5

Cóq Rapĩen Cỡt Mứt Tamái

1Máh cũai I-sarel ơi! Cóq anhia tamứng cansái ũat tanúh cứq ễ ũat yỗn anhia, bữn neq:

  2I-sarel cỡt samoât cumũr plot khoiq dớm!
  Án tỡ têq yuor tayứng loah noâng.
  Noau táh dŏq án tâng cutễq,
   tỡ bữn noau ễ acŏ́q án yỗn yuor tayứng loah.
  3Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq:
  “Vil aléq ớn muoi ngin náq pỡq rachíl,
   toâq alới píh chu loah, noâng khlâiq ống muoi culám náq sâng.
  Vil aléq ma ớn tahan muoi culám náq pỡq rachíl,
   toâq alới píh chu loah, noâng khlâiq ống muoi chít náq sâng.”
4Yiang Sursĩ pai neq: “Cóq anhia píh loah chu cứq, chơ anhia bữn tamoong! 5Chỗi pỡq cucốh sang pỡ vil Bêr-si-ba. Chỗi chuaq ravoât cứq pỡ vil Bet-el, yuaq nỡ‑ra vil Bet-el tỡ va muoi ramứh ntrớu noâng. Chỗi pỡq chu vil Kil-cal, yuaq máh cũai tâng vil ki noau ễ cỗp dững nheq chu ntốq canŏ́h.”
6Cóq anhia píh chu Yiang Sursĩ, chơ anhia bữn tamoong! Khân anhia tỡ píh chu án, án lứq pupứt cũai I-sarel samoât ũih cat. Ũih ki blữ cớp cat tỗp Bet-el, cớp tỡ bữn noau têq pupât ũih ki. 7Ŏ́c cuchĩt pứt ễ toâq pỡ anhia la cũai ca rapĩen ŏ́c tanoang o yỗn cỡt ŏ́c ntáng, cớp voang ŏ́c tanoang o ki chu cutễq.
8Bữn án ca khoiq tễng máh mantỗr, Mantỗr Plĩng, cớp Mantỗr Anuac. Án pĩen canám yỗn cỡt poang, cớp pĩen tangái yỗn cỡt sadâu. Án arô máh dỡq mưt cớp tốh dỡq ki chu cloong cutễq. Ramứh án la Yiang Sursĩ. 9Án táq yỗn ranáq rúng pứt toâq pỡ cũai ca bữn ntốq parnoâng, cớp án yỗn máh vil bữn viang khâm cỡt rúng ralốh nheq.
10Nheq náq anhia kêt cũai yống pacái ŏ́c pĩeiq, cớp cũai pai ŏ́c lứq tâng ntốq parchĩn parnai. 11Anhia padâm máh cũai cadĩt cớp lôp ĩt máh saro alới. Cỗ tian ngkíq, anhia ŏ́q ỡt noâng tâng dống nêuq o anhia khoiq táq toâq tamáu, cớp anhia ŏ́q nguaiq blŏ́ng tễ palâi nho ễm tễ nưong anhia khoiq sama. 12Cứq khoiq dáng máh ranáq lôih anhia táq la sâuq lứq, cớp cứq dáng maléq anhia acữn achỗn ranáq ki. Anhia padâm máh cũai tanoang o, cớp anhia roap práq noau chang, dếh catáng tỡ yỗn noau rasữq pĩeiq yỗn máh cũai cadĩt. 13Cỗ ngkíq, cũai rangoaiq ỡt rangiac sâng, yuaq máh tangái ki la sâuq lứq.
14Cóq anhia chi-chuaq ŏ́c o, chỗi chuaq ŏ́c sâuq. Táq ngkíq anhia têq tamoong. Chơ Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ỡt níc cớp anhia, samoât anhia dốq pai chơ. 15Cóq anhia kêt máh ranáq sâuq, mŏ ayooq máh ranáq o; cóq anhia nhêng samoât yỗn noau rasữq pĩeiq. Cŏh lơ pĩeiq Yiang Sursĩ sâng sarũiq táq chóq máh cũai I-sarel ca noâng khlâiq tâng cruang nâi cống bữn.
16Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai neq: “Nỡ‑ra máh rana tâng vil bữn moang cũai nhiam tanúh; alới cuclỗiq cucling cỗ túh arức lứq. Noau ễ arô máh cũai táq nia sarái toâq nhiam tanúh parnơi, cớp máh cũai noau chang ca khễuq ũat cansái tanúh. 17Lứq bữn noau nhiam cuclỗiq cucling tâng dũ ntốq nưong nho. Nheq tữh ranáq nâi lứq cỡt, cỗ cứq ễ yỗn tỗp anhia roap tôt. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh ŏ́c nâi.”
18Amôt pai ễn neq: Bap lứq toâq pỡ anhia ca ngcuang tangái Yiang Sursĩ. Tâng tangái ki, tỡ bữn ranáq ntrớu o yỗn anhia, cỗ tangái ki lứq cỡt tangái canám pếc yỗn anhia, tỡ cỡn tangái poang langoah. 19Tangái ki cỡt samoât muoi noaq samiang lúh cula samín, ma ramóh sacâu ễn. Tỡ la cỡt samoât muoi noaq samiang chu pỡ dống; chơ án satoaq ratâng dống, mŏ pĩeiq cusân tot. 20Tangái Yiang Sursĩ la tangái canám pếc, tỡ cỡn tangái poang langoah. Tangái ki la tangái ngua parngeh lứq, tỡ cỡn tangái bũi óh.
21Yiang Sursĩ pai neq: “Cứq kêt lứq máh tangái anhia táq rit cha bũi! Cứq tỡ ễq hữm loâng tangái ki. 22Tam anhia dững crơng bốh chiau sang, cớp chiau sang máh thữ racáu yỗn cứq, mŏ cứq tỡ ễq roap ĩt. Cứq tỡ ễq roap ĩt máh charán nín anhia dững chiau sang ễq yỗn cỡt ratoi cớp cứq. 23Cóq anhia tangứt ũat, cỗ cứq tỡ ễq tamứng máh sưong crơng lampỡiq anhia tapáih. 24Ma cóq anhia yỗn ŏ́c pĩeiq o hoi cucúc samoât dỡq tũm, cớp ŏ́c tanoang o hoi lalín samoât crỗng.
25“Tỗp I-sarel ơi! Bo anhia ỡt tâng ntốq aiq pỗn chít cumo, cứq tỡ bữn ớn anhia dững crơng chiau sang yỗn cứq. 26Ma sanua, cỗ tian anhia khoiq cucốh sang máh rup Sacut la yiang puo, cớp Cai-van la yiang mantỗr, cóq tráuq anhia crang dững níc máh rup ki 27toâq cứq dững anhia ỡt pỡ cruang yơng luat vil Damac.”
 Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq pai máh ŏ́c nâi.