9

Nữ vương Sê-ba

1Nữ vương Sê-ba nghe danh tiếng Sa-lô-môn, bèn đến Giê-ru-sa-lem với đoàn tùy tùng rất đông đảo, đoàn lạc đà chở rất nhiều hương liệu, vàng và ngọc. Nữ vương đặt nhiều câu hỏi hóc búa cùng đặt nhiều vấn đề khó khăn để thử tài Sa-lô-môn. 2Sa-lô-môn giải đáp tất cả các thắc mắc, các vấn đề nan giải của nữ vương, không sót một điều. 3Thấy rõ sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện nguy nga, 4cao lương mỹ vị trên bàn ăn, triều nghi rực rỡ của các đại thần, thứ tự uy nghi của quan quân hầu cận, áo quần quý giá của đoàn tửu chánh, số tế lễ thiêu mà Sa-lô-môn dâng lên cho Chúa Hằng Hữu, nữ vương Sê-ba vô cùng kinh ngạc. 5,6Nữ vương nói với Sa-lô-môn: "Thật đúng như lời người ta đồn đãi trong nước tôi! Hoàng thượng thật vô cùng khôn ngoan, hoạt bát! Tuy nhiên, trước kia tôi không tin, mà nay thấy tận mắt rồi, tôi phải nhìn nhận người ta chỉ mới tường thuật được phần nào! Hoàng thượng thật khôn ngoan bội phần! 7Triều thần của hoàng thượng thật có phước! Các cận thần ngày ngày chầu chực và nghe các lời châu ngọc của hoàng thượng thật có phước! 8Đáng chúc tụng Chúa Hằng Hữu vì Ngài vui lòng đặt hoàng thượng trên ngai báu để thay Ngài cai trị, vì Ngài yêu thương dân tộc Y-sơ-ra-ên, lập vững dân này đến đời đời, và vì Ngài đặt hoàng thượng lên làm vua họ để xét xử công minh và thi hành sự công chính."
9Nữ vương tặng vua 120 ta-lâng vàng, rất nhiều hương liệu và ngọc quý (đây là loại hương liệu chưa từng có trước nay) 10Trong chuyến đi Ô-phia lấy vàng, các chuyên viên của Hi-ram và Sa-lô-môn cũng chở về nhiều gỗ bạch đàn hương và bảo thạch. 11Sa-lô-môn dùng gỗ này làm các bực thềm trong Đền thờ Chúa và cung điện, cùng chế tạo các đàn thụ cầm và thất huyền cầm. Trước kia ở nước Giu-đa chưa bao giờ có loại gỗ quý này.
12Sa-lô-môn tặng nữ vương Sê-ba tất cả những gì nữ vương yêu cầu, ngoài những tặng phẩm tương đương với các thứ nữ vương đem đến tặng vua. Nữ vương lên đường về nước với đoàn tùy tùng.

Sự giàu có của Sa-lô-môn

13Mỗi năm, Sa-lô-môn thu được 666 ta-lâng vàng, 14ngoài số vàng các thương gia và người bán dạo mang vào nước. Các vua Ai-cập và các tổng trấn trong nước đều đem vàng và bạc đến nạp cho vua. 15Sa-lô-môn chế tạo 200 chiếc khiên lớn bằng vàng gò, mỗi chiếc nặng 600 siếc lơ, 16300 chiếc khiên nhỏ bằng vàng gò, mỗi chiếc nặng 300 siếc lơ. Tất cả các khiên ấy đều tồn trữ trong Cung Rừng Li-ban.
17Vua cũng cho làm một chiếc ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng. 18Ngai có sáu bậc thang, và một cái bệ bằng vàng gắn chặt vào ngai và hai bên ngai có tay dựa, mỗi bên có hình sư tử bằng vàng. 19Trên sáu bậc thang có đúc 12 bậc sư tử, mỗi bên có sáu con. Đây là chiếc ngai đặc biệt không nước nào có cả.
20Các tách đĩa của Sa-lô-môn đều chế tạo bằng vàng; còn các dụng cụ trong Cung Rừng Li-ban lại làm bàng vàng ròng. Trong đời Sa-lô-môn bạc trở thành tầm thường, 21vì đoàn tàu của vua vượt biển qua Ta-rê-si với các chuyên viên của vua Hi-ram, cứ ba năm một lần, chở về cho Sa-lô-môn rất nhiều vàng, bạc, ngà với các bầy khỉ và công. 22Vua Sa-lô-môn nổi danh là khôn ngoan, giàu có hơn hết các vua trên thế giới. 23Các vua chúa đều tìm dịp đến thăm vua và nghe những lời khôn ngoan Chúa đã đặt trong lòng vua. 24Hằng năm, các vua cũng tiến cống nhiều lễ vật, các khí cụ bằng bạc và vàng, các y phục, khí giới, hương liệu, ngựa và lừa.
25Sa-lô-môn có 4.000 tàu ngựa, chứa cả công xa và chiến xa. Số kỵ binh của vua lên đến 12.000, chia nhau đóng giữ các căn cứ quân sự, bảo vệ vua và phòng thủ Giê-ru-sa-lem.
26Sa-lô-môn cai trị trên các vua chư hầu từ sông Cái (Phát-giang) đến lãnh thổ Phi-li-tin và xuống tận biên giới Ai-cập. 27Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc bị xem thường như đá, và gỗ tùng bách như gỗ cây sung, 28Người ta đem ngựa từ Ai-cập và các nước khác về cho vua.
29Các công tác khác của Sa-lô-môn, tất cả đều ghi vào các tác phẩm của hai nhà tiên tri Na-than, A-hi-gia (người Si-lô) và của nhà tiên kiến Y-đô về các biến cố liên hộ với Giê-rô-bô-am (con Nê-bát). 30Sa-lô-môn trị vì tại Giê-ru-sa-lem trên cả dân Y-sơ-ra-ên được 40 năm. 31Vua qua đời và được an táng trong thành Đa-vít. Thái tử Rô-bô-am lên ngôi kế vị cha mình.