35

Yô-sia Táq Rit Cha Bũi Sanhữ Tangái Loŏh

1Puo Yô-sia táq rit cha bũi Tangái Loŏh pỡ vil Yaru-salem dŏq sa‑ỡn Yiang Sursĩ. Tâng tangái muoi chít la pỗn, casâi muoi, án kiac charán yỗn cha bũi. 2Án chóh máh cũai tễng rit sang ca bữn mpỗl táq ranáq tâng Dống Sang Toâr, cớp án patâp alới cutóng táq ranáq ki. 3Án atỡng tỗp Lê-vi ca khoiq chiau sang tỗ yỗn Yiang Sursĩ cớp khoiq arĩen máh tỗp I-sarel neq: “Cóq anhia ĩt Hĩp Parnai Parkhán, chơ dŏq tâng Dống Sang Toâr ca puo Sa-lamôn con samiang Davĩt khoiq táq. Chơ anhia tỡ bữn túh cóq crang dững chu nâi chu ki noâng. Ma sanua cóq anhia táq ranáq Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, cớp táq ranáq chuai máh cũai proai án la tỗp I-sarel. 4Cóq anhia mut táq ranáq puai mpỗl sâu anhia khoiq roap tâng Dống Sang Toâr, samoât puo Davĩt cớp Sa-lamôn con samiang án khoiq chiau yỗn anhia. 5Cớp cóq anhia thrũan máh ranáq anhia bữm dŏq bữn níc cũai tễ sâu anhia têq rachuai máh dống sũ tỗp I-sarel. 6Cóq anhia kiac máh cữu con cớp con mbễq tôl dŏq táq rit cha bũi sanhữ Tangái Loŏh. Ma sanua, cóq anhia táq rit sambráh cớp thrũan máh crơng dŏq bốh sang. Ngkíq tỗp I-sarel, la sễm ai tỗp anhia, têq táq puai máh santoiq Yiang Sursĩ khoiq patâp na Môi-se.”
7Puo Yô-sia chiau charán yỗn cũai proai táq rit cha bũi sanhữ Tangái Loŏh, bữn neq: Con cữu cớp con mbễq pái chít ngin lám, cớp ntroŏq tangcáh pái ngin lám. 8Máh cũai ayững atĩ puo chiau crơng yỗn máh cũai proai, cũai tễng rit sang, cớp tỗp Lê-vi. Cớp Hil-kia, Sa-chari, cớp Yê-hiel, la máh cũai sốt tâng Dống Sang Toâr chiau cữu con cớp mbễq con bar ngin tapoât culám lám, cớp ntroŏq pái culám lám dŏq bốh sang tâng Tangái Loŏh. 9Máh cũai sốt tỗp Lê-vi, ramứh Cô-nania, Sê-maya, Nê-thanel cớp sễm ai án, Hasa-bia, Yêl, cớp Yô-sabat, alới chiau cữu con cớp mbễq con sỡng ngin lám cớp ntroŏq tangcáh sỡng culám lám yỗn tỗp Lê-vi bốh sang.
10Toâq thrũan dũ nheq chơ máh crơng ễ táq rit cha bũi, cũai tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi miar tayứng táq ranáq samoât puo khoiq ớn alới táq. 11Vớt alới kiac máh cữu con cớp mbễq con moâm chơ, tỗp Lê-vi satac ngcâr charán aloŏh cớp máh cũai tễng rit sang trutrếh aham charán ki tâng prông sang. 12Chơ tỗp alới cayoah cũai proai cỡt tỗp puai loah dống sũ alới, cớp tampễq crơng chiau sang yỗn cũai proai dững chiau sang, táq puai samoât tâng phễp rit Môi-se khoiq tĩeih atỡng chơ. 13Tỗp Lê-vi áng sâiq táq rit cha bũi Tangái Loŏh puai ŏ́c patâp, cớp ớp crơng sang ca cỡt pún Yiang Sursĩ tâng throng, tâng adéh pống, cớp tâng adéh atháh, chơ avơi toâp sâiq ki yỗn máh cũai proai. 14Moâm ki, tỗp alới thrũan nheq máh crơng yỗn tỗp alới bữm cớp yỗn cũai tễng rit sang tễ tŏ́ng toiq Arôn. Yuaq cũai tễng rit sang bốh nheq tâng sadâu ki charán cớp nsễng charán dŏq cỡt crơng chiau sang. 15Máh tỗp Lê-vi tễ sâu Asap ca tapáih crơng lampỡiq, alới mut tayứng tâng ntốq alới bữm dŏq táq puai ariang puo Davĩt, Asap, Hê-man, cớp Yê-duthun, la cũai atỡng sacoâiq yỗn puo, khoiq patâp chơ. Máh cũai kĩaq ngoah toong Dống Sang Toâr tỡ bữn túh táh ranáq kĩaq toong dŏq táq bữm charán cữu, yuaq tỗp Lê-vi canŏ́h thrũan crơng dŏq táq rit cha bũi yỗn tỗp alới ki. 16Tâng Tangái Loŏh ki noau táq rit cha bũi, cớp bốh crơng tâng prông dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, samoât puo Yô-sia khoiq ớn. 17Nheq tữh cũai proai I-sarel ỡt pỡ ki táq rit cha bũi sanhữ Tangái Loŏh cớp Tangái Cha Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih nheq tapul tangái. 18Noap tễ dỡi Samu-ễl, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, tỡ nai bữn táq rit sanhữ Tangái Loŏh ariang trỗ nâi. Tỡ bữn puo aléq tễ thrap nhũang táq rit cha bũi samoât puo Yô-sia; án táq rit cha bũi parnơi cớp cũai tễng rit sang, tỗp Lê-vi, máh cũai proai tâng cruang Yuda cớp I-sarel cớp tâng vil Yaru-salem. 19Noau táq rit cha bũi nâi bo Yô-sia khoiq táq puo muoi chít tacual cumo chơ.

