4

Phung Israel Mâu Rmal Nau Tih

1Hơi phung ndrôk me phung Basan, iăt hom, gŭ ta kalơ yôk Samari; tŭn jot pbung o ach jêh ri jot plên phung mâu geh mâu jêng, lah ma sai khân păng, 'Ndơ̆ hom, he dơi nhêt!'
2Kôranh Brah Yêhôva hŏ dŏng nau kloh ueh Păng sơm ton pô aơ: "Aơ, nar mra tât jêh ma khân may, bu mra djôt nglĕ klĕ yơk khân may, nđâp phung hôm pakơi lơn tâm phung khân may bu mra klĕ ma nglĕ ndar
3Khân may mra luh du ta trôm lĕ bŏng, ăp nơm mra hăn sŏng tra năp păng nơm, jêh ri khân may bu mra klô̆p tâm Harmôn," Yêhôva lah.
4"Hăn hom tât ta ƀon Bêthel, jêh ri ƀư tih; hăn hom ma ƀon Gilgal ƀư tih tay! Ăp ôi leo hom ndơ khân may ƀư brah, jêh ri pe nar du tơ̆ nhhơr du kô̆ tâm jê̆t!
5Nhhơr ndơ ƀư brah nau tâm rnê geh ndrui, jêh ri mbơh hom ndơ nhhơr ma nay ŭch.
 Ăn bu gĭt nau nây, Hơi phung kon sau Israel! Yorlah khân may ŭch nau nây. "Kôranh Brah Yêhôva lah.
6"Bi ma gâp, gâp ăn jêh ma khân may ât ji ngot tâm lĕ rngôch ƀon toyh khân may, ƀiălah khân may mâu lĕ ŭch plơ̆ sĭt ma gâp!" Yêhôva lah.
7"Jêh ri tâm ban lĕ gâp mâu ăn ôh dak mih ma khân may hôm pe khay ma tât yan rek ba; gâp hŏ ăn mih ta ƀon toyh aơ jêh ri mâu ăn mih ta ƀon toyh êng.
 Du lôk mir aơ lĕ geh dak mih,
 jêh ri lôk mir êng mâu geh dak mih ôh lĕ nhop kro.
8Pônây, bunuyh tâm bar pe rplay ƀon toyh lĕ hăn jêh ma du rplay ƀon toyh êng ŭch nhêt dak, mâu dơi joi dak gay bah ji hir.
 Ƀiălah khân may mâu lĕ ŭch sĭt ma gâp," Yêhôva lah.
9"Gâp hŏ dŏng sial duh jêh ri krah sa ba ƀư rai khân may. Geh âk n'gar trao, đang play kriăk ƀâu ƀâu, tơm play rvi, jêh ri tơm play ôlivơ khân may le krah sa lơi. Ƀiălah khân may mâu lĕ ŭch sĭt ôh ma gâp." Yêhôva lah.
10"Gâp njuăl jêh ma khân may nau ji tưp, nâm bu tâm n'gor bri Êjipt; gâp nkhĭt jêh phung bu klâu ndăm khân may ma đao, jêh ri phung seh khân may lĕ gâp nchuăn jêh. Gâp hŏ ăn nau ƀâu ôm ntŭk khân may njơh n'hôl tât ma trôm muh khân may, ƀiălah khân may mâu lĕ ŭch plơ̆ sĭt ôh ma gâp." Yêhôva lah.
11"Gâp hŏ ƀư rai ƀaƀă khân may nâm bu Brah Ndu ƀư rai Sôdôm jêh ri Gômôrơ jêh ri khân may nâm bu rlŭt ŭnh bu rhuăt bơh ntŭk ŭnh sa; ƀiălah khân may mâu lĕ ŭch plơ̆ sĭt ôh ma gâp." Yêhôva lah.
12"Hơi Israel, yor nây gâp mra ƀư nau aơ ma may; Hơi Israel, yor nây gâp mra ƀư nau aơ ma may, nkra hom ma nau tâm mâp đah Brah Ndu may."
13N'hêl nanê̆, aơ jêng Păng hŏ njêng yôk jêh ri rhăk njêng sial. Aơ jêng Păng ƀư mbơh ma bunuyh moh nau păng mĭn; nơm ăn ôi rlơ̆ ngo, jêh ri hăn tâm ntŭk prêh ta neh ntu-Amon Păng jêng Yêhôva Brah Ndu phung tahan!