4

Nơng Kông-Drŏng Bu Tŏ

1Păng ƀư du mlâm nơng kông bar jê̆t hăt jong, rkăng bar jê̆t hăt jêh ri prêh jê̆t hăt. 2Jêh ri păng mon du mlâm drŏng dứng dak; drŏng nây rvang mlâm, huy bâr drŏng nây geh jê̆t hãt, prêh rvang mlâm nây geh prăm hăt; du mlâm rse brăt ƀăr văr jŭm nây jong pe jê̆t hăt. 3Ta jâng drŏng nây, geh rup ndrôk, tâm du hăt geh jê̆t mlâm, ƀư bar mbor, bu mon du rơh nđâp ma drŏng. 4Drŏng nây bu n'gân ta kalơ rup jê̆t ma bar ndrôk nkuăng, pe mlâm rle năp mpeh palơ, pe mdâm, rle năp mpeh padâng, pe mlâm rle năp mpeh dor palơ jêh ri pe mlâm rle năp mpeh rđŭng padâng; drŏng dứng dak gŭ ta kalơ khân păng; rup ndrôk săk pakơi gŭ tâm trôm dadê. 5Mbâl drŏng nây du nđam; năp bâr păng nâm bu năp kachok, nâm bu kao si li li dang; păng dơi dứng dak pe rbăn ƀat. 6Păng ƀư đŏng jê̆t mlâm thŭng, ăn prăm mlâm pama jêh ri prăm mlâm pachiau prăp rao ta nây ro; bu rao ta nây moh mpa bu prăp nhhơr gŭch, bi ma le rngôch phung kôranh-ƀư-brah ŭm rao ta drŏng dak nây.
7Păng ƀư jê̆t mlâm jâng jrêng mah tĭng nâm bu hŏ ntĭnh jêh, jêh nây dơm khân păng tâm ngih brah, prăm mlâm pama prăm mlâm pachiau. 8Păng ƀư đŏng jê̆t mlâm sưng, dơm tâm ngih brah, prăm mlâm pama jêh ri prăm mlâm pachiau. Jêh ta nây ƀư du rhiăng mlâm ngan grưng mah. 9Păng ăt ƀư tay rva trong ma phung kôranh-ƀư-brah, nhuang vâl huy, jêh ri mpông nhuang vâl jêh ri mblum ma kông ăp mpông nây; 10jêh ri păng dơm drŏng dak mpeh pama ngih brah meh palơ tâm rđŭng.
11Y-Huram ƀư âk yăng kĕ, gri, jêh ri ngan grưng. Pôri Y-Huram ƀư lôch kan păng ƀư ma Hađăch Salômôn tâm ngih Brah Ndu; 12bar meh gâng, bar mlâm ndrŭp meh, bar blah jal ƀăr nkŭm bar mlâm ndrũp ta kalơ bôk meh; 13puăn rhiăng play pom granat tâm bar blah jal, tâm du blah geh bar mbor play pom gramat, gay ma drôp bar mlâm bôk meh ta kalơ bôl dŭt ri. 14Păng ƀư đŏng jâng thŭng, jêh ri thŭng n'gân kalơ jâng. 15mon du mlâm drŏng jêh ri rup jê̆t ma bar ndrôk nkuăng tâm dâng păng; 16mon njêng yăng, gri n'hoi srang, jêh ri le rngôch ndơ dŏng ma khân păng, Y-Huram-Abi yor Y-Salômôn ƀư lĕ ndơ ma kông prăp tâm ngih Yêhôva. 17Hađăch đă khân păng tŏ chiăr ndơ nây tâm ntũk bri lâng n'gŏ dak krong Yurdan, tâm neh choih, vah vang ƀon Sukôt đah ƀon Sêrêda. 18Y-Salômôn ƀư âk ngăn le rngôch ndơ nây, pôri bu mâu dơi njing ôh nau jâk kông nây.
19Pôri, Y-Salômôn ƀư jêh lĕ rngôch ndơ tâm ngih Brah Ndu: nơng mah, âk sưng prăp dăp piăng let nhơr ma 20jâng jrêng jêh ri ŭnh kađen ƀư ma mah chrêk dŏng mpoh pa năp ntŭk dŭt kloh tâm trôm, tĭng nâm bu hŏ ntĭnh jêh; 21khân păng ƀư đŏng kaosi, ŭnh kađen, jêh ri nchraih ƀư ma mah chrêk lơn; 22pêh, ngan grưng, ngan rlŭ prăp ma mpa ƀâu kah, ŭnh năk ƀư ma mah chrêk; jêh ri ntŭk lăp ngih brah, le rngôch mpông tâm trôm lăp tâm Ntŭk Dŭt Kloh jêh ri le rngôch mpông ngih brah ƀư ma mah da dê.