6

Nau Ƀư Rai N'gor Israel

1Rêh ni ngăn ma phung gŭ đăp mpăn tâm ƀon Siôn, jêh ri phung gŭ đăp rmên ta yôk Samari,
 phung kôranh tâm phung bri dak ƀư bôk, ma khân păng yơh Israel sĭt ndrel!
2Pôri rgăn hom ta ƀon Kalnê jêh ri uănh; ntơm bơh nây hăn hom tât ta Hamat, ƀon toyh, n'hot hăn tât ta ƀon Gat phung Philistin
 Khân păng jêng ueh lơn ma phung ƀon bri hađăch aơ lĕ?
 Bri neh khân păng jêng toyh lơn ma bri khân may lĕ?
3Hơi phung khân may mĭn n'hŭch lơi nar mhĭk, ƀiălah nau khân may ƀư ăn nau ƀai gơnh tât!
4Rêh ni ngăn ma phung gŭ bêch ta sưng bêch ƀư ma la, gŭ rlu ta kalơ sưng bêch khân păng, jêh ri sa biăp kon săch tâm phung jêh ri phung ndrôk tă bơh ndrung.
5Nanê̆ khân may mprơ nau dơm dam tâm vơt đah nteh gong rêng, jêh ri nâm bu Y-David nklă êng ma khân păng nơm gong rêng;
6phung nhêt dak play kriăk ƀâu ma khăl mlŭng, jêh ri mhĭng khân păng nơm ma dak kôlônh ueh reh,
 ƀiălah mâu rngot ôh yor nau ƀư rai tât ma Y-Yôsep!
7Yor nây aƀaơ khân păng mra jêng phung hăn jêng bună lor bôk dak tâm phung bu nhŭp, jêh ri rnôk nây mơ dĭng roh nau nter hao hâk phung đŭp-đŭl (hao sôl) nây!
8Kôranh Brah Yêhôva jêng Brah Ndu phung tahan lah: Kôranh Brah Yêhôva sơm săk păng nơm lah: "Gâp tâm rmot ma phung Yakôb sưr, jêh ri ji nuih ma pôih nâp păng; jêh ri gâp mra jao ƀon toyh ndrel ma lĕ rngôch ndơ tâm păng."
9Tơlah tâm du rnăk vâl, hôm jê̆t nuyh khân păng mra khĭt tâm ban lĕ.
10Tơlah du huê ndŭl mpôl, jêng nơm su săk nuyh khĭt, sŏk lơi nting ngluh padih tă bơh trôm vâl, jêh ri lah ma nơm hôm tâm vâl, "Hôm geh lĕ bunuyh ndrel may?" Ôbăl mra lah: "Mâu hôm" jêh ri păng mra lah: "Gŭ rklăk hom! Lơi ăn ngơi tât ma Amoh Yêhôva ôh."
11Yorlah, Yêhôva ntĭnh jêh, aơ, ngih toyh mra chôt chah lĕ, jêh ri ngih jê̆ chah hăch rhên.
12Seh nchuăt ta kalơ lŭ lĕ?
 Bu leo ndrôk kai lŭ nây lĕ?
 Ƀiălah khân may ăn nau sŏng rlơ̆ jêng nkhơng dak kăch, jêh ri rgâl play sŏng srăng rlơ̆ jêng tơm tăng...
13Khân may hâk răm tâm ƀon Lô-Dêbar jêh ri lah pô aơ: "Mâu hĕ di ma nau katang he nơm sŏk jêh ƀon Kar-naim ma he nơm?"
14Yêhôva Brah Ndu phung tahan lah: "Aơ, Hơi ngih Israel, gâp mra ăn du bri dak văch tâm rdâng đah may, jêh ri khân păng mra tŭn jot khân may, ntơm bơh ntŭk lăp ƀon Hamat tât ta n'hor dak Arabah."