19

1Nghe xong phúc trình, vua Ê-xê-chia xé áo lấy vải bố quấn mình, đi lên Đền thờ Chúa 2Vua bảo quản lý hoàng cung Ê-li-a-kim bí thư Sép-na và các thầy tế lễ mặc vải bố đi gặp tiên tri Ê-sa, con A-mốt, 3trình bày lời này "Ê-xê-chia nói: 'Hôm nay là ngày hoạn nạn, nhục nhã, xấu hổ. Cũng như bào thai đã đến ngày tháng mà mẹ không có đủ sức để sinh. 4Chắc Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của ông đã nghe những lời Ráp-sa-kê tôi tớ của vua A-sy-ri, phỉ báng Thượng Đế Hằng sống, và chắc Ngài sẽ trách phạt những người ấy. Xin ông cầu nguyện cho những người còn sống."'
5,6Ê-sa trả lời với mấy người được Ê-xê-chia sai đến gặp ông: "Các ông trở về tâu trình cho vua lời phán của Chúa: 'Đừng sợ những lời phạm thượng của tôi tớ vua A-sy-ri. 7Ta sẽ hướng dẫn tư tưởng vua này để khi nghe tin đồn, vua ấy vội bỏ về để rồi bị giết trong đất mình."'
8Trên đường về, Ráp-sa-kê được tin vua A-sy-ri đã rời La-ki nên đi thẳng đến Líp-na, để gặp vua, khi vua đang vây đánh thành này. 9Vua cũng được tin Tiệt-ha-ca, vua Ê-thi-ô-bi đem quân đến tấn công, nên sai sứ đi nói với Ê-xê-chia: 10“Đừng để Thượng Đế mà ngươi-tin-cậy, lừa dối ngươi bằng cách hứa hẹn sẽ không để cho Giê-ru-sa-lem lọt vào tay ta. 11Ngươi đã nghe tiếng các vua A-sy-ri, đi đến đâu họ hủy phá tan tành đến đấy. Phần ngươi sẽ thoát được sao? 12Thần của các nước khác có cứu được ai đâu, vì cha ông ta đã tiêu diệt Giô-xan, Ha-ran, Rết-sép và ê-đen ở Tê-la-sa. 13Còn vua các nước Ha-mát, Ạt-bát, Sê-phạt-va-im, Hê-na và Y-va bây giờ ở đâu?"
14Ê-xê-chia nhận thư do sứ thần A-sy-ri giao tận tay. Đọc xong, vua vội lên Đền thờ Chúa, trải thư ra trước mặt Chúa, 15và cầu nguyện: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, Đấng ngồi trên ngai giữa các thiên thần. Chỉ có Chúa là Thượng Đế của các nước thế gian. Chính Chúa đã sáng tạo vũ trụ. 16Lạy Chúa, xin lắng tai nghe. Lạy Chúa, xin đưa mắt nhìn. Xin nghe lời của San-chê-ríp phỉ báng Thượng Đế Hằng sống. 17Lạy Chúa, các vua A-sy-ri quả có tàn phá đất đai của các quốc gia ấy, 18và đốt thần của họ. Nhưng các thần tượng này chỉ là những sản phẩm bằng gỗ, bằng đá của tay loài người, chứ đâu phải Chân Thần, nên mới bị thiêu hủy. 19Vì thế, bây giờ, lạy Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của chúng con! Xin Chúa cứu giúp chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để tất cả các nước khắp thế giới đều biết rằng chỉ có Chúa Hằng Hữu là Chân Thần!"
20Ê-sa, con A-mốt, nhắn lời với Ê-xê-chia như sau: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: Ta đã nghe lời con cầu nguyện về vụ San-chê-ríp vua A-sy-ri rồi.’ 21Và đây là lời Chúa Hằng Hữu phán về việc ấy: Các trinh nữ ở Si-ôn coi thường ngươi, các cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu, khinh bỉ. 22Ngươi phỉ báng, nhục mạ ai, lên giọng, nhướng mắt với ai? Với Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sao? 23Ngươi dám sai sứ chế nhạo Chúa Hằng Hữu. Ngươi còn khoác lác: 'Đem theo vô số ngựa xe, ta lên đỉnh núi cao, ta ngự chót núi Li-ban; ta đốn cây bách hương cao nhất, hạ cây trắc bá tốt nhất ở đấy; ta vào chiếm nơi ở xa xôi, đám rừng rậm nhất của họ. 24Ta đào giếng, uống nước xứ người. Ta dẫm nát, làm cạn khô các dòng sông Ai-cập.' 25Tất cả những điều này Ta, Chúa Hằng Hữu, đã định trước, ngươi không biết sao? Ta đã quyết định từ xưa cho phép ngươi biến các thành lũy kiên cố thành đống gạch vụn, 26dân các thành này không sức chống cự mà chỉ kinh hoàng, bối rối. Họ giống như cây cỏ ngoài đồng, trên nóc nhà, khô héo khi còn non. 27Nơi ngươi ở, cách ngươi đi đứng ra vào, việc ngươi nổi giận với Ta, Ta biết cả. 28Vì ngươi giận Ta, niên Ta lấy móc xỏ mũi ngươi, đặt khớp vào miệng ngươi, lôi đầu ngươi lại, bắt ngươi trở lại con đường ngươi đến.
29Đây là dấu hiệu cho biết những lời này sẽ ứng nghiệm: năm nay Giu-đa nuôi mình bằng hoa quả, thóc lúa tự mọc lên; sang năm họ sẽ thu hoạch hoa mầu sản xuất do hạt giống rơi rớt vào vụ gặt trước; nhưng đến năm thứ ba, họ sẽ gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. 30Trong đất Giu-đa, cây nào còn lại, sẽ đâm rễ và kết quả. 31Thành Giê-ru-sa-lem và núi Si-ôn sẽ là nơi xuất phát của số người Giu-đa còn lại, Chúa Hằng Hữu sẽ sốt sắng thực hiện việc này."
32Về vua A-sy-ri, Chúa phán: Vua ấy sẽ không được vào thành này; không đến trước thành đắp lũy tấn công; không đeo khiên, bắn tên vào thành; 33nhưng sẽ theo đường cũ, quay về nước. 34Ta sẽ vì Danh Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta, bảo vệ và cứu giúp thành này.
35Ngay đêm ấy, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu giết chết 185.000 tướng sĩ A-sy-ri. Sáng hôm sau, người ta thấy xác chết nằm ngổn ngang. 36San-chê-ríp, vua A-sy-ri phải chạy trốn về Ni-ni-ve. 37Một hôm vua này đang cúng lạy thần Nít-róc trong miếu, thì hai con trai vua là A-tra-mê-léc và Sa-rê-xe đâm vua chết. Họ chạy đến đất A-ra-rát ẩn thân. Một con trai khác của San-chê-ríp, là Ê-sạt-ha-đôn, lên kế vị.