13

Nau Mbơh Dăch Dŭt Ma Phung Kôrintô – Nau Khâl

1Pe tơ̆ ma aơ jêh gâp hăn khâl khân may. "Lĕ nau phong mra jêng ngăn tă bơh bar mâu lah pe nuyh mbơh." 2Gâp mbơh nau nây ma phung ƀư tih jêh bơh lor, jêh ri ma lĕ rngôch phung êng, jêh ri gâp mbơh ma khân păng aƀaơ dôl gâp ndŭt kơi, nâm bu gâp mbơh dôl gâp hăn khâl ma khân may rơh bar, tơlah gâp hăn tay ma khân may gâp mâu mra yô̆ ma khân păng ôh. 3Yorlah khân may ŭch gĭt nanê̆ ma Brah Krist ngơi tâm gâp. Păng mâu jêng rdja ôh đah khân may ƀiălah jêng nau brah tâm khân may. 4Bu pâng Păng ta si tâm rkăng yor nau Păng huơi, ƀiălah Păng rêh ma nau brah Brah Ndu. Tâm nau hên ƀư ma khân may, hên tâm ban lĕ jêng huơi tâm Păng, ƀiălah hên mra gŭ rêh đah păng tâm nau brah Brah Ndu.
5Sek uănh hom khân may nơm gĭt lah khân may gŭ tâm nau chroh. Rlong uănh hom khân may nơm. Khân may mâu gĭt hĕ ma Brah Krist gŭ tâm khân may? Knŏng tơlah bu mâu dun ma khân may ôh. 6Gâp kâp gân ma khân may mra gĭt bu mâu dun ma hên ôh. 7Ƀiălah hên mbơh sơm ma Brah Ndu gay ma khân may mâu ƀư du ntil nau tih ôh. Mâu di gay ma bu saơ hên nơm dơi tâm nau rlong uănh ôh, ƀiălah ŭch ma khân may ƀư nau ueh, nđâp tơlah bu dun ma hên kđôi. 8Yorlah hên mâu geh nau brah tâm rdâng ma nau ngăn ôh, ƀiălah knŏng ma nau ngăn. 9Yorlah hên maak tơlah hên jêng huơi, ƀiălah khân may jêng ktang. Jêh ri dôl hên mbơh sơm hên dăn ăn khân may jêng rah vah. 10Gâp nchih nau aơ dôl gâp ndŭt kơi khân may gay ma tơlah, gâp hăn ta khân may gâp mâu mra ngơi ktang ôh, tĭng nâm nau dơi Kôranh Brah ăn jêh ma gâp gay ma n'hao khân may, jêh ri mâu di ŭch ƀư rai ôh.
11Pôri, hơi phung oh, nâu ăn khân may răm maak. Ăn khân may jêng rah vah, tâm bonh nuih khân may jêng du ai nau. Ăn khân may gŭ đăp mpăn, jêh ri Brah Ndu nau rŏng jêh ri nau đăp mpăn mra gŭ ndrel ma khân may. 12Ăn khân may tâm khâl ndrăng khân may, ma nau chŭm kloh.
13Lĕ rngôch phung kloh ueh tâm khâl đah khân may. Ăn nau yô̆ bơh Brah Yêsu Krist, nau rŏng bơh Brah Ndu, jêh ri nau tâm rnglăp bơh Brah Huêng Ueh gŭ ndrel ma lĕ rngôch khân may.