14

1Mansễm rangoaiq têq ayứng dống sũ; ma mansễm sacũl pupứt dống sũ án bữm.
2Cũai tanoang tapứng yám noap Yiang Sursĩ; ma cũai tỡ bữn tanoang tapứng mumat Yiang Sursĩ.
3Santoiq ỗt tễ cũai sacũl cỡt ariang dũi toân tỗ án bữm; ma santoiq cũai rangoaiq bán kĩaq níc án.
4Khân ŏ́q tariac cái nia, sũ saro cỡt sarŏh miat; ma khân ễ bữn saro poân sũ la cóq bữn tariac cái nia.
5Cũai noau têq noap, la cũai ca pai moang ŏ́c lứq; ma cũai noau tỡ têq noap, la cũai ca pai moang ŏ́c lauq.
6Cũai dốq prễ ŏ́c rangoaiq, ki lứq tỡ nai cỡt rangoaiq; ma cũai rangoaiq rien chái lứq dáng.
7Cóq ỡt yơng tễ cũai sacũl, yuaq án tỡ têq arĩen mới muoi ŏ́c ntrớu.
8Cũai rangoaiq têq aloŏh máh ngê ễ táq ranáq; ma cũai sacũl aloŏh moang ngê raphếq rathũ sâng.
9Cũai sacũl tỡ bữn rakễ ntrớu án táq ranáq lôih; ma cũai tanoang o, án táq bũi pahỡm Yiang Sursĩ.
10Tâng mứt dũ náq cũai bữn ŏ́c ntáng ahớr cớp bữn ŏ́c bũi; ma tỡ bữn noau canŏ́h têq rachống tễ máh ŏ́c ki.
11Dống cũai loâi cỡt ralốh ralái; ma dống cũai tanoang o cỡt o achỗn.
12Bữn muoi rana cũai chanchớm pai pĩeiq, ma toâq parsốt rana ki dững chu ntốq cuchĩt.
13Tam hái hữm cũai cacháng, ma hái tỡ dáng pĩeiq tâng mứt án bữn ŏ́c ngua la bữn; cớp tữ vớt ŏ́c bũi óh, ki toâq ŏ́c ngua ễn.
14Cũai loâi, án lứq bữn roap loah cóng loâi; ma cũai o bữn roap loah cóng o, cỗ tễ ranáq o án khoiq táq.
15Cũai sacũl sâng noau pai ntrớu, la án noap nheq; ma cũai rangoaiq chanchớm voai nhũang án tayoâq ayững tayáh.
16Cũai rangoaiq yám noap Yiang Sursĩ, cớp án viaq chíq tễ ranáq sâuq; ma cũai sacũl tỡ bữn tutuaiq yỗn samoât, cớp án coâp lứq ễ táq.
17Cũai coâp nsóq mứt táq ranáq sacũl; cớp noau kêt cũai táq pampla.
18Cũai sacũl roap loah cóng sacũl; ma cũai rangoaiq roap loah cóng cỡt dáng lứq lơ ễn.
19Nỡ‑ra cũai loâi lứq pũp crap cũai o; alới toâq pỡ ngoah toong dống cũai tanoang o, chơ sễq án chuai.
20Tỡ bữn noau ễ hữm cũai cadĩt, tam alới la yớu ratoi muoi vil; ma cũai sốc, alới bữn yớu clứng lứq.
21Khân cũai aléq yoc ỡt bũi óh, cóq án ayooq máh cũai cadĩt: ma cũai aléq mumat cũai canŏ́h, cũai ki táq lôih.
22Cũai aloŏh ngê ễ táq ranáq sâuq, án lứq clŏ́c rana; ma cũai ca aloŏh ngê ễ táq ranáq o, noau ayooq loah án cớp táq tanoang tapứng chóq án.
23Cũai sarâng bữn kia tễ dũ ranáq án táq; ma cũai táq ntỡng sâng, án cỡt túh cadĩt.
24Cũai rangoaiq bữn roap máh sanốc ntữn; ma cũai sacũl roap loah cóng puai ranáq sacũl alới khoiq táq.
25Cũai ca atỡng ŏ́c pĩeiq, ki án chuai máh cũai yỗn bữn tamoong; ma cũai atỡng tỡ bữn tanoang, án la cũai chếq yớu.
26Cũai yám noap Yiang Sursĩ bữn ntốq khâm têq poâng, cớp con châu án bữn ntốq parnoâng.
27Ŏ́c yám noap Yiang Sursĩ cỡt samoât mec dỡq yỗn bữn tamoong, dŏq têq chuai yỗn vớt tễ rabang ŏ́c cuchĩt.
28Puo bữn clứng cũai proai, chớc án cỡt toâr lứq; ma puo ŏ́q cũai proai, án ŏ́q chớc ntrớu.
29Rangoaiq lứq cũai bữn mứt laviei; ma cũai chái nsóq apáh án la cũai sacũl.
30Mứt pahỡm ien khễ táq yỗn tỗ chác cỡt bán rêng; ma mứt sa‑on cumíq táq yỗn tỗ chác cỡt a‑ĩ sari.
31Cũai aléq padâm cũai cadĩt, la machớng án mumat Yiang ca tễng cũai ki; ma cũai aléq sâng sarũiq táq cũai cadĩt, la machớng án yám noap Yiang Sursĩ.
32Tữ ŏ́c cuchĩt pứt toâq, cũai loâi cỡt cuchĩt ralec nheq; ma cũai tanoang o bữn ntốq parnoâng cỗ nhơ alới táq tanoang tapứng.
33Ŏ́c rangoaiq dáh tâng mứt cũai dáng sa‑ữi; ma ŏ́c rangoaiq tỡ bữn dáh tâng mứt cũai sacũl.
34Cũai tanoang o táq yỗn cruang cỡt toâr achỗn; ma cũai lôih táq yỗn cruang alới cỡt casiet táq.
35Puo sâng bũi pahỡm chóq máh cũai ayững atĩ án ca rangoaiq; ma puo sâng cutâu mứt chóq máh cũai ca táq yỗn án cỡt casiet.