17

Mi-ca Sang Rup

1Bữn muoi noaq samiang, ramứh Mi-ca; án ỡt tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im. 2Mi-ca táq ntỡng cớp mpiq án neq: “Bữn cũai tuoiq práq mpiq muoi ngin muoi culám ŏ́c; cứq sâng mpiq pupap cũai tutuoiq ki. Mpiq ơi! Nâi práq mới; cứq toâp ĩt.”
 Mpiq án pai neq: “Con ơi! Sễq Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn mới!”
3Mi-ca culáh loah práq ki yỗn mpiq án. Chơ mpiq án pai neq: “Cứq ễ chiau sang práq nâi yỗn Yiang Sursĩ, dŏq mới tỡ bữn roap tôt tễ ŏ́c cứq khoiq pupap. Mới ĩt práq nâi blom rup táq toâq aluang. Sanua cứq culáh loah práq yỗn mới.”
4Ma Mi-ca culáh loah yỗn mpiq án. Chơ mpiq án ĩt práq bar culám ŏ́c yỗn pỡ cũai chiang dudễr práq, dŏq blom rup táq toâq aluang; chơ dững dŏq rup ki pỡ dống Mi-ca.
5Mi-ca bữn muoi ntốq cucốh sang miar yỗn án. Án táq rup canŏ́h ễn, cớp muoi ploah au ê-phot; chơ án chóh manoaq con samiang án cỡt cũai tễng rit sang. 6Bo dỡi ki cũai I-sarel tỡ yũah bữn puo; ngkíq dũ náq miar táq puai pahỡm sâng yoc.
7Bo ki bữn muoi noaq samiang póng ỡt pỡ vil Bet-lahem, cruang Yuda; án la cũai Lê-vi, ma ỡt tâng cutễq tỗp Yuda. 8Án dễq tễ vil Bet-lahem, chuaq ỡt ntốq canŏ́h ễn. Bo án pỡq tâng rana tâng máh dũal cớp cóh cutễq Ep-ra-im, án veh chu dống Mi-ca. 9Mi-ca blớh án neq: “Mới toâq tễ léq?”
 Án ta‑ỡi: “Cứq la cũai Lê-vi tễ vil Bet-lahem tâng cruang Yuda; cứq ntôm chuaq ntốq ỡt.”
10Mi-ca pai neq: “Yỗn mới ỡt cớp cứq ntốq nâi, dŏq cỡt cũai têq cứq sarhống, cớp cỡt cũai tễng rit sang yỗn cứq hỡ. Dũ cumo cứq ễ yỗn mới práq muoi chít ŏ́c, tampâc, cớp crơng sana hỡ.”
11Samiang póng ki pruam ỡt cớp Mi-ca; cớp Mi-ca ayooq án ariang con samiang bữm. 12Mi-ca chóh samiang ki cỡt cũai tễng rit sang, cớp yỗn ỡt muoi dống cớp án hỡ. 13Mi-ca chanchớm tâng mứt neq: “Sanua, cứq dáng raloaih lứq, la Yiang Sursĩ ễ yỗn ŏ́c o pỡ cứq, yuaq cứq bữn muoi noaq cũai Lê-vi cỡt cũai tễng rit sang.”