22

Nau Y-Ahasia Chiă Uănh N'gor Yuda

1Phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem njêng Y-Ahasia Y-Ahasia jêng hađăch Jôacha kon buklâu mpô̆t Y-Jôram, jêng hađăch thoi păng; yorlah phung tahan văch ndrel phung Arap hăn rduh lăp pôih tahan, hŏ ƀư nkhĭt lĕ rngôch kon bu klâu păng kranh lơn. Yor ri Y-Ahasia, kon buklâu Y-Jôram, hađăch phung Yuda, hao jêng hađăch. 2Y-Ahasia geh bar jê̆t ma bar năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh du năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh me păng H'Athali, kon bu ur Y-Ômri. 3Păng ăt tâm ban lĕ tĭng trong ngih Y-Ahap; yorlah me păng jêng nơm nsŭk bu ƀư nau mhĭk. 4Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, nâm bu ngih Y-Ahap ƀư jêh; yorlah jêh khĭt mbơ̆ păng phung ngih Y-Ahap jêng phung ntĭm nsak ma păng; nau phung nây nsak ăn tât nau mhĭk ma păng. 5Nđâp păng tĭng nau phung nây nsak ndơm hăn ndrel ma Y-Jôram, kon bu klâu Y-Ahap, hađăch Israel, hăn tât Ramôt ta Galaat, gay tâm lơh đah Y-Hasael, hađăch Syri. Phung Syri ƀư ăn ma Y-Jôram geh nau rmanh, 6jêh ri păng sĭt ma ƀon Jerêel, gay săm ăn bah nau sôt rmanh, nau rmanh păng geh ta ƀon Rama, dôl păng tâm lơh đah Y-Hasael, hađăch Syri, Y-Ahasia, kon buklâu Y-Jôram, hađăch Yuda, jŭr hăn uănh Y-Jôram, kon buklâu Y-Ahap tâm ƀon Jesêel, yorlah păng dôl gŭ păm ji.

Y-Jêhu Nkhĭt Y-Ahasia

7Ƀiălah Brah Ndu săch jêh nau tŭp ăn Y-Ahasia, mra tât nau mhĭk tâm nau păng hăn khâl ma Y-Jôram. Yorlah tơlah păng tât tanây, păng du luh hăn ndrel ma Y-Jôram ŭch hăn lơh Y-Jêhu, kon bu klâu Y-Nimsi, nơm aơ Yêhôva tŏ jêh dak ƀâu kah ăn ƀư rai ngih Y-Ahap. 8Geh nau dôl ŭch ƀư rai ngih Y-Ahap, tâm mâp đŏng đah phung kôranh bri Yuda jêh ri phung kon buklâu phung oh nâu Y-Ahasia, phung kơl Y-Ahasia, n'ho nkhĭt nđâp ma khân păng ro. 9Y-Jêhu tĭng joi Y-Ahasia dôl gŭ krap tâm ƀon Samari, bu nhŭp păng, njŭn leo ma Y-Jêhu, jêh nây nkhĭt lơi păng. Bu tâp păng, yorlah bu lah: "Păng jêng sau ma Y-Jôsaphat nơm joi Yêhôva ma lĕ nuih n'hâm." Jêh ri ngih Y-Ahasia mâu geh du huê dơi chiă uănh ƀon bri hađăch ôh.

H'Athali Pit In Sưng Hađăch

10Tơlah H'Thali mê̆ Y-Ahasia, saơ ma kon bu klâu păng khĭt jêh, păng dâk jêh ri ƀư rai lĕ rngôch noi deh hađăch ngih Yuda. 11Ƀiălah H'Jôsabêat, kon bu ur hađăch, nhŭp rdu Y-Jôsa, kon bu klâu Y-Ahasia, rđah bơh phung kon bu klâu hađăch bu ŭch nkhĭt, jêh ri bu nhŭp ôbăl nđâp ma nơm rong ôbăl dơm ăn tâm du mlâm jrô bêch. Pôri, H'Jôsabêat, kon bu ur hađăch Jôram, ur kôranh ƀư brah Y-Jêhôida, pôn Y-Jôas lơi ăn H'Athali saơ, jêh ri H'Athali mâu dơi nkhĭt ôbăl ôh; H'Jôsabêat jêng oh Y-Ahasia. 12Y-Jôas gŭ krap ndrel khân păng tâm prao năm tâm ngih brah Brah Ndu; bi ma H'Athali chiă uănh tâm n'gor.