7

1Hơi phung gâp rŏng, yorlah he geh nau ton aơ, ăn he ƀư kloh hom he nơm bơh lĕ rngôch nau ƀơ̆ ƀơch tâm nglay săk, jêh ri huêng, jêh ri ƀư rah vah nau kloh ueh he tâm nau klach yơk ma Brah Ndu.
2Pơk hom nuih n'hâm khân may ma hên; hên mâu mâp ƀư mhĭk ma bu ôh, hên mâu mâp ƀư rai bu ôh, hên mâu mâp sa ndô ndơ bu ôh. 3Gâp mâu lah nau aơ gay ma tâm rmal khân may ôh, yorlah gâp lah jêh ma khân may gŭ tâm nuih n'hâm hên, gay rêh ndrel jêh ri khĭt ndrel. 4Gâp geh rnơm ngăn ma khân may, gâp rnê ma gâp nơm âk ngăn yor khân may; gâp bêng ma nau răm maak. Gâp bêng ma nau hâk ta nklang nau rngot hên. 5Yorlah ntơm bơh nar hên tât ta n'gor Masêđôn, săk jăn hên mâu mâp geh rlu ôh, ƀiălah hên geh nau rngot ăp ntil, nau tâm lơh padih nau klach tâm trôm. 6Ƀiălah Brah Ndu nơm bonh nuih mbu nơm rdja nuih n'hâm, bonh jêh hên yor Y-Tit tât jêh. 7Jêh ri mâu di knŏng yor păng tât jêh, ƀiălah ma nau bonh nuih păng nơm geh jêh bơh khân may. Păng nkoch bri ma hên jêh nau khân may klâng, dak măt khân may, nau khân may duh nđơr ma gâp, pôri gâp geh nau răm maak âk lơn.
8Tơlah gâp ƀư rngot jêh khân may ma samƀŭt gâp njuăl ma khân may, gâp mâu nduyh tôr ôh ma nau nây (nđâp tơlah gâp nduyh tôr jêh ma nau nây), yorlah gâp saơ samƀŭt nây ƀư rngot khân may knŏng ƀâtlât. 9Aƀaơ ri gâp maak, mâu di yor khân may geh nau rngot ôh, ƀiălah yor nau rngot khân may nĕ njŭn jêh khân may ma nau rmal nau tih; yorlah khân may geh nau rngot, tĭng nâm Brah Ndu ŭch pôri khân may mâu sŏk dơn nau roh bơh hên ôh. 10Yorlah nau rngot tĭng nâm Brah Ndu ŭch njêng nau rmal nau tih, njŭn ma nau tâm rklaih, jêh ri bu mâu mâp nduyh ôh ma nau nây, bi nau rngot tĭng nâm neh ntu njêng nau khĭt. 11Pôri ăn khân may uănh moh nau duh nđơr nau rngot nây tĭng nâm Brah Ndu ŭch njêng jêh tâm khân may, moh nau ŭch dơi ƀư kloh khân may nơm, moh nau nuih, moh nau klach, moh nau ŭch ngăn, moh nau duh nđơr, moh nau tâm rmal! Khân may tâm mpơl jêh tâm lĕ rngôch nau ma khân may jêng kloh jêh tâm kan nây.
12Pôri tơlah gâp nchih jêh ma khân may, gâp nchih mâu di yor nơm sŏk dơn tih nây ôh, mâu di ma nơm sŏk dơn lĕ, ƀiălah gay ma nau duh nđơr khân may yor hên mra tâm mpơl tâm phung khân may ta năp Brah Ndu. 13Yor nây he geh nau bonh jêh. Jêh ri rlau ma nau bonh hên nơm, hên maak âk lơn yor nau Y-Tit maak. Păng geh nuih n'hâm đăp mpăn yor lĕ rngôch khân may. 14Tơlah gâp tâm rnê jêh ma gâp nơm yor khân may ta năp păng gâp mâu geh nau bêk ôh; ƀiălah nâm bu hên ngơi nau ngăn mro ma khân may, pôri nau hên tâm rnê ma khân may ta năp Y-Tit bu saơ jêng nau nanê̆ tâm ban lĕ. 15Pôri păng rŏng ma khân may bar tơ̆ âk lơn tơlah păng kah gĭt ma nau lĕ rngôch khân may tông bâr, jêh ri nau khân may rom păng ma nau klach jêh ri sâr săk jăn. 16Gâp maak yorlah gâp dơi rnơm ma khân may tâm lĕ rngôch nau.