12

Yô-at Puo Cruang Yuda

1Toâq Yê-hu cỡt puo cruang I-sarel khoiq tapul cumo, Yô-at mbỡiq chỗn cỡt puo cruang Yuda. Án cỡt puo tâng vil Yaru-salem pỗn chít cumo. Mpiq án ramứh Si-biah tễ vil Bêr-si-ba. 2Yô-at táq dũ ranáq pĩeiq lứq choâng moat Yiang Sursĩ nheq dỡi tamoong án, yuaq bữn Yê-hôi-ada la cũai tễng rit sang tĩeih atỡng níc án. 3Ma tỗp alới noâng tỡ bữn talốh máh ntốq noau dốq sang yiang canŏ́h, cớp máh cũai proai noâng dững níc crơng chiau sang cớp crơng phuom dŏq bốh sang tâng ntốq ki. 4Puo Yô-at arô máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp ớn neq: “Cóq anhia parỗm dŏq miar máh práq noau chiau sang tâng Dống Sang Toâr, práq thễq ĩt tễ dũ náq cũai, práq cũai khoiq parkhán dŏq chiau sang, cớp práq máh cũai proai dững chiau sang tam pahỡm alới sâng yoc. 5Cũai tễng rit sang cóq roap máh práq noau dững chiau sang dŏq atức Dống Sang Toâr.”
6Bo Yô-at cỡt puo bar chít la pái cumo chơ; ma máh cũai tễng rit sang tỡ bữn atức ntrớu yũah tâng Dống Sang Toâr. 7Yuaq ngkíq, puo Yô-at arô Yê-hôi-ada, la cũai tễng rit sang, cớp máh cũai tễng rit sang canŏ́h, dếh blớh tỗp alới neq: “Cỗ nŏ́q anhia tỡ bữn atức Dống Sang Toâr? Ngkíq, anhia chỗi ĩt noâng práq anhia dốq ĩt; ma cóq anhia culáh loah máh práq ki dŏq atức Dống Sang Toâr.”
8Máh cũai tễng rit sang pruam tỡ bữn ĩt noâng práq tễ máh cũai proai, cớp alới tỡ bữn noâng atức bữm Dống Sang Toâr.
9Yê-hôi-ada, la cũai tễng rit sang, ĩt muoi lám hĩp, chơ án tốc táq hŏ́ng tâng cantứp. Moâm ki án dŏq cheq prông dốq noau chiau sang bân ngoah toong mut Dống Sang Toâr. Máh cũai tễng rit ca bữn mpỗl bân ngoah toong mut loŏh ĩt práq tễ cũai ca toâq rôm, chơ chóq tâng hĩp ki. 10Toâq alới hữm práq khoiq poân hĩp, ngkíq cũai bữn mpỗl chĩc saráq yỗn puo, cớp án ca sốt nheq tễ rit sang, alới ĩt cớp ngih práq ki, chơ alới amut dŏq tâng máh toai práq. 11Toâq ngih práq moâm chơ, alới chiau máh práq ki yỗn pỡ cũai nhêng salĩq ranáq atức Dống Sang Toâr. Chơ alới ki culáh práq yỗn máh cũai chiang táq aluang, chiang táq dống toâr, 12chiang co, chiang cữo tamáu, cũai chỡng aluang cớp tamáu dŏq atức Dống Sang Toâr. Cớp práq ki alới táq máh ranáq canŏ́h hỡ dŏq atức Dống Sang Toâr. 13Ma máh práq noau dững chiau sang tâng dống sang, tỗp alới tỡ bữn ĩt táq cachoc práq, tangan, lavia, sarkĩauq cứt ruaiq tớu, tỡ la máh crơng radỡng táq toâq práq tỡ la yễng. 14Yuaq máh práq ki dŏq culáh cóng máh cũai atức Dống Sang Toâr. 15Ma alới tỡ bữn ĩt choâiq thrỗq práq tễ cũai ca roap mpỗl culáh práq yỗn cũai táq ranáq, yuaq cũai ki táq ranáq tanoang tapứng lứq. 16Máh práq noau bữn tễ cũai chiau sang dŏq pupứt lôih cớp dŏq pláih loah máh lôih, alới tỡ bữn dững amut tâng Dống Sang Toâr, yuaq práq ki cỡt khong máh cũai tễng rit sang.
17Bo ki, Hasel puo Si-ri dững tahan pỡq chíl vil Cat, cớp án cheng bữn. Chơ án ễ chíl vil Yaru-salem hỡ. 18Ma Yô-at, puo cruang Yuda, ĩt nheq máh crơng puo thrap nhũang, la puo Yê-hô-saphat, puo Yê-hô-ram, cớp puo Aha-sia khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ, dếh máh crơng án chiau sang bữm, cớp nheq máh yễng tâng Dống Sang Toâr cớp tâng dống puo. Án dững máh crơng ki cỡt crơng mpon yỗn Hasel, chơ Hasel dững tỗp poâl án carlũn aloŏh tễ vil Yaru-salem.
19Ma máh ranáq canŏ́h puo Yô-at táq, noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Khoiq Táq. 20-21Bữn bar náq ayững atĩ puo la Yô-sabat con samiang Si-miat, cớp Yê-hô-sabat con samiang Sô-mêr aloŏh ngê ễ cachĩt puo, chơ alới cachĩt puo Yô-at tâng rana pỡq chu vil Si-la. Noau tứp puo Yô-at tâng ntốq noau tứp máh puo tâng Vil Davĩt. Vớt ki, Ama-siah con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih mpoaq án.