8

Y-Gidêôn Dơi Đŏng Đah Phung Madian Y-Gidêôn Khĭt

1Phung Êphraim lah đah Y-Gidêôn pô aơ: "Moh nau may ƀư ma hên nâm bu pô aơ? Tơlah may hăn tâm lơh đah phung Madian, mâm mâu kuăl hên hăn ndrel? Khân păng tâm dun hâu ngăn ngên. 2Ƀiălah păng plơ̆ lah ma khân păng pô aơ: "Tâm rđĭl đah khân may, moh nau gâp geh ƀư jêh? Mâu di hĕ nau phung Êphraim dônh play kriăk ƀâu ndăk jêng ueh lơn ma nau phung Abiêser pĕ play? 3Brah Ndu jao jêh tâm ti khân may phung kôranh Madian Y-Ôrep jêh ri Y-Sêep; moh nau gâp dơi ƀư jêh tơlah tâm rđĭl đah khân may?" Tơlah păng ngơi jêh nau nây, nau khân păng nuih roh jêh.
4Y-Gidêôn tât ta dak krong Yurdan jêh ri rgăn, păng jêh ri phung pe rhiăng nuyh ndrel ma păng, huăr ƀiălah ăt tĭng. 5Pôri păng lah ma phung ƀon Sukôt: "Gâp dăn ma khân may ăn piăng let ma phung tĭng ndô̆ gâp; yorlah khân păng huăr jêh, jêh ri gâp tĭng Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna phung hađăch Madian." 6Phung Kôranh ƀon Sukôt lah: "Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna lĕ gŭ jêh tâm ti may, gay ma hên mra ăn piăng let ma phung tahan may?" 7Y-Gidêôn lah: "Pô ri tơlah Yêhôva jao jêh Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna tâm ti gâp, gâp mra nkuah mlay săk khân may ma rtao lok." 8Tă bơh nây păng hao rlet ma ƀon Pênuel, ngơi ma khân păng tâm ban nây đŏng. Phung bu klâu ƀon Pênuel plơ̆ lah ma păng nâm bu phung ƀon Sukôt. 9Jêh ri păng lah ma phung buklâu ƀon Pênuel: "Tơlah gâp sĭt ma nau đăp mpăn gâp mra ƀư rlâm ngih tŭm aơ."
10Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna gŭ ta ƀon Karkor ndrel ma phung tahan khân păng, geh klăp lah tâm du rmưn prăm rbăn nuyh, jêng lĕ rngôch phung hôm e bơh phung tahan tâm ƀon lan n'gor Lơ; yorlah du rsen bar rmưn nuyh djôt đao khĭt jêh. 11Y-Gidêôn hăn hao rŏ trong phung gŭ tâm ngih bok mpeh palơ ƀon Nôba jêh ri ƀon Tôgbêha, jêh ri tâm lơh đah phung tahan, yorlah phung tahan mâu gŭ njrăng ôh. 12Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna du, Y-Gidêôn tĭng khân păng jêh ri nhŭp bar hê hađăch Madian Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna, jêh ri lơh lĕ rngôch phung tahan nchuăt pru pra.
13Pônây, Y-Gidêôn kon bu klâu Y-Jôas, sĭt tă bơh ntŭk tâm lơh rŏ trong hao sop ƀon Hêres. 14Păng geh du huê buklâu ndăm tâm phung ƀon Sukôt jêh ri ôp păng. Ôbăl chih an ma păng amoh phung kôranh chiă uănh jêh ri amoh phung bu ranh ƀon Sukôt, pơh jê̆t ma pơh nuyh. 15Păng tât ma phung buklâu ƀon Sukôt jêh ri lah: Aơ, Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna, yor phung khân păng ri yơh khân may mưch ma gâp, lah: 'Y-Sêba jêh ri Y-Salmana lĕ gŭ jêh tâm ti may mâu lah mâu, gay ma hên ăn piăng let ma phung tahan may lĕ rgănh jêh?'"
16Păng nhŭp phung buranh ƀon nây, jêh ri sŏk rtao lok dong rpăt phung buklâu ƀon Sukôt. 17Păng ƀư rlâm lơi ngih tŭm ƀon Pênuel jêh ri nkhĭt lơi phung buklâu ƀon nây.
18Jêh ri păng lah ma Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna: "Moh nau geh phung bunuyh ri dĭng khân may nkhĭt ta ƀon Tabor?" Khân păng plơ̆ lah: "Ăp nơm khân păng jêng nâm bu may jêng, khân păng jêng nâm bu phung kon buklâu hađăch." 19Y-Gidêôn lah: "Khân păng jêng oh nâu gâp, phung kon buklâu mê̆ gâp. Yor Yêhôva gŭ rêh, tơlah khân may om khân păng gŭ rêh, gâp mâu mra nkhĭt ôh khân may." 20Pônây Y-Gidêôn lah ma Y-Jêther, kon păng bôk rah: "Dâk jêh ri nkhĭt khân păng." Ƀiălah buklâu ndăm nây mâu tŏk ôh đao păng; păng klach yorlah păng hôm jêng ndăm. 21Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna lah: "Dâk hom may nơm jêh ri ƀư ma hên; tĭng nâm bunuyh jêng; pônây đŏng nau katang păng." Jêh ri Y-Gidêôn dâk nkhĭt Y-Sêba jêh ri Y-Salmuna. Jêh ri păng sŏk ndơ tâm mbên ta trôko seh Samô khân păng.

