9

1Tiên tri Ê-li-sê gọi một môn đệ đến bảo: "Con sửa soạn đi Ra-mốt Ga-la-át. Cầm lọ dầu này, 2đi tìm Giê-hu, con Giô-sa-phát, cháu Nim-si. Con sẽ gặp người ấy đang ngồi với anh em mình. Bảo người theo con vào một phòng kín, 3lấy lọ dầu đổ trên đầu người và nói: 'Chúa Hằng Hữu phán: Ta xức dầu cho ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên.' Xong, con phải nhanh chân chạy thoát."
4Vậy, môn đệ tiên tri đến Ra-mốt Ga-la-át, gặp 5các tướng tá đang ngồi họp. Môn đệ ấy nói với Giê-hu: "Tôi có chuyện nói với ông." 6Giê-hu đứng lên, đi vào nhà. Người ấy theo vào, đổ dầu lên đầu Giê-hu và nói: "Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán: 'Ta xức dầu cho ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, dân Ta. 7Ngươi sẽ tiêu diệt nhà A-háp, chủ ngươi, báo thù cho các tiên tri và các đầy tớ Ta đã bị Giê-sa-bên tàn sát. 8Cả nhà A-háp phải bị diệt sạch, mọi người đàn ông trong nhà, cả tự do lẫn nô lệ đều phải bị giết. 9Ta sẽ làm cho nhà A-háp giống như nhà Giê-rô-bô-am con Nê-bát và nhà Ba-ê-sa con A-hi-gia. 10Giê-sa-bên sẽ bị chó ăn thịt tại Gít-rê-ên, thây nó không ai chôn cất.'" Nói xong, môn đệ ấy mở cửa chạy đi.
11Giê-hu trở ra với các sĩ quan. Họ hỏi: "Mọi sự tốt đẹp chứ? Gã khùng ấy đến có việc gì thế?" Giê-hu đáp: "Các ông biết người ấy và cũng biết những điều người ấy nói rồi." 12Họ nhao nhao: "Có biết gì đâu! Anh nói cho chúng tôi biết đi!” Giê-hu kể cho họ nghe những điều người ấy nói, và cho họ biết mình đã được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên.
13Lập tức, mọi người tại đấy lấy áo mình trải dưới chân Giê-hu, nơi các bực thang rồi thổi kèn, tung hô: "Vua Giê-hu vạn tuế!"
14và như thế, Giê-hu con Giô-sa-phát, cháu Nim-si làm phản vua Giô-ram khi quân đội Y-sơ-ra-ên đang lo chống giữ Ra-mốt Ga-la-át trước lực lượng của Ha-xa-ên, vua Sy-ri. 15Nhưng khi lâm chiến Giô-ram đã bị thương và phải trở về Gít-rê-ên chữa trị. Giê-hu nói với mọi người ở đấy: "Nếu anh em đồng ý, ta sẽ giữ không cho một ai ra khỏi thành để về Gít-rê-ên báo tin." 16Nói xong, ông lên xe đi Gít-rê-ên, nơi Giô-ram đang nằm điều trị thương tích. Lúc ấy A-cha-xia vua Giu-đa đến thăm Giô-ram và cũng có mặt tại Gít-rê-ên.
17Người lính gác trên vọng canh thành Gít-rê-ên trông thấy Giê-hu và những người đi theo tiến đến liền lớn tiếng báo tin: "Tôi thấy một đoàn người đang đi tới." Giô-ram ra lệnh: "Sai một người cưỡi ngựa ra xem thử họ đến với tinh thần hòa hảo hay không." 18Một người phi ngựa ra gặp Giê-hu, hỏi: "Vua muốn biết các ông đến với tinh thần hòa bình hay không." Giê-hu nói: "Hòa hay chiến có liên hệ gì với chú? Tránh ra đằng sau!" Người lính canh báo cáo: "Sứ giả đến gặp họ rồi nhưng không quay về." 19Vua sai một người thứ hai phóng ngựa ra, nói: "Vua muốn biết các ông đến với hòa khí hay không?" Giê-hu nói: "Hòa hay bất hoà có việc gì đến chú? Tránh ra đằng sau!" 20Người lính canh lại báo cáo: "Sứ giả gặp họ rồi nhưng cũng không quay về. Còn người đang tới chắc là Giê-hu, vì người ấy lái xe một cách hung hăng."
