2

Giáo sư giả

1Nếu xưa kia, đã có nhiều tiên tri giả, thì ngày nay trong vòng anh em cũng sẽ có những giáo sư giả xuất hiện. Họ khéo léo dạy những giáo lý giả trá về Thượng Đế, chối bỏ cả Đấng Chủ tể đã chuộc họ, nhưng họ sẽ sớm rước lấy kết cuộc thảm khốc. 2Nhiều kẻ sẽ theo tà thuyết ấy, sống bừa bãi phóng túng, làm cho Chúa Cứu Thế và Đạo Ngài bị chê cười.
3Các giáo sư giả sẽ bịa đặt nhiều chuyện để trục lợi anh em hầu thỏa mãn lòng tham. Nhưng Thượng Đế đã lên án họ từ lâu và họ đang đi đến chỗ tiêu diệt.
4Thượng Đế đã không dung thứ các thiên sứ phạm tội, nhưng quăng họ vào hỏa ngục, giam họ trong chốn tối tăm để đợi ngày Phán xét. 5Ngài cũng chẳng chừa một ai lúc Ngài dùng trận Hồng thủy tiêu diệt thế giới vô đạo, ngoại trừ Nô-ê, người truyền giảng Đạo công chính, với bảy người trong gia đình.
6Về sau, Ngài thiêu hủy hai thành phố Sô-đôm, Gô-mô-rơ ra tro bụi và xóa hai thành ấy khỏi mặt đất, để làm gương cho những kẻ vô đạo thời sau. 7,8Nhưng đồng thời Chúa cứu Lót ra khỏi Sô-đôm, vì ông là một người công chính, tâm hồn luôn luôn bị dày vò vì những cảnh thương luân bại lý diễn ra hàng ngày quanh mình.
9Như vậy, Chúa biết giải cứu người tin kính khỏi cơn cám dỗ; còn kẻ vô đạo đến ngày Phán xét sẽ bị Ngài hình phạt.
10Ngài đặc biệt nghiêm khắc với những kẻ sống buông thả theo dục vọng xấu xa, những kẻ kiêu căng, liều lĩnh, dám khinh mạn cả các bậc tà linh cường bạo. 11Ngay như các thiên sứ đứng chầu trước mặt Chúa, dù quyền uy phép tắc cao hơn các giáo sư giả biết bao, cũng không hề nói một lời bất kính nào xúc phạm đến các bậc đó.
12Họ chẳng khác thú vật vô tri: sinh ra chỉ sống theo bản năng, rồi cuối cùng bị tiêu diệt. Họ cười nhạo thế giới quỷ thần vô hình mà họ chẳng biết chút gì, để rồi sau này bị tiêu diệt với các ác quỷ.
13Tội lỗi họ đem lại kết cuộc thảm khốc, vì ngày này qua tháng khác họ mê mải ăn chơi. Họ là một mối nhục và vết nhơ cho anh em. Họ lừa gạt anh em, một mặt sống trong tội lỗi nhơ nhuốc, một mặt chễm chệ ngồi dự bữa tiệc yêu thương của anh em, ra vẻ con người thật thà. 14Cặp mắt hiếu sắc của họ lúc nào cũng nhìn ngang liếc dọc, không hề chán chê sắc dục. Họ coi chuyện quyến rũ đàn bà con gái nhẹ dạ như một trò đùa. Họ ích kỷ, tham lam nên đã bị Thượng Đế lên án, nguyền rủa. 15Họ đã bỏ đường ngay để đi vào nẻo tà, như Ba-la-am, con trai Bê-ô, đã vì tham tiền mà làm việc phi nghĩa. 16Nhưng Ba-la-am đã bị con lừa ngăn cản hành động điên rồ, khi nó nói ra tiếng người, la rầy quở trách ông. 17Còn bọn này như suối khô nước, như mây bị gió đùa, chỉ còn chờ đợi số phận tối tăm đời đời nơi hỏa ngục.
18Họ trâng tráo khoe khoang những hành vi hư hỏng của mình, và lấy khoái lạc xác thịt làm mồi nhử những người vừa thoát khỏi cuộc sống xấu xa, kéo họ trở lại con đường tội lỗi.
19Họ chủ trương và truyền bá chủ nghĩa tự do; thật ra, họ đang làm nô lệ cho sự đồi trụy. Vì hễ người ta bị thứ gì chủ trị, tức là làm nô lệ cho thứ đó. 20Khi một người đã thoát khỏi nếp sống tội lỗi của trần gian nhờ biết Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi mình, mà còn trở về tội lỗi, làm nô lệ cho nó một lần nữa, thì còn tệ hại hơn trước. 21Chẳng thà đừng biết gì về Chúa, còn hơn là biết Ngài, rồi sau đó lại từ bỏ những điều răn thánh đã truyền cho mình. 22Thật đúng như lời tục ngữ “Chó quay lại ăn đồ đã mửa; heo tắm rửa rồi lăn vào bùn.”