26

Usiah Cỡt Puo Cruang Yuda

1Nheq tữh cũai proai tâng cruang Yuda rưoh Usiah yỗn cỡt puo pláih Ama-siah mpoaq án. Bo ki Usiah bữn muoi chít tapoât cumo. 2Toâq vớt Ama-siah cuchĩt, Usiah cheng ĩt loah vil E-lat, cớp án ayứng táq loah vil ki tamái.
3Usiah chỗn cỡt puo tâng vil Yaru-salem bo án muoi chít tapoât cumo, cớp án táq sốt sỡng chít la bar cumo. Mpiq án ramứh Yê-cô-lia tễ vil Yaru-salem. 4Puo Usiah táq máh ranáq pĩeiq lứq choâng moat Yiang Sursĩ machớng Ama-siah mpoaq án khoiq táq. 5Sa-chari la cũai tĩeih Usiah tễ máh ranáq sang toam Yiang Sursĩ, cớp bo Sa-chari noâng tamoong, Usiah táq ranáq Yiang Sursĩ tanoang tapứng níc, cớp Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn án.
6Usiah pỡq chíl tỗp Phi-li-tin. Án pieih talốh nheq viang khâm tâng máh vil Cat, Yap-ne, cớp At-dôt; cớp án táng vil tamái bân raloan cutễq At-dôt, dếh tâng ntốq canŏ́h hỡ tâng cutễq tỗp Phi-li-tin. 7Yiang Sursĩ chuai án chíl riap tỗp Phi-li-tin cớp tỗp Arap ca ỡt tâng vil Cur Ba-al cớp vil Mê-unit. 8Tỗp Amôn chĩuq muap thễq yỗn Usiah ca bữn chớc lứq, toau ramứh ranoâng án cỡt parchia parhan pỡ cruang Ê-yip-tô.
9Usiah táq khâm lứq máh ngôl kĩaq tâng vil Yaru-salem bân Ngoah Toong Nhoq cớp bân Ngoah Toong Avúng, cớp tâng ntốq viang cỡt canũt lakễng hỡ. 10Án táq ngôl kĩaq dếh coah tiah vil tâng ntốq aiq, cớp píq dỡq chữong hỡ, cỗ án bữn ntroŏq sa‑ữi lứq tâng cóh king cớp tâng cutễq tapín. Cỗ án yoc lứq chóh sarnóh, ngkíq án radững cũai proai chóh palâi nho tâng máh cuar cóh tâng cutễq phuor o.
11Usiah bữn tỗp tahan clứng lứq ca pruam loŏh chíl. Yêl la cũai chĩc choâiq yỗn puo, cớp Masĩa la ayững atĩ puo, alới bar náq parỗm máh ranáq tỗp tahan táq. Cớp cũai nhêng salĩq bar náq ki la Ha-nania, án la ayững atĩ puo, cớp án taniap tỗp tahan puo hỡ. 12Máh cũai sốt tỗp tahan ki la 2,600 náq. 13Tỗp alới cỡt sốt tỗp tahan 307,500 náq dŏq rachuai máh ranáq rachíl, cớp chíl cũai par‑ũal cớp puo. 14Usiah thrũan máh crơng choac yỗn tỗp tahan, bữn khễl, coih, muoc tac, au tac, tamĩang cớp saráh, tamáu cớp cartúng carvứt tamáu. 15Ỡt tâng vil Yaru-salem bữn máh cũai chiang táq crơng choac dŏq pán saráh cớp crơng payoal tamáu toâr tễ ngôl kĩaq cớp tễ bân soq viang vil. Ramứh ranoâng puo cỡt parchia parhan chũop ntốq, cớp án bữn chớc lứq la cỗ nhơ Yiang Sursĩ chuai án.

Usiah Táq Lôih

16Toâq Usiah bữn chớc toâr lứq chơ, án achỗn tỗ toau án dững ŏ́c rúng pứt pỡ tỗ án bữm. Án táq ranáq lôih chóq Yiang Sursĩ, Ncháu án, toâq án mut tâng Dống Sang Toâr ễ bốh bữm máh crơng phuom tâng prông. 17A-saria, la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp tacual chít náq cũai tễng rit sang ca clŏ́q lứq canứh, nheq alới rapuai puo ễ catáng Usiah. 18Tỗp alới pai neq: “Puo Usiah ơi! Tỡ cỡn mpỗl anhia chŏ́ng crơng phuom sang yỗn Yiang Sursĩ. Ranáq ki la mpỗl cũai tễng rit sang tễ tŏ́ng toiq Arôn, la cũai ca khoiq chiau sang tỗ alới, ki têq bốh máh crơng chiau sang nâi; cóq anhia loŏh toâp tễ dống sang nâi. Anhia khoiq táq tỡ bữn tanoang tapứng chóq Yiang Sursĩ, cớp án tỡ bữn satốh noâng ŏ́c bốn yỗn anhia.”
19Usiah tayứng kễng prông tâng Dống Sang Toâr; tâng atĩ án ayễq crơng phuom. Án sâng nsóq chóq máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ; ma bo ki toâp caliac án cỡt tut hâp lứq. 20A-saria cớp máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ nhêng cloân níc chu caliac Usiah, cỗ alới sâng ngcŏh; cớp alới tuih án yỗn loŏh tễ ntốq Dống Sang Toâr. Ngkíq tál tháng án loŏh tễ Dống Sang Toâr, yuaq Yiang Sursĩ táq yỗn án roap tôt.
21Noap tễ tangái ki puo Usiah cỡt cũai tỡ bữn bráh puai rit sốt dỡi tamoong, cỗ án a‑ĩ tut. Ngkíq cóq án ỡt miar, cớp án tỡ têq mut noâng tâng Dống Sang Toâr. Chơ Yô-tham con samiang án ễn cỡt cũai nhêng salĩq dống cruang dŏq cỡt sốt pláih mpoaq án.
22Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, la con samiang Amot, án khoiq chĩc dŏq máh ranáq puo Usiah táq. 23Usiah cuchĩt, cớp noau tứp án tâng clỗm cumuiq khong puo. Cỗ án a‑ĩ tut, ngkíq noau tỡ bữn tứp án tâng ping máh cũai puo. Chơ Yô-tham con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.