2

Nau Kôranh Brah Mra Plơ̆ Văch

1Bi ma nau Kôranh Brah he, Yêsu Krist, mra văch, jêh ri ma nau he tâm rƀŭn ndrel ma Păng. Hơi phung oh nâu, hên vơh vơl ma khân may, 2lơi ăn bu ƀư n'gơ mâu lah ƀư rŭng nau mĭn khân may nơih pơih ôh, gĭt lah ma nau mĭn nchâp, ma nau ngơi, mâu lah ma samƀŭt njuăl bu mra lah luh tă bơh hên, tâm ban ma nar Kôranh Brah tât jêh.
3Lơi ăn bu ndơm khân may ôh, yorlah nar nây mâu mra tât ôh lor ma nau chalơi, jêh ri bunuyh tih, kon nau roh mra tâm mpơl. 4Nơm rlăng mra n'hao păng nơm ta klơ lơn ma lĕ rngôch bu rnha Brah Ndu, mâu lah ma ndơ bu mbah, kŏ păng gŭ tâm ngih Brah Ndu, jêh ri mbơh ma păng nơm jêng Brah Ndu.
5Khân may mâu kah gĭt hĕ ma nau gâp lah jêh ma khân may nau nây dôl gâp gŭ ndrel ma khân may? 6Jêh ri aƀaơ khân may gĭt mbu nơm kân păng, gay ma păng tâm mpơl, gay ma păng mra tâm mpơl tâm rnôk păng. 7Yorlah nau khlay ndâp bơh nau tih ntơm pah kan jêh; ƀiălah mbu nơm kân nau nây aƀaơ aơ ăt kân kŏ tât nar păng luh du. 8Dôl nây nơm tih mra tâm mpơl, jêh ri Kôranh Brah Yêsu mra ƀư rai păng ma n'hâm bơh trôm mbung păng, jêh ri ƀư roh păng ma nau chrêk rmah nar Păng plơ̆ văch. 9Nơm tih nây mra tâm mpơl ma nau brah Satan, ma ăp ntil nau brah, nau tâm mbên, jêh ri nau khlay mƀruh, 10jêh ri ma ăp ntil nau ndơm tih ma phung rai yot, yorlah khân păng mâu sŏk dơn ôh nau rŏng ma nau nanê̆ gay ma tâm rklaih khân păng nơm. 11Yor nây Brah Ndu njuăl ma khân păng nau brah ƀư vĭ, ăn khân păng chroh ma nau mƀruh, 12gay ma lĕ rngôch mbu nơm mâu chroh ma nau nanê̆, ƀiălah rŏng ma nau kue, mra dơn nau rtăp rak.
13Hơi phung oh nâu Kôranh Brah rŏng, hên ŭch tâm rnê ma Brah Ndu ƀaƀơ yor khân may, yorlah Brah Ndu săch jêh khân may ntơm bơh saơm ma nau tâm rklaih ma nau kloh ueh bơh Brah Huêng Ueh jêh ri ma nau chroh ma nau nanê̆. 14Ma nau nây păng kuăl jêh khân may ma nau mhe mhan ueh hên nti, gay ma khân may geh nau chrêk rmah bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist. 15Pô nây yơh, hơi phung oh nâu, gŭ nâp hom jêh ri djôt prăp lĕ nau nti lah khân may sŏk dơn jêh, gĭt lah ma nau hên ngơi mâu lah ma nau hên njuăl. 16Ăn Kôranh Brah he, Yêsu Krist nơm, jêh ri Brah Ndu, Mbơ̆ he nơm rŏng jêh ma he, jêh ri ăn jêh ma he nau păng yô̆ nau bonh leng n'ho ro, jêh ri nau mhe mhan ueh, 17tâm bonh leng nuih n'hâm khân may jêh ri ƀư nâp khân may nơm tâm lĕ kan jêh ri nau ngơi ueh.