5

Ntốq Ỡt Tâng Paloŏng

1Tỗ hái la samoât riang dống aroâiq hái ỡt dỡ tâng dỡi nâi. Ma hái dáng toâq dống nâi anhỗh cớp rúng, hái bữn dống tamái tâng paloŏng. Dống ki ỡt mantái níc, yuaq Yiang Sursĩ toâp táq dống ki, tỡ cỡn atĩ cũai táq. 2Ma sanua hái noâng cuclỗiq cucling yoc ễ bữn tỗ tamái ỡt tâng paloŏng, la samoât riang hái ễ sớp tampâc tamái. 3Yuaq toâq hái bữn tỗ tamái, ki raviei hái tỡ bữn ŏ́q tỗ ỡt tâng paloŏng. 4Sanua hái ỡt cuclỗiq níc tâng dỡi nâi yuaq hái sâng tỡ ễq ễ táh tỗ nâi, ma hái ễr áiq yoc ễ bữn tỗ tamái tâng dỡi ntun. Ŏ́c ki la samoât riang ŏ́c tamoong mantái clũom nheq ŏ́c tamoong tâng dỡi nâi. 5Yiang Sursĩ khoiq thrũan ngkíq yỗn hái. Án khoiq yỗn hái bữn Raviei án dŏq cỡt tếc án lứq táq moâm máh ŏ́c án khoiq ữq.
6Ngkíq hái sa‑âm samoât lứq, cớp hái dáng bo tỗ hái noâng tamoong tâng dỡi nâi, hái ỡt yơng tễ ntốq Ncháu ỡt. 7Hái tamoong la cỗ nhơ tễ hái sa‑âm, tỡ cỡn cỗ nhơ tễ máh ramứh hái hữm. 8Hái sa‑âm samoât lứq, cớp hái chanchớm o hỡn hái cuchĩt, chơ ỡt parnơi cớp Ncháu hái. 9Ma hỡn tễ ŏ́c ki ễn, hái yoc ễ táq yỗn Ncháu hái sâng bũi pahỡm cớp hái, tỡ bữn ntrớu hái ỡt tâng dỡi nâi tỡ la tỡ bữn ỡt. 10Toâq tangái Crĩt rablớh nheq tữh cũai, dũ náq hái lứq ỡt tayứng yáng moat án; chơ hái bữn roap cóng puai loah ranáq hái khoiq táq bo hái noâng tamoong, ranáq o tỡ la ranáq sâuq.

Hái Ỡt Ratoi Loah Cớp Yiang Sursĩ Cỗ Nhơ Crĩt

11Hếq dáng ngcŏh Yiang Sursĩ chơ. Ngkíq yuaq hếq atỡng cũai canŏ́h yỗn sa‑âm án tê. Yiang Sursĩ khoiq dáng dũ ramứh tâng mứt pahỡm hếq. Cớp hếq yoc anhia dáng tê máh ramứh tâng mứt pahỡm hếq. 12Hếq pai ngkíq, hếq tỗ ễq anhia chanchớm hếq khễn tỗ bữm. Ma hếq yoc anhia bữn ŏ́c o atỡng tễ hếq. Ngkíq anhia têq ta‑ỡi suon máh cũai yoc ễ ỗt tễ ranáq alới táq. Alới táq o yáng moat cũai ễq yỗn cũai hữm, ma mứt pahỡm alới tỡ bữn o ntrớu. 13Bữn máh cũai yoc ễ pai hếq la cũai yúh. Khân hếq yúh, la cữuq hếq táq ranáq Yiang Sursĩ. Cớp khân hếq tỡ bữn yúh, hếq yoc ễ chuai anhia. 14Ŏ́c ayooq tễ Crĩt ndỡm níc hếq. Ngkíq hếq chanchớm neq: Khân bữn manoaq cuchĩt tang dũ náq cũai, ŏ́c ki la samoât riang dũ náq cũai ki cuchĩt tê. 15Án khoiq cuchĩt tang dũ náq cũai, dŏq alới ca noâng tamoong tỡ bữn puai noâng rangứh alới bữm, ma puai rangứh án ca cuchĩt tang yỗn alới cớp khoiq tamoong loah.
16Ngkíq tễ tangái nâi toau toâq tangái ntun, hếq tỡ bữn chanchớm noâng tễ cũai canŏ́h, tam alới o tỡ la tỡ bữn o puai ngê cũai dốq chanchớm. Bo nhũang hếq chanchớm tê máh ki tễ Crĩt, ma sanua hếq tỡ bữn chanchớm noâng ngkíq. 17Ngkíq khân cũai aléq bữn muoi mứt cớp Crĩt, cũai ki lứq cỡt tamái loah. Máh ngê tiaq khoiq pứt nheq. Chơ toâq ngê tamái ễn. 18Nheq ranáq nâi Yiang Sursĩ táq cỗ nhơ tễ Crĩt. Yiang Sursĩ khoiq pruam yỗn hái têq ratoi loah cớp án, cớp án yỗn hếq atỡng loah yỗn cũai canŏ́h dáng. 19Hếq atỡng neq: Cỗ nhơ Crĩt, Yiang Sursĩ táq yỗn dũ náq cũai têq ratoi loah cớp án. Án tỡ bữn noap noâng máh lôih alới. Cớp án yỗn hếq bữn parnai nâi dŏq atỡng loah yỗn cũai canŏ́h dáng tê.
20Hếq la cũai dững parnai Crĩt pỡ anhia. Yiang Sursĩ toâp ớn hếq atỡng tang parnai án. Nhơ tễ ramứh Crĩt, hếq sễq anhia cỡt ratoi loah cớp Yiang Sursĩ. 21Yê-su Crĩt tỡ bữn lôih ntrớu, ma Yiang Sursĩ khoiq yỗn án chĩuq cuchĩt tang lôih hái. Cỗ hái ỡt muoi mứt cớp Yê-su, ngkíq hái cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ.