9

Yiang Sursĩ Rablớh Tỗp I-sarel

1Cứq khoiq hữm Yiang Sursĩ tayứng coah prông sang, cớp án ớn neq: “Cóq mới côq chíq plỡ tanũl tâng Dống Sang Toâr, táq yỗn tanũl ki rachâu cacưt! Cóq mới pieih tanũl ki yỗn tacoaih, chơ catễt máh cũai proai. Ma cũai noâng khlâiq, cứq ễ cachĩt alới tâng ntốq rachíl. Cứq tỡ yỗn muoi noaq aléq têq lúh vớt. 2Tam alới píq hŏ́ng pưn cutễq táq rana pỡq tooq chu ntốq cũai cuchĩt ỡt, mŏ cứq lứq rapuai cỗp alới. Khân alới chỗn chu paloŏng, cứq lứq âc sadŏ́h alới asễng. 3Khân alới tooq tâng cóh Car-mel, cứq toâq chi-chuaq cớp cỗp alới. Khân alới tooq tâng pưn dỡq mưt, cứq ớn ngưoc tuang cáp cha alới. 4Khân cũai par‑ũal cỗp alới, cứq lứq ớn cũai par‑ũal ki cachĩt táh alới. Cứq chanchớm samoât lứq chơ ễ pupứt tỗp alới; cứq tỡ ễq chuai noâng alới.”
5Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai, la Ncháu Sốt Toâr Lứq, toâq án satoaq cốc cutễq nâi, chơ cutễq cỡt cacưt; dũ náq cũai tâng cốc cutễq nâi nhiam u‑ỗi. Nheq cốc cutễq nâi cluon achỗn cớp sarũq asễng ariang crỗng Nil. 6Yiang Sursĩ táq dống án tâng paloŏng, cớp yỗn paloŏng cutrúq pỡng cloong cutễq. Yiang Sursĩ ĩt dỡq tễ dỡq mưt, chơ tốh chu cloong cutễq. Ramứh án la Yiang Sursĩ!
7Yiang Sursĩ pai neq: “Ơ máh cũai I-sarel ơi! Cứq sanhữ anhia samoât cứq sanhữ tỗp Ê-thia-bi. Cứq khoiq dững tỗp Phi-li-tin tễ cỗn Crêt, cớp dững tỗp Si-ri tễ vil Kir, ariang cứq khoiq dững aloŏh anhia tễ cruang Ê-yip-tô. 8Cứq Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai tutuaiq nhêng cruang I-sarel ca bữn moang ranáq lôih. Nỡ‑ra, cứq pupứt chíq án tễ cốc cutễq nâi. Mŏ cứq tỡ bữn pupứt nheq tŏ́ng toiq Yacốp.
9“Cứq lứq ớn noau ntưo cũai I-sarel ariang noau ntưo racáu tâng taving. Cứq ntưo alới parnơi cớp máh cũai canŏ́h dŏq ĩt aloŏh nheq cũai ŏ́q kia. 10Máh cũai proai cứq ca bữn lôih, pĩeiq noau cachĩt tâng ntốq rachíl, la máh cũai ca pai neq: ‘Ŏ́c rúng pứt rapuai hái, mŏ án tỡ bữn satỡm.’”

Yiang Sursĩ Chuai Loah Cũai I-sarel

11Yiang Sursĩ pai neq: “Bữn muoi tangái cứq lứq toâq atức loah cruang cutễq Davĩt, samoât noau atức muoi láng dống khoiq rúng ralốh. Cứq lứq atức tamái viang vil yỗn cỡt samoât loah tễ nhũang. 12Ngkíq, tỗp I-sarel bữn ndỡm muoi trỗ ễn cutễq ca noâng khlâiq tễ cruang Ê-dôm, cớp nheq tữh cruang ca cứq khoiq ndỡm tễ nhũang. Cứq Yiang Sursĩ toâp pai máh santoiq nâi, cớp cứq toâp táq yỗn ranáq nâi cỡt.”
13Yiang Sursĩ pai neq: “Nỡ‑ra, máh tangái ki lứq toâq, la tangái cũai cái nia satỡm cũai roaiq saro; cũai pát palâi nho satỡm cũai chóh voar nho. Bữn blŏ́ng nho tamái tayŏ́q tễ cóh, chơ hoi nheq chu máh dũal cóh. 14Bo ki cứq dững cũai proai cứq píh loah chu tâm cutễq alới. Chơ alới atức loah tamái máh viang vil, cớp ỡt loâng tâng vil ki. Alới táq nưong nho cớp nguaiq blŏ́ng nho tễ nưong ki; alới táq máh rô bát cớp cha sarnóh alới chóh. 15Cứq ễ chóh cũai proai cứq tâng tâm cutễq cứq khoiq chiau yỗn alới; chơ tỡ bữn noau têq pũiq táh noâng alới. Cứq Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, pai tễ máh ŏ́c nâi.”