4

Bảo vật giấu trong bình đất

1Do lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi được ủy thác chức vụ truyền bá Phúc âm, nên chẳng thối chí ngã lòng.
2Chúng tôi không dùng thủ đoạn ám muội, không lừa gạt dối trá, không xuyên tạc lời Thượng Đế. Trái lại, trước mặt Thượng Đế, chúng tôi công khai giảng giải chân lý; đó là cách chúng tôi tự giới thiệu cho mọi người có lương tâm nhận xét.
3Nếu Phúc âm chúng tôi truyền giảng có vẻ khó hiểu, chỉ khó hiểu cho người hư vong. 4Vì Sa-tan, thần của đời này đã làm mờ tối tâm trí kẻ vô tín, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng Phúc âm, không hiểu lời truyền giảng về vinh quang Chúa Cứu Thế, là Hiện thân của Thượng Đế.
5Chúng tôi không rêu rao tài đức của mình, nhưng truyền giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vì Ngài, chúng tôi làm tôi tỏ cho anh em. 6Thượng Đế đã truyền bảo ‘ánh sáng phải soi chiếu trong cõi tối tăm,’ nên Ngài soi sáng lòng chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được vinh quang Thượng Đế hằng sáng rực trên gương mặt Chúa Cứu Thế. 7Chúng tôi đựng bảo vật này trong bình đất — là thân thể chúng tôi — . Vậy quyền năng vô hạn ấy đến từ Thượng Đế, chứ không do chúng tôi.
8Chúng tôi bị áp lực đủ cách, nhưng không kiệt quệ, bị hoang mang, thắc mắc nhưng không bao giờ tuyệt vọng, 9bị bức hại nhưng không mất nơi nương tựa, bị quật ngã nhưng không tiêu diệt. 10Thân này hằng mang sự chết của Chúa Giê-xu để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác mình. 11Chúng tôi sống nhưng tính mạng luôn lâm nguy vì Chúa, để sức sống Ngài thể hiện trong thân xác hư hoại của chúng tôi. 12Như thế, hiểm họa chết chóc luôn đe dọa chúng tôi, nhưng chính nhờ đó anh em được sống.
13Chúng tôi nói điều chúng tôi tin, như tác giả Thi thiên đã viết: “Tôi tin nên tôi nói.” 14Chúng tôi biết Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, cũng sẽ cho chúng tôi sống lại với Chúa Giê-xu, và trình diện chúng tôi cùng anh em trước mặt Ngài. 15Mọi việc ấy đều nhằm mục đích phục vụ anh em. Do đó, càng đông người hưởng ân phúc Chúa, càng thêm nhiều lời cảm tạ, ca ngợi Ngài.
16Vì thế, chúng ta chẳng nản lòng. Dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ ngày càng đổi mới. 17Vì nỗi khổ đau nhẹ nhàng, tạm thời sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang rực rỡ muôn đời. 18Chúng ta chẳng tìm tòi những điều thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được; vì điều thấy được chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là trường tồn, bất diệt.