4

Phau-lô Atỡng Tễ Yê-su Crĩt, Ncháu Hái

1Cứq bữn táq ranáq nâi cỗ Yiang Sursĩ sarũiq táq cứq. Yuaq ngkíq cứq tỡ bữn sâng pê pahỡm ntrớu. 2Cứq tỡ bữn phếq cũai yỗn alới sa‑âm ngê Yiang Sursĩ. Cớp cứq tỡ bữn atỡng mpha ntrớu tễ parnai Yiang Sursĩ. Cứq táh nheq máh ranáq clỡp cớp ŏ́c casiet. Ma yáng moat Yiang Sursĩ cứq atỡng pĩeiq níc. Cứq chanchớm dũ náq cũai lứq pruam cớp cứq tễ máh ŏ́c ki tê.
3Ma khân noau pai cứq atỡng parnai cutooq, cũai pai ngkíq la cũai tỡ ễq tamứng tễ parnai ki. Cớp nỡ‑ra Yiang Sursĩ lứq pupứt cũai ki. 4Alới tỡ ễq sa‑âm, cỗ yiang Satan pul chíq mứt pahỡm alới. Ngkíq alới tỡ têq hữm chớc ang‑ữr parnai o tễ Crĩt, án ca machớng Yiang Sursĩ. 5Cứq tỡ ễq anhia puai ngê cứq, ma cứq ễq anhia puai ống ngê Yê-su Crĩt, Ncháu hái, sâng. Cứq la cũai táq ranáq yỗn anhia cỗ cứq ayooq Yê-su. 6Yiang Sursĩ khoiq pai chơ neq: “Cóq bữn ŏ́c poang claq tâng ntốq canám.” Án toâp táq tâng mứt pahỡm cứq yỗn têq cứq dáng chớc ang‑ữr tễ Yiang Sursĩ ca án apáh na Crĩt yỗn hái hữm.

Phau-lô Sacâm Tễ Adéh Cutễq

7Hếq la samoât riang adéh cutễq miat. Hếq bữn ngê o tễ Yiang Sursĩ la samoât án dŏq crơng ngoaih tâng adéh cutễq ki. Án táq ngkíq yỗn dũ náq cũai têq dáng máh ranáq o hếq têq táq la toâq tễ Yiang Sursĩ, tỡ cỡn toâq tễ hếq. 8Sa‑ữi trỗ chơ noau sarlũm hếq, ma alới tỡ dáng bữn. Sa‑ữi trỗ chơ hếq sâng dớt sarnớm, ma hếq tỡ bữn pê pahỡm. 9Sa‑ữi trỗ noau táq cớp ễ cachĩt hếq, ma Yiang Sursĩ tỡ bữn táh hếq. Cớp sa‑ữi trỗ noau srứm hếq tâng cutễq, ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn alới cachĩt hếq. 10Dũ trỗ hếq pỡq táq ranáq Yiang, ki hếq mán cuchĩt machớng Yê-su tê. Nâi la tếc yỗn dũ náq cũai têq dáng Yê-su lứq tamoong cớp án chuai hếq hỡ. 11Tâng dỡi tamoong hếq, noau chiau níc hếq yỗn noau cachĩt, cỗ tian hếq táq ranáq Yê-su. Nâi la tếc Yê-su lứq tamoong tâng tỗ hếq. 12Ngkíq hếq chĩuq níc noau ễ cachĩt hếq, dŏq anhia bữn tamoong níc.
13Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq chĩc neq:
  “Cứq khoiq sa‑âm;
yuaq ngkíq cứq atỡng.”
Hếq sa‑âm machớng cũai ki tê. Ngkíq yuaq hếq atỡng.
14Hếq dáng án ca khoiq yỗn Yê-su, Ncháu hái, tamoong loah tễ cuchĩt, án lứq yỗn hếq tamoong loah parnơi cớp Yê-su tê, cớp án yỗn nheq tữh hái ỡt parnơi yáng moat án. 15Dũ ramứh nâi toâq cỗ án yoc ễ chuai anhia. Cớp khân Yiang Sursĩ chuai miat clứng cũai, ki alới câu sa‑ỡn Yiang Sursĩ cớp khễn chớc ang‑ữr án sa‑ữi lứq ễn.
16Ngkíq hếq tỡ bữn sâng pê pahỡm ntrớu. Tỗ hếq ntôm ễ cỡt rúng, ma mứt pahỡm hếq ntôm tamoong loah cu rangái. 17Ŏ́c túh coat hếq chĩuq tâng dỡi nâi la padam sâng cớp mahỗi sâng. Cớp ŏ́c túh coat nâi táq yỗn hếq bữn chớc ang‑ữr tâng dỡi ntun ca tỡ nai pứt. 18Hái tỡ bữn nhêng chu ramứh tâng dỡi nâi ariang moat hái dốq hữm, ma hái nhêng níc chu ramứh tâng dỡi ntun ca moat hái tỡ yũah hữm. Ramứh hái hữm sanua, ki ỡt mahỗi sâng, ma máh ramứh hái tỡ yũah hữm, ki ỡt mantái níc.