2

Chuẩn bị xây Đền thờ

1Đã đến lúc Sa-lô-môn quyết định xây Đền thờ cho Chúa và cung điện cho mình. 2Vua tuyển 70.000 phu khuân vác, 80.000 thợ đẽo đá trên núi và 3.600 đốc công. 3Sa-lô-môn sai sứ sang Hi-ram, vua Ty-rơ, nói: "Vua đã gửi gỗ bá hương cho vua Đa-vít, cha tôi xây cung điện, xin vua cũng cung cấp cho tôi như thế. 4Tôi dự định xây cất Đền thờ cho Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tôi, để dâng hương, bày bánh trần thiết, dâng lễ thiêu buổi sáng buổi chiều, lễ cuối tuần, ngày trăng mới, và những ngày lễ khác cho Chúa Hằng Hữu chúng tôi. Đó là những nghi lễ đời đời cho dân tộc chúng tôi. 5Thượng Đế chúng tôi vô cùng siêu việt, cao cả hơn các thần, nên Đền thờ tôi xây cất phải nguy nga tráng lệ. 6Thật ra không ai có khả năng xây Đền thờ Chúa.Vì các tầng trời bao la kia còn không đủ chỗ cho Ngài ngự, thì tôi là ai mà xây cất được Đền thờ cho Chúa? Tôi chỉ mong xây cất được một ngôi Đền để dâng hương lên trước mặt Chúa mà thôi. 7Vậy xin vua chỉ định một chuyên viên vừa giỏi luyện kim để chế tạo khí cụ vàng bạc, đồng, sắt, vừa khéo dệt hàng đủ các màu sắc, vừa có tài điêu khắc để hợp tác với các chuyên viên đang phục vụ tôi tại kinh đô Giê-ru-sa-lem xứ Giu-đa, tức là những người mà Đa-vít, thân phụ tôi đã tập họp. 8Xin vua cũng cho đốn trên rặng núi Li-ban các loại bá hương, tùng, bạch đàn hương để gửi cho tôi, vì vua có nhiều thợ gỗ chuyên môn hạ cây rừng Li-ban. Tuy nhiên các chuyên viên của tôi cũng sẽ cộng tác với họ 9để hạ cây cho nhiều vì Đền thờ tôi dự định xây cất thật nguy nga tráng lệ. 10Tôi sẽ cung cấp đầy đủ thực phẩm cho thợ gỗ của vua, tức là 4.800.000 lít lúa mạch, 480.000 lít rượu và 480.000 lít dầu." 11Hi-ram, vua Ty-rơ phúc đáp lời yêu cầu của Sa-lô-môn: "Chúa Hằng Hữu thật yêu thương dân Ngài, nên mới lập vua lên ngôi nước họ. 12Đáng ca ngợi Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên là Đấng sáng tạo vũ trụ, vì Ngài đã ban cho vua Đa-vít một con trai khôn ngoan, dè dặt, thông minh, để kiến thiết một ngôi Đền cho Ngài và một cung điện cho nước nhà. 13Bây giờ, tôi sai một người khéo léo, thông minh sáng suốt để phục vụ vua. Đó là Hu-ram A-bi, 14mẹ là người đại tộc Đan, cha là người Ty-rơ, chuyên viên chế tạo các khí cụ bằng vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, thạo nghề dệt hàng đủ các màu sắc, cũng thạo nghề điêu khắc nữa. Người ấy sẽ chế tạo đủ các dụng cụ tinh vi cho vua và hợp tác với các chuyên viên của cấp tiên vương là Đa-vít, chúa tôi. 15Vậy, xin vua hãy cấp cho họ lúa miến, lúa mạch, dầu và rượu như vua đã hứa. 16Chúng tôi sẽ lãnh nhiệm vụ đốn gỗ núi Li-ban đủ số đức vua cần rồi kết bè, thả ra biển, đưa đến Gia-phô, khi ấy, vua sẽ cho chở về Giê-ru-sa-lem."
17Sa-lô-môn bèn kiểm tra số ngoại kiều trong nuớc, căn cứ theo sổ sách làm từ thời vua Đa-vít: tổng số được 153.600 người. 18Sa-lô-môn phân công cho 70.000 người khiêng gánh, 80.000 người lên núi đẽo đá và 3.600 đốc công để điều khiển mọi công tác.