33

Nau Y-Manasê Chiă Uănh

1Y-Manasê geh jê̆t ma bar năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh prăm jê̆t ma prăm năm ta ƀon Yêrusalem. 2Păng ƀư nau djơh ta năp măt Yêhôva, tĭng nau djơh Brah Ndu tâm rmot nau phung ndŭl mpôl Brah Ndu hŏ mprơh du jêh tă bơh tâm phung Israel. 3Păng ndâk tay đŏng lĕ ntŭk prêh kalơ Y-Hêsêkia mbơ̆ păng, hŏ ƀư rlâm lơi, jêh ri păng ndâk tay nơmg ma brah Baal, jêh ri ƀư rup brah Asêra, jêh ri mbah yơk ma lĕ rngôch ntil brah tâm trôk, jêh ri pah kan ma phung nây. 4Păng ndâk âk ngăn nơng tâm ngih Yêhôva, ngih nây Yêhôva hŏ lah: "Amoh Gâp mra gŭ tâm ƀon Yêrusalem n'ho ro." 5Păng ăt ndâk tâm ban lĕ nơng ăn ma lĕ rngôch ntil brah tâm trôk, tâm ntŭk bar đah ndring nhuang ngih Yêhôva, 6jêh ri păng gŭch kon păng tâm ŭnh, ta rlŭng kon buklâu Y-Hinôm, njêng mpa nhhơr; păng chrâng pol, ŭch gĭt lor, dŏng nau vay, ƀư kan n'hŭm, jêh ri bêch gru tâm ngơi đah bunuyh khĭt jêh ri phung gru rƀên. Păng ƀư âk nau djơh ta năp măt Yêhôva nsônh nau ji nuih ôbăl. 7Păng dơm rup brah păng trah tâm ngih Brah Ndu, ma ngih nây yơh Brah Ndu lah jêh ma Y-David jêh ri ma Y-Salômôn kon bu klâu păng, pô aơ: "Tâm ngih brah aơ jêh ri ta ƀon Yêrusalem, ƀon Gâp hŏ săch jêh tâm lĕ rngôch ndŭl mpôl phung Israel, Gâp mra dơm Amoh Gâp gŭ n'ho ro; 8tơlah phung Israel mât mray ƀư tĭng lĕ rngôch nau vay, nau ntăm, jêh ri nau ntrŭnh, Gâp ăn jêh ma Y-Môis ntĭm nti ma khân păng, pôri Gâp mâu mra rhuăt ôh jâng khân păng luh du tă bơh neh Gâp hŏ ăn jêh ma phung chô yau khân păng." 9Y-Manasê ndơm phung Yuda jêh ri phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, ŭch ăn ma khân păng ƀư nau mhĭk âk lơn ma phung ndŭl mpôl Yêhôva hŏ ƀư rai jêh tanăp phung ƀon lan Israel.
10Yêhôva ngơi lah ma Y-Manasê jêh ri phung ƀon lan păng, ƀiălah khân păng mâu chrê ôh. 11Yor nây Yêhôva ntrŭt phung kôranh tahan hađăch Asiri tât lơh khân păng; phung nây nhŭp nkông Y-Manasê, jêh ri nkông păng ma rse rvăk kông jêh ri njŭn leo păng ma ƀon Babilôn. 12Tơlah păng gŭ tâm nau rêh ni păng vơl ma nau Yêhôva Brah Ndu păng yô̆ an, jêh ri n'hôi săk păng nơm dêh rhêt ngăn ngên ta năp Yêhôva phung che păng.
13Y-Manasê mbơh sơm ma Brah Ndu; jêh ri Brah Ndu sŏk dơn nau păng vơl, jêh ri iăt lĕ nau păng dăn, njŭn păng sĭt rlet ma ƀon Yêrusalem tâm bri hađăch păng; nôk nây mơ Y-Manasê gĭt năl ma Yêhôva jêng Brah Ndu.
14Jêh nau nây, păng ƀư mpêr padih ƀon Y-David, mpeh padâng Gihôn tâm rlŭng tât ma ntŭk lăp Mpông Pêr Ka, jêh ri văr jŭm n'ho tât Ôphel, jêh ri bu ƀư mpêr nây prêh ngăn; jêh nây păng dơm phung kôranh tahan tâm ăp ƀon geh pôih tahan tâm n'gor Yuda. 15Păng ngluh lơi padih ngih Yêhôva lĕ rngôch brah bri bu năch, rup brah, jêh ri nơng ƀư brah păng hŏ ƀư jêh ta kalơ yôk ngih Yêhôva jêh ri ta ƀon Yêrusalem, jêh ri klô̆p mƀăr ndơ nây padih ƀon. 16Pônây, păng nkra tay nơng ƀư brah ma Yêhôva, păng nhhơr ta nây mpa ƀư brah đăp mpăn, jêh ri nau tâm rnê; jêh ri păng ntĭnh ma phung Yuđa pah kan ma Yêhôva Brah Ndu 17Nđâp lah pônây, phung ƀon lan ăt hôm e ƀư brah tâm ntŭk prêh ta kalơ, ƀiălah kanŏng ƀư brah ăn Yêhôva Brah Ndu khân păng dơm.
18Kan êng Y-Manasê ƀư, nau păng mbơh sơm ma Brah Ndu păng, jêh ri nau phung tâm saơ ngơi jêh ma păng tâm amoh Yêhôva Brah Ndu Israel, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Phung Hađăch Israel. 19Nau păng mbơh sơm, jêh ri nau Brah Ndu dơn nau păng vơl, nau păng ƀư tih, jêh ri lĕ nau păng mâu gŭ răp jăp ôh, ntŭk prêh ta kalơ păng ndâk, ndâk ăn brah Asêrim jêh ri rup brah trah, lor ma păng ê hŏ dêh rhêt êng păng nơm, aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Nkoch Bri ma Phung Tâm saơ. 20Pôri, Y-Manasê khĭt hăn gŭ ndrel ma phung che păng, jêh ri bu tâp păng tâm nhuang vâl păng; jêh ri Y-Amôn, kon bu klâu păng chiă uănh thoi păng.

Nau Y-Amôn Chiă Uănh

21Y-Amôn geh bar jê̆t ma bar năm, tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh bar năm tâm ƀon Yêrusalem. 22Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, nâm bu Y-Manasê, mbơ̆ păng hŏ ƀư jêh. Y-Amôn ƀư brah ma lĕ rngôch rup trah Y-Manasê, mbơ̆ păng, ƀư jêh, jêh ri pah kan ma rup brah nây. 23Păng mâu ŭch dêh rhêt ôh păng nơm ta năp măt Yêhôva nâm bu Y-Manasê, mbơ̆ păng, hŏ ƀư jêh; ƀiălah păng ƀư tih lơ hâu lơn. 24Phung oh mon păng, joi nau, ƀư ma păng jêh ri ƀư nkhĭt păng tâm ngih păng nơm. 25Bi phung ƀon lan tâm n'gor nây nkhĭt lĕ phung joi nau nkhĭt hađăch Amôn; jêh ri njêng Y-Jôsia kon buklâu păng jêng hađăch thoi păng.