36

Yê-hũa-hát Puo Cruang Yuda

1Cũai proai Yuda chóh Yê-hũa-hát con samiang Yô-sia yỗn cỡt puo tâng vil Yaru-salem pláih loah mpoaq án. 2Bo Yê-hũa-hát bữn bar chít la pái cumo án chỗn cỡt puo tâng cruang Yuda, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem ống pái casâi sâng. 3Bữn Nê-cô puo Ê-yip-tô toâq cỗp án cớp kháng án tâng cuaq tũ, cớp padâm tỗp Yuda cóq muap práq pái ngin pỗn culám ki-lô cớp yễng pái chít la pỗn ki-lô. 4Nê-cô chóh E-lia-kim a‑ễm Yê-hũa-hát cỡt puo tâng cruang Yuda cớp táq sốt tâng vil Yaru-salem; cớp án pĩen ramứh E-lia-kim yỗn cỡt ramứh Yê-hôi-akim ễn. Ma Yê-hũa-hát, noau caring án dững chu cruang Ê-yip-tô.

Yê-hôi-akim Puo Cruang Yuda

5Yê-hôi-akim bữn bar chít la sỡng cumo bo án chỗn cỡt puo; cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem muoi chít la muoi cumo. Ma án táq ranáq sâuq lứq choâng moat Yiang Sursĩ, la Ncháu án. 6Nabũ-canêt-sa puo Ba-bulôn toâq chíl cruang Yuda cớp cỗp Yê-hôi-akim, chơ clữong án toâq sái-sô, cớp dững án chu cruang Ba-bulôn. 7Nabũ-canêt-sa ĩt muoi pún crơng tễ Dống Sang Toâr dững dŏq tâng dống án bữm pỡ cruang Ba-bulôn. 8Dũ ranáq puo Yê-hôi-akim táq, dếh ranáq sâuq cớp tỡ o lứq án táq, noau khoiq chĩc dŏq tâng Pơ Saráq Atỡng Tễ Máh Puo Cũai I-sarel Cớp Yuda Khoiq Táq. Chơ Yê-hôi-akin con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Yê-hôi-akin Puo Cruang Yuda

9Yê-hôi-akin bữn muoi chít tacual cumo bo án chỗn cỡt puo, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem pái casâi, muoi chít tangái. Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ. 10Ma toâq catữ aluang lacứp sala, puo Nabũ-canêt-sa dững Yê-hôi-akin táq tũ pỡ cruang Ba-bulôn, cớp án ĩt nheq máh mun tễ dống sang. Chơ án chóh Sê-dakia, bac Yê-hôi-akin ễn chỗn cỡt puo cruang Yuda cớp táq sốt tâng vil Yaru-salem pláih Yê-hôi-akin.

Sê-dakia Puo Cruang Yuda

11Sê-dakia chỗn cỡt puo cruang Yuda bo án bar chít la muoi cumo, cớp cỡt sốt tâng vil Yaru-salem muoi chít la muoi cumo. 12Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ, cớp án tỡ bữn trĩh santoiq Yiang Sursĩ khoiq atỡng na Yê-ramia, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.

Vil Yaru-salem Cỡt Ratáh Ratai

13Sê-dakia chíl loah puo Nabũ-canêt-sa, cũai ca ễp án yỗn thễ dũan nhơ ramứh Yiang Sursĩ pai ễ táq tanoang tapứng. Ma án tỡ bữn rapĩen; án tỡ ễq píh loah chu Yiang Sursĩ, la Ncháu tỗp I-sarel. 14Ma tỡ cỡn ống Sê-dakia sâng, mŏ dếh máh cũai sốt tâng cruang Yuda, máh cũai tễng rit sang, cớp máh cũai proai, tỗp alới táq ranáq lôih machớng cớp cũai tâng máh cruang mpễr alới tê na pỡq cucốh sang rup yiang canŏ́h. Táq ngkíq, tỗp alới táq yỗn Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ cỡt nhơp, la dống án khoiq rưoh dŏq sang toam án tâng vil Yaru-salem. 15Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac alới, khoiq ớn cũai tang bỗq án sa‑ữi náq toâq catoaih atỡng níc cũai proai án, yuaq án tỡ ễq pupứt tỗp alới cớp Dống Sang Toâr án. 16Ma tỗp alới ayê ra‑ac níc máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp tỡ bữn noap santoiq Ncháu atỡng; cớp alới cacháng ayê máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ toau Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq chóq máh cũai proai án, cớp alới ki tỡ têq bữn vớt tễ án táq alới.
17Ngkíq Yiang Sursĩ táq yỗn puo Ba-bulôn toâq chíl tỗp alới; puo ki cachĩt táh nheq samiang póng tỗp Yuda, dếh alới ca ỡt tâng Dống Sang Toâr hỡ. Ncháu tỡ bữn sarũiq táq cũai aléq noâng, tam póng tỡ la thâu, samiang tỡ la mansễm, bán tỡ la a‑ĩ tacóh. Yiang Sursĩ chiau nheq tỗp alới pỡ talang atĩ puo Ba-bulôn. 18Puo Ba-bulôn ĩt nheq máh crơng tâng Dống Sang Toâr, dếh toâr dếh cớt; cớp án ĩt práq noau sang, máh mun puo cớp cũai táq ranáq yỗn puo; chơ án dững achu dũ ramứh ki pỡ cruang Ba-bulôn. 19Án chŏ́ng táh chíq dống puo cớp Dống Sang Toâr; chơ dũ ramứh cat thréc nheq; cớp án talốh táh nheq viang vil. 20Án pốh dững tỗp ca noâng tamoong chu cruang Ba-bulôn dŏq alới cỡt cũai sũl puo cớp tŏ́ng toiq puo, toau cruang Pơ-sia ễn chỗn cỡt sốt clữi nheq tễ cruang canŏ́h. 21Ngkíq, máh ranáq nâi cỡt rapĩeiq samoât Yiang Sursĩ khoiq pai sacoâiq na Yê-ramia, cũai tang bỗq án, neq: “Cutễq nâi cóq cỡt rangual nheq tapul chít cumo, dŏq pláih loah máh cumo tapul ca tỗp alới tỡ bữn yỗn cutễq rlu, táq puai santoiq cứq khoiq patâp.”

Sai-rut Ớn Tỗp I-sarel Píh Chu Loah

22Tâng cumo dâu Sai-rut cỡt sốt máh puo tâng cruang Pơ-sia, Yiang Sursĩ táq yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq án khoiq pai na Yê-ramia, la cũai tang bỗq án. Yiang Sursĩ táq tâng mứt pahỡm puo Sai-rut yỗn aloŏh phễp rit cớp chĩc santoiq, chơ pỡq pau dũ ntốq chũop cruang án sốt santoiq neq:
23“Nâi la santoiq Sai-rut, cũai sốt nheq tâng cruang Pơ-sia. Yiang Sursĩ, la Ncháu tễng paloŏng, khoiq chóh cứq cỡt sốt chũop nheq máh cruang cutễq nâi, cớp án khoiq ớn cứq táq Dống Sang Toâr dŏq sang toam án tâng vil Yaru-salem, cruang Yuda. Sanua, nheq tữh cũai proai Ncháu ơi! Cóq anhia pỡq chu ntốq ki, cớp sễq Yiang Sursĩ anhia ỡt cớp anhia.”