12

Y-Rôbôam Chalơi Nau Vay Brah Ndu Y-Sisak Lăp Lơh Đah Phung Yuda

1Tơlah bri dak Y-Rôbôam chiă uănh jêng nâp jêh ri katang jêh, păng nđâp ma phung Israel chalơi lĕ nau vay Yêhôva. 2Yorlah khân păng ƀư tih đah Yêhôva, tâm năm rô̆ rơh prăm hađăch Rôbôam. Y-Sisăk, hađăch bri Êjipt văch tât lơh ƀon Yêrusalem; 3ndrel ma du rbăn bar rhiăng ndeh seh jêh ri prao rmưn tahan ncho seh. Bu mâu dơi kơp ôh phung ƀon lan văch ndrel păng bơh bri Êjipt… phung Libi, phung Sukim, jêh ri phung Êthiôpi. 4Y-Sisăk lăp lơh ƀon geh pôih tahan tâm bri Yuda jêh ri tât ma ƀon Yêrusalem. 5Nôk nây kôranh nơm mbơh lor Y-Sêmaja hăn tât ma Y-Rôbôam jêh ri tât ma phung kôranh n'gor bri Yuda, dôl gŭ tâm rƀŭn ta ƀon Yêrusalem yor ma Y-Sisak, jêh ri lah ma khân păng: "Pô aơ Yêhôva lah, 'Khân may lĕ chalơi jêh gâp, pôri gâp hŏ jao khân may tâm ti Y-Sisăk tâm ban lĕ." 6Nôk nây, phung kôranh Israel jêh ri hađăch n'hôi êng săk khân păng nơm, jêh ri lah: "Yêhôva jêng sŏng." 7Tơlah Yêhôva saơ khân păng n'hôi êng sãk nơm, Yêhôva ngơi lah ma Y-Sêmaja: Khân păng lĕ n'hôi săk nơm jêh (dêh rhêt); gâp mâu mra ƀư rai khân păng ôh, ƀiălah mra tâm rklaih ma khân păng ƀă; jêh ri gâp mâu mra nkhŭt ôh nau ji nuih ma ƀon Yêrusalem đah ti Y-Sisăk. 8Ƀiălah khân păng mra jêng oh mon Y-Sisăk, gay ma khân păng gĭt ma kan gâp jêh ri kan pah bri hađăch êng mâm nau păng jêng.
9Pôri, Y-Sisăk hađăch Êjipt văch tât lơh ƀon Yêrusalem; păng dŭ nchuăn le rngôch ndô ndơ tâm ngih brah Yêhôva jêh ri ngih hađăch gro nđâp ma khêl mah Y-Salômôn hŏ ƀư tâm ban lĕ. 10Hađăch Rôbôam ƀư tay khêl kông ntrok khêl mah nây, jêh ri ăn khêl kông nây jao tâm ti phung kôranh tahan kâp gak mpông pêr hađăch. 11Ăp tơ̆ hađăch lăp tâm ngih Yêhôva, nơm gak văch djôt leo khêl nây, jêh ri mplơ̆ sĭt păng ma jrô kôranh tahan gak. 12Tơlah hađăch n'hôi êng săk nơm (dêh rhêt) nau Yêhôva jĭ nuih lĕ du ngai đah păng, pôri mâu geh nau ƀư rai le rngôch ôh; jêh ri ăt geh nau ueh lĕ tâm n'gor Yuda.
13Pôri, hađăch Rôbôam ƀư nâp păng nơm tâm ƀon Yêrusalem jêh ri chiă uănh. Tơlah păng jêng hađăch, păng hŏ geh puăn jê̆t ma nguay năm jêh; păng chiă uănh jê̆t ma pơh năm tâm ƀon Yêrusalem nâm bu ntĭt Yêhôva hŏ săch jêh le rngôch tâm ndŭl mpôl phung Israel, gay dơm amoh Păng ta nây; bi ma me păng amoh jêng H'Nama, (mê̆ Y-Rôbôam) jêng bu ur Ammôn. 14Jêh ri păng ƀư nau mhĭk, yorlah păng mâu ŭch săch ôh tâm nuih n'hâm păng ŭch tĭng joi Yêhôva. 15Lĕ rngôch kan Y-Rôbôam ƀư ntơm bơh saơm tât lôch, hŏ chih da dê jêh tâm ndrom sămƀŭt kôranh nơm mbơh lor Y-Sêmaja, tâm ndrom sămƀŭt Y-Iđô, jêng nơm tâm saơ, nkoch ma noi deh u che Y-Rêhôbôam đah Y-Jêrôbôam geh nau tâm lơh ƀaƀơ. 16Y-Rôbôam khĭt gŭ ndrel ma che păng Y-David, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Y-David; jêh ri Y-Abija kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.