7

Ŏ́c Sapáh Yỗn Amôt Hữm Lam

1Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai sapáh yỗn cứq hữm muoi ranáq salễh neq: Cứq hữm Ncháu tễng sampứh lam. Bo ki la catữ moâm noau roaiq bát yỗn puo, cớp bát mbỡiq dáh loah tamái. 2Tâng ŏ́c sapáh ki cứq hữm sampứh lam toâq cha dũ ramứh sarnóh ramoong tâng cloong cutễq. Chơ cứq pai neq: “Ơ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ơi! Sễq anhia táh lôih yỗn máh cũai I-sarel. Yuaq alới cỡt tỗp cacớt cớp ieuq lứq.”
3Chơ Yiang Sursĩ ralêq loah mứt án, cớp pai neq: “Máh ranáq mới khoiq hữm ki, lứq tỡ bữn toâq mŏ.”

Amôt Hữm Ũih

4Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai sapáh yỗn cứq hữm muoi ranáq salễh ễn neq: Cứq hữm Ncháu thrũan ũih dŏq manrap cũai I-sarel. Ũih ki blữ cat dếh dỡq mưt yỗn cỡt sarễt khỗ nheq tâng cốc cutễq nâi; ũih ki cat dếh cutễq hỡ. 5Chơ cứq pai neq: “Ơ Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai ơi! Sễq anhia sarũiq táq tỗp I-sarel yỗn bữn tamoong. Yuaq tỗp alới la tỗp cacớt cớp ieuq lứq.”
6Chơ Yiang Sursĩ, la Ncháu nheq tữh cũai, ralêq mứt pahỡm sĩa cớp pai neq: “Máh ranáq nâi lứq tỡ bữn toâq mŏ.”

Amôt Hữm Samữ Chiaq

7Yiang Sursĩ sapáh muoi ranáq salễh ễn neq: Yiang Sursĩ tayứng cheq muoi lám viang ca noau chiaq toâq samữ. Tâng atĩ án yống samữ noau chiaq. 8Chơ Yiang Sursĩ blớh cứq neq: “Amôt ơi! Ntrớu noâq mới hữm?”
 Cứq ta‑ỡi: “Cứq hữm samữ chiaq noau ayŏ́ng dŏq.”
 Chơ Yiang Sursĩ pai neq: “Nhêng chu nâi! Cứq ĩt samữ nâi dŏq apáh yỗn noau dáng cũai proai cứq la samoât viang tỡ bữn tanoang. Cứq tỡ bữn ralêq noâng ễ manrap alới.
9Máh ntốq tŏ́ng toiq I-sac dốq rôm sang toam, nỡ‑ra noau talốh nheq. Ntốq tỗp I-sarel dốq sang toam cứq, lứq cỡt rúng ralốh nheq. Cứq ễ táq yỗn tŏ́ng toiq puo Yê-rabũam cuchĩt thréc nheq.”

Amôt Cớp Ama-siah

10Chơ Ama-siah, la cũai tễng rit sang tâng vil Bet-el, cơiq parnai atỡng Yê-rabũam puo I-sarel dáng neq: “Amôt ntôm aloŏh ngê ễ chíl anhia, tâng tỗp I-sarel nâi toâp. Máh santoiq án pai ễ talốh cruang cutễq nâi. 11Amôt pai neq: ‘Yê-rabũam cóq cuchĩt tâng ntốq rachíl! Cớp máh cũai I-sarel pĩeiq noau cỗp dững chu cruang canŏ́h ca yơng tễ tâm cutễq alới.’”
12Chơ Ama-siah pai chóq Amôt neq: “Péq chơ, mới chỗi atỡng noâng parnai Yiang Sursĩ! O mới píh chu loah pỡ cruang Yuda, cớp atỡng parnai Yiang Sursĩ pỡ ntốq ki ễn, dŏq alới ki chứm siem dỡi tamoong mới. 13Chỗi pau atỡng noâng parnai Yiang Sursĩ tâng vil Bet-el nâi, yuaq ntốq nâi la ntốq puo sang toam, cớp ntốq máh cũai tâng cruang nâi dốq sang toam.”
14Amôt ta‑ỡi loah neq: “Cứq tỡ cỡn cũai atỡng parnai Yiang Sursĩ ễq cũai canŏ́h chứm siem cứq. Cứq la cũai bán charán cớp sama nỡm tarúng. 15Ma Yiang Sursĩ yỗn cứq táh ranáq bán cữu; cớp án ớn cứq pau atỡng parnai án yỗn máh cũai I-sarel proai án têq dáng. 16Sanua cóq mới tamứng máh santoiq Yiang Sursĩ pai. Mới ớn cứq chỗi atỡng parnai Yiang Sursĩ, cớp chỗi pai santoiq chíl máh cũai I-sarel. 17Cỗ tian ngkíq Yiang Sursĩ pai neq: ‘Nỡ‑ra, lacuoi mới toâp cỡt mansễm chếq tỗ tâng vil nâi. Máh con mansễm samiang mới pĩeiq noau cachĩt tâng ntốq rachíl. Tâm cutễq mới noau tampễq yỗn cũai canŏ́h ễn ndỡm. Chơ mới cuchĩt tâng cruang cũai ca tỡ bữn sa‑âm Yiang Sursĩ. Cớp cũai proai I-sarel, lứq noau cỗp dững chu cruang canŏ́h ca yơng lứq.’”