8

Cứu trợ người nghèo khổ

1Chúng tôi xin báo cho anh em biết những phúc lành Thượng Đế ban cho các Hội thánh xứ Ma-xê-đoan. 2Trong lúc bị khó khăn thử thách, họ vẫn đầy lòng vui mừng, dù nghèo khổ cùng cực, họ vẫn rộng rãi cứu trợ mọi người.
3Tôi xin xác nhận, không những họ đóng góp tùy khả năng, nhưng quá khả năng, với tinh thần tự nguyện. 4Họ nài nỉ chúng tôi cho họ dự phần giúp đỡ các tín hữu xứ Giu-đê. 5Họ đã làm quá điều chúng tôi mong ước: trước hết, họ hiến dâng tất cả cho Chúa, rồi cho chúng tôi, theo ý muốn Thượng Đế.
6Vậy chúng tôi khuyên Tích tiếp tục khích lệ anh em hoàn thành công việc từ thiện này, như đã khích lệ từ trước. 7Tôi biết anh em trổi hơn người khác về nhiều phương diện: về đức tin, khẩu tài, kiến thức, nhiệt tâm và lòng yêu thương chúng tôi; vậy anh em cũng nên làm trổi hơn trong cuộc tương trợ này.
8Không phải tôi truyền lệnh cho anh em, nhưng thấy nhiệt tâm của nhiều người khác, tôi muốn anh em được dịp chứng tỏ tình yêu thương của mình.
9Anh em biết ân phúc vô hạn của Chúa Cứu Thế chúng ta, Ngài vốn giàu, nhưng vì hy sinh cứu vớt anh em mà trở nên nghèo, và do sự nghèo khổ của Ngài, anh em được giàu có.
10Tôi nhắc nhở anh em việc quyên trợ này vì ích lợi cho anh em. Chẳng những đề xướng, anh em còn bắt đầu thực hiện việc từ thiện này từ một năm nay. 11Vậy anh em hãy cố gắng chu toàn việc ấy. Điều anh em thiết tha mong muốn, hãy hoàn thành tốt đẹp tùy khả năng. 12Ai muốn giúp đỡ, đừng ngại ít hay nhiều. Hãy đóng góp vật gì mình có, chứ đừng lo điều mình không có.
13Tôi không có ý để người nhận lãnh ngồi chơi hưởng thụ, trong khi anh em phải đóng góp nặng nề. 14Nhưng tôi muốn có sự đồng đều. Bây giờ phần thặng dư của anh em đem bù qua phần thiếu hụt của họ, để sau này, khi họ có dư sẽ bù lại phần thiếu hụt của anh em. 15Như Thánh kinh đã chép: “Kẻ thu nhiều cũng chẳng thừa, người thu ít cũng chẳng thiếu.”

Tích và hai đại biểu của Hội thánh

16Cảm tạ Thượng Đế đã cho Tích nhiệt thành giúp đỡ anh em như tôi. 17Chẳng những nghe tôi khuyến khích, chính Tích cũng hăng hái tình nguyện đến thăm anh em. 18Chúng tôi cử một thân hữu cùng đi với Tích, anh này được các Hội thánh khen ngợi về việc truyền giảng Phúc âm. 19Anh được các Hội thánh chọn làm đại biểu tham gia các cuộc quyên trợ chúng tôi tổ chức để tôn vinh Chúa và bày tỏ nhiệt tâm của chúng tôi. 20Như thế chúng tôi tránh được mọi nghi ngờ, chỉ trích về số tiền quyên trợ to tát họ ủy thác cho chúng tôi. 21Chúng tôi làm mọi việc cách liêm khiết, chẳng những trước mặt Chúa, nhưng trước mặt người ta nữa.
22Chúng tôi cũng cử thêm một đại biểu khác. Trong nhiều công tác, anh luôn luôn siêng năng hăng hái. Nay anh càng sốt sắng đi thăm anh em vì rất tín nhiệm anh em. 23Nếu ai hỏi về Tích, hãy cho họ biết Tích là bạn đồng sự với tôi, đặc trách giúp tôi phục vụ anh em. Còn hai thân hữu kia là đại biểu xứng đáng của các Hội thánh, làm rạng rỡ Danh Chúa.
24Anh em hãy tỏ tình thương đối với họ, để các Hội thánh biết rõ tôi đã không quá lời đề cao anh em.