Kan Êng Y-Gidêôn Ƀư Jêh Ri Nau Păng Khĭt

22Jêh ri phung ƀon lan Israel lah ma Y-Gidêôn: "Ăn may chiă uănh phung hên, may kon buklâu may, jêh ri kon sau may tâm ban đŏng; yorlah may tâm rklaih jêh hên bơh ti phung Madian." 23Y-Gidêôn lah ma khân păng: "Gâp mâu mra chiă uănh ôh khân may, jêh ri kon buklâu gâp mâu đŏng chiă uănh khân may; Yêhôva chiă uănh khân may."
24Y-Gidêôn lah ma khân păng: "Ăn gâp dăn ma khân may pô aơ: Dăn ma ăp nơm ăn ma gâp mblo tôr mah khân may pit in nây." (Phung nây geh mblo tôr mah yorlah khân păng jêng phung Israel). 25Khân păng plơ̆ lah: "Hên maak ăn ndơ nây." Khân păng lăk du blah bok laih, jêh ri ăp nơm buklâu dơm ta bok nây mblo tôr tă bơh ndơ khân păng sŏk gro jêh. 26Njing jâk mah mblo tôr Y-Gidêôn dăn nây geh du rbăn pơh rhiăng sêkel mah, mâu kơp ndơ tâm mbên, nhong, jêh ri bok ao chăng mpor krăk phung hađăch Madian nsoh, jêh ri mâu kơp ôh ndơ văn ta trôko seh samô khân păng. 27Y-Gidêôn ƀư du blah ao êphôt ma ndơ nây jêh ri dơm tâm ƀon păng nơm, ƀon Ôphra. Lĕ rngôch phung Israel ƀư nau brơl ƀư brah mbah êphôt nây; păng jêng du mlâm dăk sân Y-Gidêôn jêh ri lĕ rngôch du vâl păng.
28Pônây phung Madian lăp jêh phung ƀon lan Israel, jêh ri khân păng mâu hôm dâk lơh đŏng ôh. Jêh ri n'gor bri geh nau rlu tâm lơh puăn jê̆t năm dôl nôk rô̆ Y-Gidêôn rêh. 29Y-Jêrubaal, kon buklâu Y-Jôas, hăn gŭ tâm ngih vâl păng nơm. 30Pôri, Y-Gidêôn geh pơh jê̆t nuyh kon buklâu, kon păng nơm deh an, yorlah păng geh âk ur. 31Ur yông păng gŭ ta ƀon Sichem deh du huê đŏng kon buklâu an ma păng, jêh ri păng ntơ amoh ôbăl Y-Abimêlek.
32Y-Gidêôn kon buklâu Y-Jôas khĭt ranh, jŏk rêh, jêh ri bu tâp păng tâm môch mbơ̆ păng Y-Jôas ta ƀon Ôphra, ntŭk phung Abiêser gŭ.
33Tơlah Y-Gidêôn khĭt jêh, phung ƀon lan Israel plơ̆ ƀư đŏng nau brơl mbah yơk ma brah Baal, jêh ri sŏk brah Baal-Bêrit jêng brah khân păng. 34Phung ƀon lan Israel mâu hôm kah gĭt đŏng ôh ma Yêhôva Brah Ndu khân păng, nơm tâm rklaih khân păng bơh ti lĕ rngôch phung rlăng khân păng gŭ văr jŭm. 35Jêh ri khân păng mâu ƀư nau ueh ôh ma ngih Y-Jêrubaal (nâm bu ntĭt Y-Gidêôn), gay mplơ̆ sĭt nau ueh păng hŏ ƀư ma phung Israel.