15

Asa Táq Loah Máh Rit Sang

1Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm A-saria con samiang Ô-det. 2Chơ án pỡq ramóh puo Asa cớp pai neq: “Puo ơi! Sễq puo cớp tỗp Yuda, dếh tỗp Ben-yamin, tamứng cứq nơ! Yiang Sursĩ ỡt cớp anhia khân anhia ỡt cớp án. Khân tỗp anhia chuaq án, án yỗn anhia ramóh; ma khân anhia calỡih táh án, án calỡih táh loah anhia. 3Khoiq dũn chơ tỗp I-sarel tamoong ma ŏ́q Yiang Sursĩ ca tanoang tapứng, ŏ́q cũai tễng rit sang dŏq catoaih atỡng alới, cớp ŏ́q phễp rit Yiang Sursĩ. 4Ma toâq tỗp alới ramóh ŏ́c túh coat, tỗp alới píh loah pỡ Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel. Tỗp alới chuaq, chơ bữn ramóh án. 5Dỡi ki, tỡ bữn noau pỡq tỡ la chu ma bữn plot ien, yuaq ŏ́c túh coat ỡt cu ntốq tâng cruang cutễq. 6Cũai cruang nâi padâm cũai cruang ki, cớp vil nâi padâm vil ki, yuaq Yiang Sursĩ dững atoâq ŏ́c túh coat cớp ŏ́c túh arức pỡ alới. 7Ma cóq anhia clŏ́q cớp sabớng lứq, yuaq ranáq anhia táq bữn roap cóng.”
8Toâq Asa sâng santoiq A-saria con samiang Ô-det pai, ngkíq án sâng bũi loah tâng mứt. Chơ án talốh táh nheq máh rup noau cucốh sang tâng cruang Yuda cớp tâng cruang Ben-yamin, dếh tâng máh vil canŏ́h ca án cheng bữn tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im hỡ. Cớp án atức loah prông sang tâng nchŏh Dống Sang Toâr.
9Chơ án parỗm nheq tữh cũai proai tễ tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin, dếh máh cũai tễ tỗp Ep-ra-im, Ma-nasê, cớp Si-mê-ôn ntôm ỡt tâng cruang án. Máh cũai nâi khoiq dễq ỡt tâng cruang án, cỗ tỗp alới hữm Yiang Sursĩ ỡt cớp án. 10Nheq tữh tỗp alới toâq rôm parnơi pỡ vil Yaru-salem tâng casâi pái, cumo muoi chít la sỡng Asa cỡt puo. 11Tâng tangái ki tỗp alới dững crơng tễ alới cheng bữn, chơ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ tapul culám lám ntroŏq, dếh tapul ngin cữu cớp mbễq. 12Tỗp alới parkhán pruam sang Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac alới, nheq tễ mứt pahỡm cớp nheq tễ rangứh rahỡ. 13Cũai aléq ma tỡ bữn sang toam Yiang Sursĩ cóq roap tôt cuchĩt, tam án la cũai póng tỡ la cũai thâu, samiang tỡ la mansễm. 14Tỗp alới thễ dũan casang lứq nhơ ramứh Yiang Sursĩ, pai alới ễ puai samoât samơi ŏ́c par‑ữq ki. Chơ tỗp alới triau cupo cớp plóng máh lavia. 15Máh cũai proai Yuda ki sâng bũi óh lứq, yuaq tỗp alới bữn táq tếc parkhán nheq tễ rangứh rahỡ. Tỗp alới rôm sang toam Yiang Sursĩ, cớp Yiang Sursĩ yỗn tỗp alới bữn ien khễ cu ntốq.
16Puo Asa alíh Maca lacuoi achuaih án tễ cỡt chớc tâng dống puo, yuaq Maca táq tanũl dŏq sang yiang Asê-ra ca nhơp nhuo lứq. Cớp án alíh asễng tanũl cớp cliet yỗn abuoiq, chơ án dững bốh pỡ avúng Ki-trôn. 17Tam án tỡ bữn talốh táh nheq ntốq noau cucốh sang yiang canŏ́h tễ cruang cutễq tỗp I-sarel, ma án noâng tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ nheq dỡi tamoong án. 18Án dững nheq tữh crơng Abia, la mpoaq án, khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, dếh máh crơng án sang bữm hỡ pỡq dŏq tâng Dống Sang Toâr, bữn práq cớp yễng dếh crơng canŏ́h hỡ ca án chiau sang loâng yỗn Yiang Sursĩ. 19Nheq pái chít la sỡng cumo Asa cỡt puo, tỡ bữn cỡt yúc bác ntrớu.