36

Nau Y-Jêhôahas Chiă Uănh Nau Bu N' Glưh Păng

1Phung ƀon kan tâm bri aơ njêng Y-Jêhôahas, kon bu klâu Y-Jôsia, ƀư hađăch ntrok mbơ̆ păng ta ƀon Yêrusalem. 2Y-Jêhôahas geh bar jê̆t ma pe năm, păng ntơm ƀư hađăch, jêh ri chiă uănh pe khay ta ƀon Yêrusalem.
3Hađăch Êjipt n'glưh păng tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri ăn bri păng chê̆ pi du rhiăng ta lâng prăk jêh ri du talâng mah. 4Hađăch Êjipt ăn Y-Êliakim oh păng jêng hađăch chiă uănh n'gor Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem, jêh ri trơn amoh săk păng jêng Y-Jêhôjakim; ƀiălah Y-Nêkô djôt leo nâu păng Y-Jêhôahas rlet ma n'gor bri Ejipt.

Nau Y-Jêhôjakim Chiă Uănh

5Y-Jêhôjakim geh bar jê̆t ma prăm năm, tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma nguay năm tâm ƀon Yêrusalem. Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva Brah Ndu păng. 6Y-Nêbukatnetsar, hađăch Babilôn, văch tâm lơh đah păng, bu kât pang ma rse rvăk, jêh ri têk leo păng ma ƀon Babilôn. 7Y-Nêbukatnetsar sŏk tâm ban lĕ ƀa ƀă khăl ngăn bơh ngih Yêhôva djôt leo ma ƀon Babilôn jêh ri dơm ndơ nây tâm ngih hađăch păng ta ƀon Babilôn. 8Lĕ kan êng Y-Jêhôjakim ƀư, jêh ri nau mhĭk Yêhôva tâm rmot ma păng hŏ ƀư jêh, jêh ri bu dơi saơ tâm nuih n'hâm păng; aơ bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Phung Hađăch Israel jêh ri phung Yuda; jêh nây Y-Jêhôjachhin kon bu klâu păng chiă uănh thoi păng.

Bu Têk Leo Y-Jêhôjachhin Jêng Bu Nă Ma Ƀon Babilôn

9Y-Jêhôjachhin geh jê̆t ma pham năm, tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri chiă uănh pe khay jê̆t nar ta ƀon Yêrusalem. Păng ƀư nau mhĭk đŏng ta năp măt Yêhôva. 10Dôl yan kao si tâm năm nây Hađăch Nebukatnersar prơh bunuyh hăn njŭn leo păng ma ƀon Babilôn, nđâp ma khăl ngan khlay bơh ngih Yêhôva, jêh ri ăn oh păng Y-Sêdêkia jêng hađăch chiă uănh n'gor Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem.

Nau Y-Sêdêkia Chiă Uănh

11Y-Sêdêkia geh bar jê̆t ma nguay năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma nguay năm ta ƀon Yêrusalem. 12Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva Brah Ndu păng. Păng mâu ŭch dêh rhêt păng nơm ôh tanăp Y-Yêrimi, jêng kôranh nơm mbơh lor ntuh bâr Yêhôva gay ntĭm nti păng. 13Păng tâm ban lĕ tâm rdâng đah Hađăch Nêbukatnetsar, jêng hađăch hŏ nchâp păng ton săk kanŏng ma Brah Ndu; ƀiălah păng ƀư dăng bôk jêh ri ƀư dăng nuih n'hâm, mâu ŭch plơ̆ sĭt ma Yêhôva Brah Ndu 14Lĕ rngôch phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung ƀon lan tâm ban lĕ mâu gŭ răp jăp ôh, tĭng ndô̆ lĕ nau mhĭm Yêhôva tâm rmot nau phung mpôl băl êng mơng ƀư tih jêh âk rlau keh; ƀư ƀơ̆ ƀơch ngih Yêhôva ngih Păng hŏ ƀư kloh jêh ăn bu yơk tâm ƀon Yêrusalem. 15Yêhôva Brah Ndu phung che khân păng, yorlah Păng geh nau yô̆ ma phung ƀon lan Păng jêh ri ngih brah Păng; pôri Păng prơh phung hăn mbơh ma khân păng ƀa ƀơ; 16ƀiălah khân păng mưch ma phung bunuyh Brah Ndu prơh hăn, tâm rmot ma nau ôbăl ngơi, gơm mưch ma phung kôranh nơm mbơh lor Păng, kŏ tât Yêhôva ji nuih hao lam ma phung ƀon lan Păng, tât mâu hôm dơi bah ôh.

Nau Njŭn Phung Yuda Jêng Bu Nă

17Yor nây Yêhôva leo hađăch phung Kaldê tâm lơh dah khân păng, phung nây ƀư nkhĭt bu klâu ndăm khân păng ma đao tâm ntŭk kloh ueh khân păng; jêh ri mâu yô̆ ôh ma phung ndăm mâu lah bu druh; buranh mâu lah phung bôk ndra (mbra); Yêhôva jao khân păng ma ti hađăch phung Kaldê. 18Lĕ rngôch khăl ngan ngih Brah Ndu, jê̆ nđâp toyh; drăp ndơ Yêhôva, drăp ndơ hađăch, jêh ri phung kôranh păng, lĕ rngôch djôt leo ma Babiliôn da dê. 19Khân păng su ngih Brah Ndu, mbang rlâm mpêr ƀon toyh Yêrusalem, sŏk ŭnh su lĕ ngih hađăch, jêh ri ƀư rai lĕ ƀhiau khăl ngan khlay. 20Păng njŭn leo lĕ rngôch bu nă ma bri Babilôn, đơ phung hôm klen bu nkhĭt ma đao, jêh ri khân păng jêng oh mon ma păng jêh ri ma kon bu klâu păng kŏ tât rnôk bu ndâk ƀon bri hađăch Persi, 21gay ăn tâm di nau ngơi Yêhôva hŏ dŏng jêh bâr mbung Y-Yêrêmi ntuh an, nâm bu ntĭt kŏ tât tơlah n'gor dơi dơn tay năm Sabat Brah Ndu hŏ nal jêh, yorlah lĕ rngôch lam n'gor rlu nar Sabat, gay ƀư lôch năng tâm nal pơh jê̆t năm.

Nau Y-Sirus Tơih Mbơh

22Tâm năm rơh nguay Y-Sirus hađăch Persi chiă uănh, Yêhôva ŭch ƀư ăn tâm di nau Păng ngơi hŏ dŏng jêh bâr mbung Y-Yêrêmi ntuh an, Yêhôva sŭk nsôr nuih n'hâm Y-Sirus, hađăch Persi, gay ma păng tơih mbơh lam ƀon bri hađăch păng, jêh ri tâm ban lĕ chih sămƀŭt ntrŭnh lah pô aơ: 23"Y-Sirus, hađăch Persi lah pô aơ: 'Yêhôva Brah Ndu kalơ trôk, ăn jêh ma gâp lĕ rngôch ƀon bri hađăch ta neh ntu, jêh ri đă gâp ndâk ăn Păng du rplay ngih brah ta ƀon Yêrusalem tâm n'gor Yuda. Tâm phung khân may, mbu moh jêng ƀon lan Păng, hăn hao hom ma Yêrusalem; dăn ma Yêhôva Brah Ndu păng gŭ ndrel ma păng!