2

Tinh Binh của Ðấng Christ

1Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ. 2Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác. 3Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Ðức Chúa Jesus Christ. 4Không ai phục vụ trong quân đội mà để những việc của cuộc sống dân sự làm vướng bận mình; người lính ấy làm vậy cốt để được đẹp lòng người tuyển mộ mình. 5Cũng vậy, không lực sĩ tranh tài thể thao nào có thể đoạt giải nếu không tranh tài đúng theo luật. 6Người làm nông lao động vất vả phải là người được hưởng hoa lợi trước tiên. 7Con hãy suy nghĩ những gì ta nói, vì Chúa sẽ cho con sự thông sáng để hiểu rõ mọi sự.
8Hãy nhớ rằng Ðức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài thuộc về dòng dõi Vua Ða-vít, theo như Tin Mừng ta rao giảng. 9Vì rao giảng Tin Mừng đó ta chịu khổ, thậm chí bị xiềng xích như kẻ tội đồ, nhưng Ðạo của Ðức Chúa Trời không bị xiềng xích. 10Vì vậy ta cam chịu mọi sự vì cớ những người được chọn để họ cũng có thể được ơn cứu rỗi trong Ðức Chúa Jesus Christ với vinh hiển đời đời. 11Ðây là những lời chắc chắn đáng tin cậy:
  Nếu chúng ta đã chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài;
  12Nếu chúng ta chịu đựng nổi, chúng ta sẽ trị vì với Ngài;
  Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài sẽ chối bỏ chúng ta;
  13Nếu chúng ta không thành tín, thì Ngài vẫn thành tín,
  Vì Ngài không thể chối bỏ chính Ngài.

Ðầy Tớ Trung Kiên của Chúa

14Con hãy nhắc nhở họ những điều ấy, và trước mặt Ðức Chúa Trời con hãy nghiêm khắc khuyên họ đừng bắt bẻ nhau về lời nói, vì làm như thế chẳng đem lại ích lợi gì, nhưng chỉ gây tổn hại cho những người nghe. 15Con hãy chuyên tâm làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời như một công nhân không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy sứ điệp của chân lý. 16Con hãy tránh những chuyện báng bổ vu vơ, vì những chuyện như thế chỉ làm cho người ta càng giảm bớt lòng tin kính Chúa. 17Lời nói của họ sẽ ăn lan như ung độc bị nhiễm trùng, trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lê-tu, 18những người đã lìa bỏ chân lý, bảo rằng sự sống lại đã xảy ra rồi, và họ đã phá đổ đức tin của một số người. 19Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Ðức Chúa Trời luôn tồn tại; trên nền đó có ghi rõ rằng, “Chúa biết những ai thuộc về Ngài,” và “Ai kêu cầu danh Chúa phải lánh xa tội lỗi.”
20Trong một tòa nhà lớn không chỉ có các vật dụng bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những vật dụng bằng gỗ và bằng đất sét; một số được dùng vào việc sang và một số được dùng vào việc hèn. 21Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho Chủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.
22Con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình, cùng với những người kêu cầu Chúa với lòng trong sạch. 23Con hãy từ chối tham dự vào những cuộc tranh luận điên rồ và dại dột, vì như con biết, chúng chỉ đưa đến cãi vã. 24Ðầy tớ Chúa không nên cãi vã, nhưng phải hòa nhã với mọi người, có khả năng giảng dạy, nhịn nhục, 25lấy sự khiêm tốn sửa dạy những kẻ chống đối; biết đâu Ðức Chúa Trời sẽ ban cho họ tấm lòng ăn năn để nhận biết chân lý, 26và họ có thể giác ngộ mà thoát khỏi cạm bẫy của Ác Quỷ, vì họ đang bị Ác Quỷ bắt giữ để làm theo ý nó.