Ranáq Parsốt Tháng Puo Yô-sia Táq

20Toâq moâm nheq máh ranáq puo Yô-sia táq dŏq yỗn Dống Sang Toâr, chơ Nê-cô puo Ê-yip-tô dững tahan toâq chíl vil Car-ke-mit pỡ crỗng Ơ-phơ-rat; cớp Yô-sia cutóng catáng tahan puo Ê-yip-tô. 21Ma puo Nê-cô chĩc choâiq cơiq yỗn Yô-sia, atỡng neq: “Puo Yuda ơi! Yúc ca hếq ntôm táq sanua tỡ bữn ntrớu mŏ cớp anhia. Hếq tỡ bữn toâq chíl anhia, ma hếq toâq chíl cũai par‑ũal hếq. Yiang Sursĩ khoiq ớn hếq táq sanua toâp. Ncháu ỡt coah hếq; ngkíq sễq anhia chỗi catáng hếq dŏq Ncháu tỡ bữn pupứt anhia.”
22Ma Yô-sia tỡ bữn tamứng máh parnai Yiang Sursĩ atỡng na puo Nê-cô; chơ án noâng chíl cartáng níc; án táq nan án tỡ cỡn puo, cớp án pỡq rachíl pỡ ntốq tapín Maki-dô.
23Ma bo rachíl ki, saráh tễ tahan tỗp Ê-yip-tô pán pĩeiq tâng tỗ puo Yô-sia, chơ án ớn tahan dững sễ aséh rachíl neq: “Dững cứq loŏh; cứq khoiq chũl hâp lứq chơ!”
24Tỗp alới ca‑ữ án aloŏh tễ sễ aséh rachíl, chơ chóq án tâng sễ aséh rachíl canŏ́h ễn tâng ntốq ki, cớp dững achu án pỡ vil Yaru-salem. Án cuchĩt tâng ntốq ki; chơ noau tứp án tâng ping máh cũai puo. Cũai proai dũ náq tâng cruang Yuda cớp tâng vil Yaru-salem tanúh án cuchĩt.
25Cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, ramứh Yê-ramia, táq cansái ũat dŏq tanúh puo Yô-sia cuchĩt. Toau sanua tâng cruang I-sarel, dếh máh samiang mansễm ũat nheq cansái nâi toâq tỗp alới tanúh án. Cansái ũat nâi bữn tâng pơ cansái ũat tanúh.
26Dũ ranáq Yô-sia táq bo án cỡt puo, dếh án táq ranáq tanoang tapứng cớp trĩh phễp rit Yiang Sursĩ, 27máh ŏ́c ki, tễ dâu toau toâq parsốt, noau khoiq chĩc dŏq tâng pơ saráq Atỡng Tễ Máh Puo Cũai Yuda Cớp I-sarel Khoiq Táq.