13

Nau Y-Abija Chiă Uănh

1Năm rơh jê̆t ma pham hađăch Jêrôbôam, Y-Abija ntơm chiă uănh n'gor Yuda. 2Păng chiă uănh pe năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh me păng H'Mikaja, kon bu ur Y-Uriêl bơh bri Gibêa.
 Geh nau tâm lơh Y-Abija đah Y-Jêrôbôam.
3Y-Abija dâk hăn tâm lơh ndjôt leo ndrel păng du phung tahan, puăn rsen nuyh phung tahan ngăch prăl; jêh ri Y-Jêrôbôam săch phung tahan dăng katang, geh pham rsen nuyh, jêng phung tahan vay tâm lơh. 4Y-Abija gŭ dâk ta kalơ yôk Sêma-raim jêh ri lah: "Hơi Y-Jêrôbôam jêh ri le rngôch phung Israel iăt hom nau gâp! 5Yorlah tă bơh nau tâm rnglăp đah boh, Yêhôva Brah Ndu Israel hŏ ăn jêh bri Israel ma Y-David jêh ri ăn ma phung kon bu klâu păng n'ho ro, mâu ƀơh khân may gĭt? 6Nđâp lah pô nây kađôi lĕ, Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, oh mon Y-Salômôn, jêng kon buklâu Y-David, du dâk tâm rdâng đah Kôranh Brah păng nơm; 7jêh ri ƀa ƀă phung mhĭk tâm rƀŭn ndrel tĭng păng; khân păng jan lah nsan katang, ŭch tâm lơh đah Y-Rêhôbôam, kon buklâu Y-Salômôn; bi ma Y-Rêhôbôam dôl hôm ndăm, vĭ vĕ ê hŏ janh tâm lơh ôh đah khân păng. 8"Pôri aƀaơ, khân may mĭn phung khân may mra ŭch tâm rdâng đah bri hađăch Yêhôva hŏ ăn jêh ma kon buklâu Y-David, khân may jêng du phung mpôl âk lơn, geh djôt leo du mlâm rup kon ndrôk mah hŏ trah jêh jêng brah ma khân may. 9Phung khân may ƀơh mprơh phung kôranh ƀư brah Yêhôva, jêng kon sau Y-Arôn jêh ri phung Lêvi; jêh ri njêng êng ma khân may nơm jêng kôranh ƀư brah tĭng kơt nau vay phung ƀon lan bri êng ƀư jêh? Mbu nơm văch tât ndjôt leo du mlâm ndrôk nkuăng gay nhhơr ƀư brah, gay jêng du huê kôranh ƀư brah ăn ma phung brah nklă dơm.
10Ƀiălah ma phung hên, Yêhôva ăt jêng Brah Ndu hên jêh ri hên mâu chalơi Păng ôh; phung kôranh ƀư brah jêng kon sau Y-Arôn, pah kan ma Yêhôva da dê, jêh ri phung Lêvi kơl kan khân păng; 11ăp ôi ơm (ôi rŭk) jêh ri mhaơ, khân păng nhhơr mpa nhhơr gŭch jêh ri dak si ƀâu kah ma Yêhôva; khân păng dăp piăng let nhhơr ma Brah Ndu ta kalơ sưng mah kloh, jêh ri mpoh jrêng mray ăn jâng jrêng ang mro ăp măng; yorlah hên djôt prăp nau Yêhôva Brah Ndu hên ntăm jêh, bi khân may lĕ chalơi jêh Păng. 12Aơ, Brah Ndu gŭ ndrel ma hên, jêng kôranh ma hên, jêh ri phung kôranh ƀư brah Păng djôt nŭng tâm lơh gay uh ntrôl nau tâm lơh đah khân may. Ơ phung Israel! Lơi ta tâm lơh ôh đah Yêhôva Brah Ndu phung che khân may, yorlah khân may mâu mra dơi ôh."
13Ƀiălah Y-Jêrôbôam prơh bunuyh hăn ndăch kâp dah pakơi khân păng; pôri tahan Israel gŭ panăp tahan Yuda, bi phung tahan kâp dah gŭ pakơi. 14Tơlah phung Yuda n'gĭl uănh, ri, geh nau tâm lơh mpeh panăp jêh ri pakơi khân păng; ri mơ khân păng nter vơh vơl ma Yêhôva, jêh ri phung kôranh ƀư brah uh nŭng. 15Nôk nây phung tahan Yuda nter troh; tăng bâr phung Yuda nter troh, ta nây ro Yêhôva lơh Y-Jêrôbôam jêh ri le rngôch phung Israel roh tâm lơh tra năp măt Y-Abija jêh ri phung Yuda. 16Phung Israel nchuăt du đah phung Yuda, jêh ri Brah Ndu jao khân păng tâm ti phung Yuda. 17Y-Abija jêh ri phung tahan păng nkhĭt âk ngăn bunuyh, geh prăm rsen tahan ueh uĭn tâm phung Israel khĭt. 18Pôri, nôk nây phung tahan Israel roh yor nau tâm lơh, jêh ri tahan phung Yuda dơi dăng lơn, yorlah khân păng rnơm ma Yêhôva Brah Ndu 19Y-Abija tĭng gôk Y-Jêrôbôam, jêh ri pit in âk rplay ƀon păng, ƀon Bethel nđâp ma ƀon jê-jê̆ păng, jêh ri ƀon Jêsana nđâp ma ƀon jê-jê̆ păng, ƀon Êphron nđâp ma ƀon jê-jê̆ păng. 20Y-Jêrôbôam mâu hôm dơi dăng ôh dôl tâm rnôk Y-Abija; jêh ri Yêhôva lơh păng pôri păng khĭt. 21Ƀiălah Y-Abija jêng dăng lơn mro mrăng. Păng sŏk jê̆t ma puăn nuyh ur, jêh ri geh bar jê̆t ma bar nuyh kon buklâu, jêh ri jê̆t ma prao nuyh kon bu ur. 22Kan ƀa ƀă Y-Abija ƀư, nau păng gŭ ngao, jêh ri mbơh ngơi bu chih da dê jêh tâm ndrom, sămƀŭt kôrah nơm mbơh lor Y-Idô nkoch bri.