4

Phép lạ "dầu"

1Có một môn đệ của các tiên tri qua đời. Vợ người ấy đến khóc lóc với Ê-li-sê: "Ông biết chồng tôi là một người kính sợ Chúa. Thế mà, khi anh ấy vừa chết đi, chủ nợ đã đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ để trừ nợ." 2Ê-li-sê hỏi: "Tôi có thể giúp chị điều gì? Chị có gì trong nhà không?" Người đàn bà đáp: "Tôi chẳng có gì trừ một bình dầu." 3Ê-li-sê bảo: "Chị đi mượn thật nhiều bình trống không của những người láng giềng, 4đem về nhà, đóng cửa lại, cùng với các con chị đổ dầu vào các bình không này; bình nào đầy, để riêng ra." 5Chị ấy vâng lời, cùng hai con vào nhà đóng cửa lại. Các con mang bình đến cho mẹ đổ dầu vào. 6Khi các bình đều đầy, chị bảo con: "Đem cho mẹ một bình nữa." Đứa con đáp: "Không còn bình nào nữa cả." Dầu liền ngừng chảy. 7Chị đến trình lại cho người của Thượng Đế. Ê-li-sê nói: "Đem dầu đi bán, trả nợ; số còn thừa lại để chi dùng trong gia đình."

Người chết sống lại

8Một hôm Ê-li-sê đi Su-nem. Tại đấy có một người đàn bà giàu mời ông dùng bữa. Về sau, mỗi lần đi qua nơi ấy, ông ghé lại nhà bà dùng bữa. 9Bà nói với chồng: "Tôi biết chắc người vẫn thường ghé lại nhà mình là người thánh của Thượng Đế. 10Ta nên cất một cái phòng nhỏ trên gác rồi để một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn trong ấy. Phòng này dành riêng cho ông ấy mỗi khi ông ghé lại nhà ta."
11Hôm nọ, Ê-li-sê đến, nghỉ trong phòng. 12Ông bảo Ghê-ha-si, đầy tớ mình: "Mời bà chủ nhà vào đây." Khi bà vào, 13ông bảo Ghê-ha-si nói với bà: "Vì bà đã lo lắng sắm sửa cho chúng tôi mọi thứ này, chúng tôi phải làm gì cho bà? Bà muốn tôi nói giùm với vua hoặc với tổng tư lệnh quân đội cho bà điều gì không?" Bà đáp: "Không. Chúng tôi vẫn sống thoải mái giữa đồng bào."
14Sau đó, Ê-li-sê lại hỏi Ghê-ha-si: "Như thế, chúng ta phải làm gì cho bà ấy?" Ghê-ha-si gợi ý: "Bà ta không con mà chồng thì lớn tuổi." 15Ê-li-sê nói: "Gọi bà vào." Bà vào đứng ở ngưỡng cửa. 16Tiên tri nói: "Sang năm, vào lúc này bà sẽ có một con trai." Bà kêu lên: "Người của Thượng Đế ơi! Xin đừng dối tôi! 17“Sau đó, bà mang thai, quãng một năm sau sinh một cháu trai như lời Ê-li-sê đã nói. 18Cậu bé lớn lên. Một hôm, khi người cha đang ở ngoài đồng với thợ gặt thì cậu đến, 19nói với cha: "Con đau đầu." Ông bảo người đầy tớ đem về cho mẹ nó. 20Người đầy tớ đem nó về. Nó ngồi trên gối mẹ cho đến trưa rồi chết. 21Bà mang nó đặt trên giường của người Thượng Đế, và đi ra, đóng cửa lại. 22Bà gọi chồng, xin một người đầy tớ và một con lừa để đi ngay đến gặp người của Thượng Đế. 23Người chồng hỏi: "Hôm nay đâu phải ngày trăng non hay ngày Sa-bát, sao bà đi làm gì?" Bà đáp: "Không sao. Để tôi đi." 24Bà thắng lừa và dặn người đầy tớ: "Đánh lừa đi cho nhanh, lúc nào tôi bảo mới đi chậm lại." 25Và bà đi tận núi Cát-mên tìm người của Thượng Đế. Thấy bà đằng xa, người của Thượng Đế bảo Ghê-ha-si: "Bà ở Su-nem đến kia kìa. 26Chạy ra đón và hỏi bà ấy: "Gia đình bà bình yên không?" Bà đáp với Ghê-ha-xi: "Bình an." 27Nhưng khi lên núi gặp người của Thượng Đế, bà ôm chặt lấy chân ông. Ghê-ha-si đến định xô bà ra, nhưng người của Thượng Đế nói: "Để mặc bà, vì bà đang khổ tâm điều gì đó. Về điều này, Chúa không cho ta biết." Bà nói: 28“Tôi đâu có dám cầu xin một con trai? Tôi chỉ xin ông đừng dối tôi thôi." 29Ê-li-sê quay sang bảo Ghê-ha-si: "Thắt lưng, cầm gậy này đi ngay! Dọc dường, đừng chào hỏi ai cả. Đem gậy đặt lên mặt cậu bé!" 30Bà mẹ nói: "Tôi thề với Chúa Hằng Hữu và với ông, nếu ông không xuống, tôi sẽ không rời khỏi đây." Vậy, Ê-li-sê ra đi sau bà. 31Ghê-ha-xi đi trước, đặt gậy lên trên mặt cậu bé, nhưng chẳng nghe hoặc thấy dấu hiệu gì chứng tỏ cậu sống; nên quay lại báo cáo với Ê-li-sê: "Cậu ấy không sống lại."
32Vào nhà, Ê-li-sê thấy cậu nằm chết trên giường mình. 33Ông vào phòng, đóng cửa lại, cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu. 34Sau đấy, ông nằm sấp trên mình cậu bé, đặt miệng mình trên miệng cậu, mắt mình trên mắt cậu. Người cậu ấm dần lại. 35Ông đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi lại lên nằm trên mình cậu bé như trước. Cậu bé hắt hơi bảy lần và mở mắt ra. 36Ông bảo Ghê-ha-si mời người mẹ vào. Khi bà vào, ông bảo: "Bế cậu ra." 37Bà sụp xuống đất dưới chân Ê-li-sê rồi đứng lên bế con đi ra.

