16

Nau Y-Ahas Chiă Uănh

1Năm rơh jê̆t ma pơh rnôk rô̆ Y-Pêka, kon buklâu Y-Rêmalia, pôri Y-Ahas, kon buklâu Y-Jôtham, hađăch Yuda, ntơm chiă uănh. 2Y-Ahas geh bar jê̆t năm tơlah păng ntơm ƀư hađăch; jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma prao năm ta ƀon Yêrusalem Brah Ndu păng, nâm bu Y-David, chô-yau păng, hŏ ƀư jêh; 3ƀiălah păng tĭng ndô̆ trong phung hađăch Israel, kŏ tât su nđâp kon buklâu păng jêng ndơ nhhơr; tĭng kơt ntil mpôl bunuyh ƀư, jêng nau Yêhôva tâm rmot ngăn' ma phung Yêhôva hŏ mprơh du jêh tanăp phung ƀon lan Israel. 4Păng ƀư brah jêh ri su ndơ n'hôl ƀâu kah ta kalơ ntŭk prêh, kalơ gôl, jêh ri tâm dâng tơm si lung.
5Nôk nây, Y-Rêsin hađăch Siri, jêh ri Y-Pêka, kon buklâu Y-Rêmalia, hađăch Israel văch hao gay tâm lơh đah ƀon Yêrusalem. Khân păng nchueng lơh Y-Ahas, ƀiălah khân păng mâu dơi đah păng ôh. 6Rnôk nây tâm tom đah nar Y-Rêsin, hađăch Siri, sŏk sĭt tay ƀon Êlat ma phung Siri; jêh ri mprơh phung Yuda du luh bơh ƀon Êlat; jêh ri phung Siri văch tât ma ƀon Êlat, gŭ ta nây n'ho tât ma nar aơ.
7Pônây, Y-Ahas prơh bunuyh hăn tât ma Y-Tiglat-Pilêser hađăch Asiri, lah: "Gâp jêng oh mon may jêh ri kon buklâu may. Văch hom, tâm rklaih gâp bơh ti hađăch Siri jêh ri hađăch Israel, phung hŏ dâk tâm lơh đah gâp." 8Y-Ahas sŏk tâm ban lĕ, miah jêh ri prăk geh tâm ngih Yêhôva jêh ri tâm jrô prăp drăp ndơ ngih hađăch, leo njuăl ndơ nhhơr ma hađăch Asiri. 9Hađăch Asiri iăt păng. Hađăch Asiri hao tâm lơh đah ƀon Damas, jêh ri sŏk ƀon nây, njŭn leo phung ƀon lan păng jêng bună ma ƀon Kir, jêh ri nkhĭt lơi Y-Rêsin.
10Tơlah Y-Ahas, hăn ma ƀon Damas gay tâm mâp đah Y-Tiglat-Pilêser, hađăch Asiri, păng saơ nơng ta ƀon Damas. Hađăch Ahas njuăl rup nơng nây, di tĭng nâm rup bu ƀư păng, ăn ma kôranh ƀư brah Y-Urija. 11Jêh nây kôranh ƀư brah Y-Urija, nkra ƀư du mlâm nơng tĭng nâm rup nơng bơh hađăch Ahas hŏ njuăl tă bơh ƀon Damas; kôranh ƀư brah Y-Urija nkra njêng nơng lĕ lôch jêh ê lor ma hađăch Ahas sĭt. 12Tơlah hađăch sĭt tă bơh Damas hŏ tât jêh, păng saơ nơng nây jêh ri nhhơr ndơ ta kalơ nơng nây. 13Păng su ndơ păng nhhơr gŭch jêh ri ndơ păng nhhơr ranih muy, jêh ri tŏ ndơ păng nhhơr nhêt jêh ri tŏ mham ndơ păng nhhơr ma nau đăp mpăn ta kalơ nơng nây. 14Bi ma nơng kông gŭ panăp Yêhôva, pôri păng trơn lơi ntŭk păng ta pănăp ngih, vah vang nơng mhe păng đah ngih Yêhôva, jêh nây n'gân păng êp kêng nơng păng mpeh dor palơ.
15Pônây, hađăch Ahas ntĭnh ma kôranh ƀư brah Y-Urija, lah: "May mra su ta kalơ nơng toyh ndơ nhhơr su ăp ôi jêh ri ndơ nhhơr ranih muy ăp mhaơ, jêh ri nhhơr ndơ hađăch nhhơr gŭch jêh ri ndơ păng nhhơr ranih muy, ndrel ma ndơ nhhơr gŭch tă bơh lĕ rngôch phung ƀon lan tâm n'gor; tâm ban lĕ nkhŭt ta kalơ nơng nây ndơ khân păng nhhơr nhêt, jêh ri djrah lĕ rngôch mham bơh mpô mpa nhhơr gŭch, jêh ri lĕ rngôch mham bơh mpô mpa ƀư brah. Bi ma nơng kông, gâp mra dŏng prăp ma gâp ôp Kôranh Brah." 16Pônây, kôranh ƀư brah Y-Urija ƀư lĕ nau nây tĭng nâm hađăch Ahas hŏ ntĭnh jêh.
17Jêh ta nây, hađăch Ahas koh lơi ndor năp hip ndơ n'gâng dak jêh ri sŏk lơi ndơ n'gâng dak tă ta nây; jêh ri păng ntrŭnh lơi drŏng dak bu ƀư ma kông tă kalơ rup ndrôk kông ndăl păng, jêh nây leo n'gân păng ta kalơ mbon nơng lŭ. 18Yor tă hađăch Asiri, păng rgâl tâm ban lĕ tâm trôm ngih Yêhôva trong mpông ndring prăp ma nar Sabat bu ƀư jêh tâm trôm ngih hađăch, jêh ri trong mpông padih gay prăp ăn ma hađăch.
19Nau kan Y-Ahas ƀư jêh bu hŏ chih jêh tâm ndrom Sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Yuda. 20Y-Ahas khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô-yau păng, bu tâp ndrel khân păng tâm ƀon Y-David. Y-Hêsêkia, kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.