6

Những Kẻ Sống Xa Hoa và Chỉ Biết Hưởng Thụ Sẽ Bị Phạt

  1Khốn thay cho những kẻ sống xa hoa ở Si-ôn,
  Những kẻ cho rằng chúng đã được ổn định vững vàng trên Núi Sa-ma-ri;
  Những kẻ quyền quý trong nước nổi bật nhất trên thế gian,
  Những kẻ mà nhà I-sơ-ra-ên phải đến để được xét xử.
  2Hãy đến Canh-nê và xem,
  Hãy đi qua Ha-mát nổi tiếng một thời và quan sát,
  Hãy đi xuống Gát của dân Phi-li-tin và nhìn;
  Hai vương quốc của các người có gì hơn các vương quốc đó chăng?
  Lãnh thổ của họ chẳng lớn hơn lãnh thổ của các người sao?
  3Các người tưởng đã đẩy xa được ngày khốn quẫn,
  Nhưng thật ra các người đã làm chế độ bạo tàn tiến lại gần hơn.
  4Này những kẻ nằm trên các giường ngà,
  Những kẻ buông mình trên các trường kỷ,
  Những kẻ ăn các chiên con ngon nhất trong bầy,
  Những kẻ hưởng thịt các bò con mập béo bắt ra từ giữa chuồng,
  5Những kẻ nghêu ngao hát theo tiếng đàn,
  Và bày đặt dùng các nhạc cụ sáng tác các bài ca để làm ra vẻ ta đây cũng như Ða-vít,
  6Những kẻ uống rượu cả tô,
  Và xức cho mình những dầu thơm thượng hạng,
  Nhưng chẳng biết đau lòng trước nỗi đau khổ của Giô-sép.
  7Vì thế các người sẽ bị đem đày trong đợt những kẻ bị lưu đày đầu tiên,
  Và những kẻ nằm dài nơi bàn tiệc sẽ bị dứt bỏ.

  8CHÚA Hằng Hữu đã lấy chính Ngài mà thề,
  CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán,
  “Ta gớm ghiếc thói kiêu căng của Gia-cốp;
  Ta ghê tởm các đền đài của nó,
  Vì thế Ta sẽ trao thành và mọi vật trong thành cho quân thù của nó.
  9Rồi đây, nếu một nhà chỉ có mười người,
  Cả mười người sẽ bị giết.
  10Một người bà con với người chết đem xác của người ấy ra ngoài nhà để hỏa táng,
  Người ấy gọi vào người còn ở trong nhà, ‘Có ai còn ở trong nhà với anh không?’
  Người kia trả lời, ‘Không.’
  Bấy giờ người bà con ấy nói,
  ‘Hãy giữ mồm giữ miệng.
  Chúng ta không được nói đến danh CHÚA.’”
  11Vì này, CHÚA đã truyền,
  “Những nhà lớn sẽ bị phá tan thành mảnh vụn,
  Những nhà nhỏ sẽ bị phá đổ tan tành.
  12Ngựa có thể phi trên đá lởm chởm chăng?
  Bò có thể cày trên nơi chỉ có toàn đá chăng?
  Thế mà các ngươi đã biến công lý thành chất độc,
  Biến trái của sự công chính thành ngải đắng.
  13Hỡi những kẻ vui mừng về thành quả hư không,
  Những kẻ nói rằng, ‘Chẳng phải chúng ta có quyền lực là nhờ vào tài sức của chúng ta sao?’
  14Vì này, hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại ngươi,” CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán.
  “Chúng sẽ đánh ngươi tan tác từ Cửa Ải Ha-mát cho đến Suối A-ra-ba.”