22

Bài ca của Đa-vít

1Đa-vít hát bài ca sau đây để ca tụng Chúa Hằng Hữu đã giải cứu mình khỏi tay quân thù:
2Chúa Hằng Hữu là Nguồn năng lực
(Tôi yêu Ngài tha thiết keo sơn)
3Chúa Hằng Hữu là Thần Cứu chuộc
(Vững chãi hơn cả dải trường sơn)
Tôi nấp trong Ngài lúc cô đơn
Chúa là tấm khiêng che bão tố
Lũy an toàn, Linh năng cứu độ
4Tôi cầu xin với Thần Hằng Hữu
Lập tức, Ngài ra tay giải cứu
Ngài đáng được ca ngợi muôn đời.
5Lưới tử vong giăng mắc quanh tôi
Thác hủy diệt hung hăng gào thét
6Âm phủ thắt chặt dây oan nghiệt
Lưới tử thần chằng chịt dưới chân
7Lúc hiểm nguy, tôi gọi Chân Thần
Kêu van Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Từ Thiên Đàng nghe tôi kêu cứu,
Chúa Toàn năng lập tức ra tay:
8Núi rung chuyển, lung lay.
Đất bằng nổi địa chấn
Vì Chúa đang cơn giận
9Khói bay từ mũi Chúa
Miệng Ngài phun ngọn lửa
Đốt cháy cả đất đai
10Chúa xé trời ngự giá
Bóng tối bọc chân Ngài
11Một thiên thần rước Chúa
Bay trên cánh gió tây
12Cảnh quanh Ngài đẹp quá
Mây dày đặc vần xoay.
13Bỗng nhiên,
Mặt Chúa sáng hào quang rực rỡ
Xuyên qua mây như tên lửa sáng ngời.
14Ngài cho sấm sét rền trời.
Tiếng của Đấng Chí Cao vang dội
Tạo mưa đá, lửa hừng, gió thổi.
15Chúa bắn tên, quân thù tán loạn;
Hàng ngũ vỡ tan vì chớp nhoáng.
16Chúa Hằng Hữu quở to,
Nước biển rút cạn khô
Hơi thở tốc địa cầu
Phô đáy vực hư vô.
17Chúa xuống từ trời cao
Kéo tôi khỏi nước sâu
18Thoát kẻ thù kiêu ngạo
Cường bạo và hỗn hào
19Khi tôi nguy khốn, họ đánh tràn
Nhưng Chúa đã đưa tay phù hộ
20Chúa đem tôi vào chỗ an toàn
Chỉ vì tôi được Ngài ưa thích
21Chúa thưởng tôi với đức công bằng
Báo đền các hành vi trong sạch.
22Tôi tuân hành điều răn
Chúa dạy Không phạm tội để rồi lẫn quất.
23Luật pháp Ngài gần tôi mãi mãi
Không một điều nào tôi sơ suất.
24Tôi sống công minh trước mặt Ngài
Giữ thân mình, lánh xa tội ác.
25Chúa luôn tưởng thưởng người ngay
Những ai trong sạch được Ngài ban ân
26Lòng nhân được Chúa khoan nhân
Người công chính được Chân Thần đề cao.
27Chúa giáng phúc cho người thánh sạch
Dành tai ương cho kẻ tham gian
28Chúa cứu vớt nhân dân khốn khổ
Nhưng hình phạt những kẻ kiêu căng
29Chúa Hằng Hữu thắp đèn tôi sáng
Thượng Đế luôn dẫn lối soi đàng
30Do sức Chúa tôi tiến công quân địch
Cậy Chân Thần, tôi vượt các trùng vi
31Thượng Đế thật muôn phần hoàn hảo
Lời Ngài toàn Chân lý tinh thuần
Chúa vẫn là Tấm khiêng che chở
32,33Ngoài Chúa ra, chẳng có Chân Thần
Chúa trang bị cho tôi năng lực
Tay Chúa luôn bảo đảm bình an
Chân tôi bước vững vàng lanh lẹ
Leo lên đỉnh núi cao an toàn.
Chúa vạch cho con đường thẳng tắp
Đưa tôi vào rạng rỡ vinh quang.
34Chúa luyện tay tôi sành chinh chiến
Cánh tay tôi giương nổi cung đồng
35Chúa trao tôi tấm khiên cứu rỗi
Tay phải Ngài bảo vệ ẵm bồng
Chúa nâng tôi lên hàng cao cả
36Trước chân tôi, mở một con đường.
Nên tôi chẳng bao giờ vấp ngã.
37Tôi đuổi theo, bắt kịp quân thù
Chỉ trở về sau khi tận diệt.
38Tôi thấy chúng chết nằm la liệt
Không tên nào cựa quậy, ngóc đầu.
39Chúa cho tôi sức mạnh can tràng
Lại tăng cường nhuệ khí tiềm năng.
40Chúa khiến địch quay lưng trốn chạy
Bọn ghét tôi bị đánh tan hoang
41Chúng van xin, không ai tiếp cứu
Chúng kêu cầu, Chúa có nghe chăng?
42Tôi nghiền chúng ra như cám bụi
Ném chúng như bùn đất ngoài đồng.
43Chúa cho tôi khắc phục các nước
Nhiều dân lạ dáo xếp, gông mang
44Tôi ra lệnh, chúng theo răm rắp
Người nước ngoài, gọi dạ, bảo vâng.
45Quân thù kiệt lực và sợ khiếp
Bỏ đồn binh, run rẫy quy hàng.
46Chúa Hằng Hữu trường tồn bất biến
Vầng Đá muôn đời được ca vang!
Duy Thượng Đế ra tay cứu đô,
Một mình Ngài là Đấng Chân Quang!
47Chúa công minh báo oán thi ân
48Cứu thoát tôi khỏi lưới địch quân,
Qua bao nhiêu hiểm nguy khủng khiếp,
Vượt trùng vây của kẻ bạo tàn.
49Chính vì thế, tôi hằng ca ngợi.
Tôn vinh Cứu Chúa giữa các dân.
Danh Ngài, tôi hân hoan chúc tụng
50Với người Ngài chọn, Chúa khoan nhân
Lòng từ ái thi ân cứu rỗi
Chúa thương dòng dõi tôi vô ngần
Muôn đời chẳng bao giờ dời đổi.