14

Sam-sôn cưới vợ

1Một hôm, Sam-sôn xuống Thim-na, gặp một cô gái Phi-li-tin. 2Trở về, ông xin cha mẹ cưới cô ấy cho mình. 3Nhưng cha mẹ ông phản đối: "Trong họ hàng, dân tộc ta không có con gái hay sao con phải đi cưới con của người Phi-li-tin ngoại đạo?" Sam-sôn một mực năn nỉ: "Xin cha cứ cưới cho con, vì cô này vừa ý con lắm."
4Cha mẹ Sam-sôn đâu có ngờ rằng việc này do Chúa xui khiến, vì Ngài muốn tạo cơ hội cho việc kháng chiến, chống xâm lăng, vì lúc ấy Y-sơ-ra-ên đang bị Phi-li-tin đô hộ.
5Sam-sôn cùng cha mẹ xuống Thim-na. Tại một vườn nho ở đấy, ông bị một con sư tử tơ tấn công. 6Thần Linh của Chúa giáng trên ông mạnh mẽ phi thường. Với hai tay không, Sam-sôn xé con sư tử làm đôi như xé một con dê con vậy. Nhưng ông không cho cha mẹ hay việc ấy. 7Sau đó, Sam-sôn đi gặp cô gái, chuyện trò một lúc, lấy làm đắc ý lắm.
8Lần sau, khi Sam-sôn trở lại để cưới cô gái. Trên đường ông ghé lại xem xác con sư tử, thấy một đàn ong làm tổ trong ấy, có cả mật. 9Ông vốc mật vào tay, vừa đi vừa ăn. Gặp cha mẹ, ông mời họ cùng ăn. Nhưng ông không cho cha mẹ biết mật ong này lấy từ trong xác sư tử.
10Cha Sam-sôn đến nhà cô gái để lo việc cưới xin, và theo tục lệ, Sam-sôn mở tiệc tại đấy. 11Người ta giới thiệu cho ông ba mươi người để làm bạn rể. 12Ông nói với họ: "Tôi có một câu đố, nếu anh em giải được trong vòng bảy ngày tiệc cưới, tôi sẽ thưởng cho ba mươi áo vải gai và ba mươi áo lễ. 13Nhưng nếu không giải nổi, anh em phải nạp cho tôi số áo ấy." Họ đồng ý: "Ra câu đố đi!" 14Câu đố như thế này:
"Của ăn ra từ giống ăn, vật ngọt lấy từ giống mạnh."
Trong ba ngày, họ không tìm được câu giải đáp.
15Ngày thứ tư, họ bảo vợ Sam-sôn: "Nếu chị không dụ chồng, tiết lộ lời giải cho chúng tôi, chị và nhà cha chị sẽ bị đốt. Mời chúng tôi đến đây để bóc lột phải không?"
16Vợ Sam-sôn khóc lóc với chồng: "Anh ghét em chứ có thương yêu gì đâu? Sao anh ra câu đố cho người đồng hương của em mà không cho em biết câu đáp?" Sam-sôn nói: "Này em, ngay cả cha mẹ anh, anh còn không cho biết, làm sao nói cho em được?" 17Cô vợ cứ khóc lóc suốt mấy ngày tiệc còn lại. Chịu không nổi, Sam-sôn nói cho vợ nghe vào ngày thứ bảy. Cô đem nói lại cho mấy người kia. 18Vậy, ngày thứ bảy, trước khi mặt trời lặn, những người này đưa ra câu giải:
"Có gì ngọt hơn mật, có gì mạnh hơn sư tử?"
Sam-sôn nói: "Nếu các anh không dùng bò cái tơ của tôi để cày ruộng, làm sao giải được câu đố của tôi."
19Thần Linh của Chúa giáng trên Sam-sôn. Ông xuống Ách-ca-lôn giết ba mươi người Phi-li-tin, lấy áo thưởng cho mấy người giải được câu đố. Nhưng, vì quá tức giận, ông trở về sống với cha mẹ. 20Vợ của Sam-sôn bị đem gả cho một trong ba mươi người bạn rể kia.