Các phép lạ trong nạn đói

38Ê-li-sê trở lại Ghinh ganh vào lúc đang có nạn đói. Một hôm, các môn đệ đang ngồi trước mặt, ông bảo người đầy tớ: "Lấy cái nồi lớn nấu canh cho các môn đồ ăn." 39Một người đi ra đồng hái rau, gặp cây bí dại, hái trái bọc đầy vạt áo đem về, cắt ra bỏ vào nồi, chẳng cần biết trái ấy là trái gì.
40Nấu xong họ múc canh ra, nhưng có người nếm thử, kêu lên: "Canh này độc chết người, người của Thượng Đế ơi!" Và không ai dám ăn nữa. 41Ê-li-sê nói: "Đem bột lại đây." Ông bỏ bột vào nồi rồi bảo: "Múc ra cho mọi người ăn." Nồi canh không còn độc nữa. 42Có một người ở Ba-anh Sa-li-sa đem đến biếu người của Thượng Đế một số hoa lợi đầu mùa, gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một bao bắp tươi. Ê-li-sê bảo: "Đem dọn cho mọi người ăn." 43Ghê-ha-si hỏi: "Có ngần này đâu đủ cho một trăm người ăn?" Tiên tri lặp lại: "Đem dọn cho mọi người ăn. Vì Chúa Hằng Hữu phán: 'Mọi người sẽ ăn no đủ và còn thừa lại nữa.' " 44Ghê-ha-si vâng lời, và đúng theo lời Chúa Hằng Hữu đã phán, ai nấy ăn no nê và còn thừa lại.