11

1Yêhôwa bi êmut kheh kơ knăng mkă soh,
   ƀiădah Ñu mơak hŏng knăng mkă djŏ.
  2Tơdah klei mgao truh, klei hêñ truh mơh;
   ƀiădah klei thâo mĭn dôk mbĭt hŏng phung luă gŭ.
  3Klei ênuah ênô phung kpă ênô atăt gai digơ̆,
   ƀiădah klei mdêč mdar phung lhiăr bi rai diñu pô.
  4Ngăn drăp amâo yuôm ôh ti hruê klei ngêñ,
   ƀiădah klei kpă ênô bi mtlaih arăng mơ̆ng klei djiê.
  5Klei kpă ênô mnuih kpă srăng bi kpă êlan ñu,
   ƀiădah mnuih ƀai srăng êbuh kyua klei ƀai ñu pô.
  6Klei kpă ênô phung kpă srăng bi mtlaih digơ̆,
   ƀiădah phung lhiăr djŏ ƀưi klei tluh diñu pô.
  7Tơdah mnuih ƀai djiê, klei ñu čang hmăng rai luč,
   leh anăn klei mnuih wê čang guôn amâo truh ôh.
  8Arăng bi mtlaih mnuih kpă ênô mơ̆ng klei rŭng răng,
   ƀiădah klei rŭng răng anăn truh kơ mnuih ƀai.
  9Sa čô mnuih ƀai čiăng bi rai pô riêng gah ñu hŏng klei ñu blŭ,
   ƀiădah hŏng klei thâo mĭn mnuih kpă ênô srăng tlaih.
  10Tơdah phung kpă ênô mâo klei jăk jĭn, jih ƀuôn dôk hơ̆k mơak,
   leh anăn tơdah phung ƀai rai luč, arăng driâo hơ̆k.
  11Hŏng klei jăk jĭn phung kpă ênuah ƀuôn mâo klei đĭ kyar,
   ƀiădah phung ƀai mdlưh ƀuôn hŏng klei diñu blŭ.
  12Pô mưč kơ riêng gah ñu kƀah klei thâo mĭn,
   ƀiădah mnuih mâo klei thâo săng dôk ñăt.
  13Pô kreh yăl dliê bi êdah klei hgăm,
   ƀiădah hlei pô mâo ai tiê sĭt suôr amâo bi êdah klei hgăm ôh.
  14Tơdah amâo mâo klei atăt gai ôh phung ƀuôn sang srăng lĕ,
   ƀiădah mâo klei hơĭt tơdah mâo lu mnuih đru kčĕ.
  15Hlei pô rơ̆ng kơ sa čô tue srăng mâo klei luh liê kyua klei anăn,
   ƀiădah hlei pô bi êmut kơ klei rơ̆ng anăn mâo klei hnŭk ênang.
  16Arăng srăng mpŭ kơ mniê mâo knuih jăk,
   ƀiădah phung êkei jhŏng ƀai mâo knŏng klei mdrŏng.
  17Mnuih jăk ngă jăk kơ mngăt ñu pô,
   ƀiădah mnuih jhŏng ƀai bi rŭng kđeh ñu pô.
  18Mnuih ƀai ƀơ̆ng ênoh hŏng klei mplư,
   ƀiădah hlei pô ngă klei kpă ênô srăng mâo klei mưn sĭt nik.
  19Hlei pô dôk kjăp hlăm klei kpă ênô srăng hdĭp,
   ƀiădah hlei pô duah ngă klei ƀai srăng djiê.
  20Yêhôwa bi êmut phung mâo klei mĭn wê,
   ƀiădah phung amâo mâo klei soh ôh bi mơak kơ Ñu.
  21Brei ih thâo sĭt mnuih soh amâo srăng tlaih kơ klei bi kmhal ôh,
   ƀiădah phung kpă ênô srăng tlaih.
  22Msĕ si sa boh kông mah ti adŭng ŭn,
   msĕ snăn mơh mniê siam amâo mâo klei thâo mĭn ôh.
  23Klei phung kpă ênô čiăng knŏng bi truh klei jăk,
   klei phung ƀai čiăng bi truh klei ngêñ.
  24Sa čô mnuih brei hŏng klei kmah, ƀiădah ăt đĭ mdrŏng hĭn,
   sa čô mnuih mkăn amâo brei ênŭm tui si klei djŏ ôh, ƀiădah ăt mâo klei kƀah.
  25Sa čô kmah srăng đĭ mdrŏng hĭn,
   leh anăn hlei pô đru arăng, arăng srăng đru ñu msĕ mơh.
  26Phung ƀuôn sang tăm pah kơ pô pioh mdiê ƀlê kơ ñu pô,
   ƀiădah hlei pô čhĭ gơ̆ srăng mâo klei jăk jĭn.
  27Hlei pô tui duah klei jăk mâo klei pap,
   ƀiădah hlei pô tui duah klei jhat srăng mâo klei jhat.
  28Hlei pô knang kơ klei mdrŏng ñu pô srăng lĕ,
   ƀiădah phung kpă ênô srăng đĭ kyar msĕ si hla kyâo mtah.
  29Hlei pô bi rŭng sang ñu pô srăng dưn angĭn,
   leh anăn mnuih mluk srăng jing hlŭn kơ mnuih thâo mĭn.
  30Boh mnuih kpă ênô jing sa ƀĕ ana kyâo klei hdĭp,
   leh anăn pô atăt phung mnuih kơ klei đăo jing pô thâo mĭn.
  31 Tơdah arăng bi wĭt klei djŏ kơ mnuih kpă ênô ti lăn ala anei,
   kdlưn hĭn arăng srăng bi wĭt ya klei djŏ kơ pô ƀai leh anăn pô soh.