ndrel ma păng gâp njuăl du huê tâm phung oh nâu. Y-Tit mâp sa ndơ khân ay mâu? Mâu di hĕ hên hăn tâm nau mĭn tâm ban jêh ri tă têl tâm ban?
19Bơh jŏ jêh khân may mĭn ma hên kơp hên nơm sŏng ta năp khân may. Ta năp Brah Ndu tâm Brah Krist yơh hên ngơi, jêh ri lĕ nau nây gay ma tâm n'hao nuih khân may, hơi phung gâp rŏng ngăn ngên. 20Yorlah gâp klach tơlah gâp tât gâp mâu mra saơ khân may nâm bu gâp ŭch, jêh ri khân may mra saơ gâp mâu di nâm bu khân may ŭch. Gâp klach mra saơ nau tâm lah tâm jin, nau mô nach, nau nuih, nau mbeh, nau ngơi ndjơh, nau nchơt, nau sưr, nau uh ah. 21Gâp klach tơlah gâp tât tay. Brah Ndu gâp mra ăn gâp dêh rhêt ta năp khân may, jêh ri gâp mra nhĭm ma âk phung ƀư tih jêh bơh lor jêh ri khân păng mâu tâm rmal ma nau ƀơ̆, nau văng tĭr jêh ri ma nau ƀai khân păng ƀư.