4

Bàn thờ đồng và hồ đồng

1Ngươi chế tạo một bàn thờ bằng đồng vuông vức, mỗi bề 10 mét, cao 5 mét, 2và đúc một cái hồ bằng đồng tròn, đường kính 5 mét, sâu 2 mét 5 và đánh một sợi dây dài 15 mét quấn quanh hồ đồng. 3Vòng quanh chân hồ có các hình bò điêu khắc sắp thành hai hàng, cứ mỗi thước có 10 con, đúc luôn một lần với hồ. 4Hồ kê trên 12 chân hình con bò, 3 con hướng về phía bắc, 3 con hướng về phía tây, 3 con hướng về phía nam, và 3 con hướng về phía đông, thân sau đều quay vào trong. 5Hồ dày một gang tay, mép hồ giống mép chén, theo hình hoa huệ nở, dung tích được 72.000 lít. 6Người cũng làm 10 cái thùng đặt 5 cái bên mặt và 5 cái bên trái để rửa các phần tế lễ thiêu, còn các thầy tế lễ được tắm rửa trong hồ.
7Người chế tạo 10 giá đèn bằng vàng theo kiểu đã ấn định, rồi dặt trong Đền thờ, 5 cái bên mặt, 5 cái bên trái. 8Người đóng 10 cái bàn, đặt trong Đền thờ, 5 cái bên mặt, 5 cái bên trái, và đúc 100 chậu bằng vàng. 9Người xây hành lang các thầy tế lễ, một sân rộng, trổ cửa ra sân và bọc đồng các cánh cửa. 10Người đặt cái hồ đồng bên mặt của Đền thờ. 11Hu-ram cũng chế tạo những bình đựng tro, và chậu, và hoàn tất các công tác trong Đền thờ Thượng Đế theo lời yêu cầu của Sa-lô-môn:
12Hai trụ và bầu trụ, hai đầu trụ đặt trên đỉnh, hai tấm lưới bọc hai bầu của đầu trụ, 13(400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu, 14cái táng và thùng đặt trên táng 15hồ đồng và 12 chân hình bò, 16các bình đựng tro, vá, nỉa, và các đồ phụ tùng. Theo lời yêu cầu của Sa-lô-môn, Hu-ram A-bi chế tạo các dụng cụ thờ phượng đó bằng đồng mạt láng bóng. 17Sa-lô-môn ra lệnh đúc các dụng cụ ấy tại đồng bằng Giô-đan trong khuôn đất sét, tại một địa điểm nằm giữa Su-cốt và Xê-rê-đa. 18Vua cho chế tạo rất nhiều dụng cụ như thế, dùng đồng rất nhiều, không ai tính số lượng là bao nhiêu.
19Sa-lô-môn cho chế tạo tất cả các dụng cụ thờ phượng trong Đền thờ Chúa: bàn thờ vàng, những chiếc bàn sắp bánh trần thiết, 20giá đèn và thếp đèn cũng bằng vàng ròng để thắp trước Nơi chí thánh theo luật định, 21các hoa, thếp và nỉa bằng vàng ròng, 22các con dao, chậu, chén, lư hương cũng bằng vàng ròng, cả đến lối đi vào Đền, các cánh cửa Đền bên trong, từ Nơi chí thánh trổ ra và các cánh cửa của Đền thờ cũng đều bọc vàng.