21Giô-ram ra lệnh: "Chuẩn bị xe cộ sẵn sàng cho ta." Thế rồi, Giô-ram và A-cha-xia vua Giu-đa, mỗi người lên xe mình, ra đón Giê-hu. Họ gặp nhau trong cánh đồng của Na-bốt ở Gít-rê-ên. 22Giô-ram hỏi: "Ngươi đến trong hòa khí phải không, Giê-hu?" Giê-hu hỏi vặn: "Hòa thế nào được trong khi Giê-sa-bên, mẹ vua vẫn sống trong dâm loạn, tà thuật?" 23Giô-ram quay xe chạy trốn, đồng thời gọi A-cha-xia, báo: "Có âm mưu phản loạn!"
24Giê-hu lắp tên, kéo cung, bắn vào giữa hai vai Giô-ram, mũi tên xuyên thấu tim. Giô-ram ngã chết trong xe. 25Giê-hu bảo Bích-ca, người phụ tá: "Đem thây hắn ném vào cánh đồng của Na-bốt. Vì chắc ông còn nhớ, lúc ông với tôi cùng cưỡi ngựa theo sau A-háp, cha hắn, Chúa Hằng Hữu có phán với A-háp những lời này: 26“Hôm qua, Ta có thấy huyết của Na-bốt và các con người ấy và ngươi sẽ chịu quả báo ngay trong cánh đồng này.' Vậy, ném hắn xuống cánh đồng của Na-bốt đi, theo như lời Chúa đã phán."
27Thấy việc xảy ra, A-cha-xia bỏ chạy về hướng Bết-ha-gan. Giê-hu đuổi theo ra lệnh: "Đánh chết nó luôn trong xe nó!" Và A-cha-xia bị tấn công lúc đang ngồi trong xe tại dốc Gu-rơ, gần Íp-lê-am. Vua chạy đến Mê-ghi-đô và chết tại đấy. 28Các tôi tớ A-cha-xia đặt xác vua trên một cỗ xe, chở về Giê-ru-sa-lem, chôn trong mộ cùng với tổ tiên vua tại thành Đa-vít. 29A-cha-xia bắt đầu làm vua Giu-đa vào năm thứ mười một đời Giô-ram, con A-háp.
30Khi Giê-sa-bên nghe Giê-hu đến Gít-rê-ên, bà vẽ mắt đánh phấn tô son, trang điểm tóc tai rồi đứng bên cửa sổ lâu đài nhìn ra. 31Thấy Giê-hu đến trước cổng, Giê-sa-bên lì lợm giở giọng quyến rũ: "Anh Xim-ri ơi! Giết chủ rồi vẫn mạnh giỏi chứ?" 32Giê-hu ngước đầu nhìn lên cửa sổ, hỏi: "Ai muốn đứng về phe ta?" Vài ba thái giám đưa mắt về hướng Giê-hu. 33Ông bảo: "Ném nó xuống!" Họ ném Giê-sa-bên xuống, máu tung toé lên tường, vấy cả ngựa. Ngựa giẫm lên xác bà.
34Giê-hu vào cung vua. Ăn uống xong, ông nói: "Bây giờ lo đi chôn mụ đàn bà bị nguyền rủa kia, vì mụ ta cũng thuộc hoàng tộc." 35Nhưng những người được sai đi chôn Giê-sa-bên chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và hai bàn tay nằm đấy. 36Họ quay lại báo cáo. Giê-hu nói: "Đúng như lời Chúa phán qua đầy tớ Ngài là Ê-li người Tích-bê: 'Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong đất Gít-rê-ên. 37Thây nó sẽ như phân trong đồng ruộng Gít-rê-ên. Chẳng ai còn biết đấy là Giê-sa-bên được nữa."'