16

Y-Siba Ngơi N'hi Mbơh Kôranh Păng, Jêng Y-Mêphibôset, Gay Geh Ndơ Ôbăl

1Tơlah Y-David hao lĕ rlau jêh n'glơn yôk, Y-Siba oh mon Y-Mêphibôset tâm mâp đah păng, ndrel ma bar mlâm seh bri dăp vơng rdeng bar rhiăng glo piăng let, du rhiăng glo ƀănh jê̆ play kriăk ƀâu, du rhiăng ƀănh jê̆ ƀư play rvi, du nông ntâu dak play kriăk ƀâu. 2Hađăch ôp Y-Siba. May mĭn ŭch dŏng ndơ nây moh ƀư? Y-Siba lah: Bar mlâm seh bri ƀư ndơ dŏng rdeng ăn ngih hađăch; ƀănh jêh ri play kriăk ƀâu dŏng ƀư ndơ sa ăn ma phung buklâu mom ndăm sa, jêh ri dak play kirăk ƀâu prăp ma phung lĕ huăr tâm bri rdah." 3Hađăch ôp: "Lah pôri, ta ntŭk kon buklâu kôranh may?" Y-Siba lah: "Păng gŭ ta ƀon Yêrusalem, yorlah păng ŭch lah, 'Nar aơ ngih Israel mra mplơ̆ ma gâp ƀon bri hađăch che gâp.'" 4Jêh ri hađăch lah ma Y-Siba, "Aơ lĕ rngôch ndơ Y-Mêphibôset aƀaơ jêng ndơ ndơ may." Y-Siba lah, "Gâp mbah ma may. Ăn gâp geh nau yô̆ ƀaƀơ ta năp măt may, Hơi kôranh gâp hađăch."

Y-Simei Rak Rtăp Y-David ƀiălah Y-David Mâu Plơng Har

5Tơlah Hađăch David tât ma ƀon Bahurim, geh du huê bunuyh bơh băl mpôl ngih Y-Sôl văch tât, amoh păng, Y-Simei, kon bu klâu Y-Gêra; jêh ri dôl păng văch, păng rak rtăp mâu rlu ôh. 6Jêh ri păng klô̆p lŭ ma Y-David jêh ri ma lĕ rngôch phung oh mon Hađăch David; lĕ rngôch phung ƀon lan jêh ri phung dăng katang gŭ nchueng jŭm hađăch dadê pama jêh ri pachiau. 7Y-Simei rak rtăp Y-David răch nau pô aơ: "Bunuyh bu nkhŭt mham, bunuyh nchơt nklă nây! Du hom, du hom! 8Bunuyh njêng êng nơm ƀư hađăch ntrok Y-Sôl, pôri aƀaơ Yêhôva plơng har lĕ phung mham ngih Y-Sôl nkhŭt tay kalơ bôk may; păng mra jao ƀon bri hađăch tâm ti Y-Apsalôm, kon buklâu may; jêh ri aơ, may ro yơh mra tât nau rai yot, yorlah may jêng du huê bunuyh nkhŭt mham."
9Rnôk nây, Y-Abisai, kon buklâu Y-Sêruya lah ma hađăch, "Mâm so khĭt aơ nănh rak rtăp kôranh gâp hađăch? Ăn gâp hăn koh lơi trô ko păng." 10Ƀiălah hađăch plơ̆ lah: Hơi phung kon buklâu Y-Sêruya, moh nau gâp geh đah khân may? Ăn hom Y-Simei rak rtăp. Tơlah nây jêng nau Yêhôva hŏ lah jêh ma păng, 'Rak rtăp hom ma Y-David, 'Pôri mbu hôm dơi lah ma păng, "Mbah tă may lah nau nây?'" 11Pônây, Y-David lah ma Y-Abisai jêh ri phung oh mon păng pô aơ: Aơ, kon bu klâu gâp nơm, jêng bunuyh luh tă bơh gâp, ŭch ƀư roh lơi nau rêh gâp; moh ir buklâu Benjamin aơ dĭng păng dơi ƀư! Lơi phalah păng, ăn păng rak rtăp hom, yorlah Yêhôva ntĭnh jêh ma păng. 12Klăp lah Yêhôva mra uănh nau rêh ni gâp, jêh ri Yêhôva mra mplơ̆ sĭt nau ueh ma gâp yor nau bu rak rtăp ma gâp nar aơ." 13Pôri Y-David jêh ri lĕ rngôch phung tahan păng ƀoi trong hăn; bi Y-Simei hăn rŏ pŭng yôk tâm tra đah Y-David. Jâng păng hăn rak rtăp ma Y-David rjai ndăng trong, jêh ri klô̆p păng ma lŭ jêh ri sui ma ndruyh neh. 14Hađăch jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan ndrel ma păng tât ta dak krong Yurdan lĕ rgănh jêh; jêh ri khân păng gŭ mpăn suan tanây.

Y-Husai Jêh Ri Y-Ahitôpel Gŭ Ndrel Ma Y-Apsalôm

15Y-Apsalôm jêh ri lĕ rngôch phung Israel hŏ lăp tâm ƀon Yêrusalem dadê jêh, jêh ri Y-Ahitôpel ndrel ma păng. 16Tơlah Y-Husai, bunuyh Arkit, mĭt jiăng Y-David, tât ta Y-Apsalôm, Y-Husai lah ma Y-Apsalôm, "Hađăch mro mrăng! Hađăch mro mrăng!" 17Jêh ri Y-Apsalôm lah ma Y-Husai, "Aơ hĕ nau may răp jăp ngăn đah mĭt jiăng may?" Mâm ƀư dĭng may mâu hăn ôh ndrel ma mĭt jiăng may?" 18Y-Husai lah ma Y-Apsalôm, "Mâu ôh, gâp mra jêng mbu moh dơi Yêhôva săch, jêng phung ƀon lan aơ jêh ri lĕ rngôch phung Israel săch jêh, gâp mra jêng ndơ păng jêh ri ndrel ma păng yơh gâp mra gŭ. 19Jêh ri đŏng, ma mbu nơm gâp mra pah kan? Mâu di hĕ ma kon buklâu păng? Nâm bu gâp hŏ pah kan jêh ma mbơ̆ may, tâm ban nây lĕ gâp mra pah kan ma may."
20Jêh ri Y-Apsalôm lah ma Y-Ahitôpel, "May kơl nchră hom; moh nau he mra ƀư?" 21Y-Ahitôpel lah ma Y-Apsalôm, "Hăn hom lăp gŭ ndrel phung ur yông mbơ̆ may, phung păng gay ăn chiă uănh ngih. Tơlah phung Israel gĭt may hŏ tâm rmot jêh ma mbơ̆ may nây; pôri lĕ rngôch phung gŭ n'hanh may lơ jêng katang lơn. 22Pôri, bu ndâk du mlâm ngih bok tâm nkual kalơ chor ăn ma Y-Apsalôm; jêh ri ta năp lĕ rngôch phung Israel, Y-Apsalôm hăn lăp gŭ ndrel phung ur yông mbơ̆ păng. 23Tâm rnôk nây, bu saơ nau Y-Ahitôpel nchră jêng nâm bu nau ngơi tă luh bơh Brah Ndu nơm. Tâm ban nây lĕ Y-David nđâp Y-Apsalôm yơk lĕ rngôch nau Y-Ahitôpel nchră.