17

1Ueh lơn geh du glo piăng let kro, ndrel ma nau đăp mpăn khlay lơn ma ngih bêng ma ndơ sông sa, nkhơng geh nau tâm djrel.
2Du huê dĭk, bu ƀư ma nau blau mĭn mra jêng kôranh ma kon buklâu ƀư nau prêng,
 jêh ri păng mra ndơn drăp ndrel ma phung oh nâu.
3Glah ƀŭng prăp nkret prăk dăng, jêh ri năk gay nkret mah;
 ƀiălah Yêhôva rlong uănh nuih n'hâm kon bunuyh.
4Bunuyh ƀai gơih ngăn bâr păng ngơi djơh; bunuyh ngơi mƀruh tôr păng ueh ngăn iăt bâr ngơi mhĭk.
5Mbu nơm mưch bunuyh ndĭt trơi, rak suai ma Nơm Rhăk Njêng păng.
 Mbu nơm maak ma nau rêh ni tât mâu mra klaih ôh đah nau tâm rmal.
6Phung kon sau jêng đon hađăch ma phung bu ranh;
 jêh ri phung mbơ̆ jêng nau chrêk rmah ma phung kon sau păng.
7Nau ngơi ueh mâu khư ôh ma du huê rluk, rlau lơn ma nây nau ngơi mƀruh mâu khư lĕ ma du huê kôranh chiă uănh.
8Drăp ndơ bu blŏl nâm bu du mlâm lŭ rsang ta năp nơm dơi geh păng, ta ntŭk păng hăn ăt dơi geh nau dơi.
9Mbu nơm yô̆ an nau tih joi nau rŏng, ƀiălah mbu nơm nkah tay nau tih roh mĭt jiăng.
10Nau nduyh lăp jru lơn tâm bunuyh geh nau gĭt mĭn, ma đah rhiăng tơ̆ dong bunuyh rluk
11Bunuyh ƀai kanŏng joi nau tâm rdâng, yor nây mra prơh du huê janh ngăn hăn mbơh nau lơh păng.
12Ueh lơn mâp kau me lĕ bu ntŭng kon ma đah tâm mâp ma bunuyh rluk dôl păng ƀư nau rluk.
13Tơlah du huê bunuyh mplơ̆ nau mhĭk ma nau ueh, nau rêh ni mâu mra du ôh bơh ngih păng.
14Ntơm nau tâm djrel, nâm bu pling ntât dak, pôri rlu lơi lor ma nau tâm djrel katang lơn.
15Mbu nơm kơp bunuyh mhĭk jêng sŏng jêh ri tâm rmal bunuyh sŏng,
 Yêhôva tâm rmot lĕ bar hê khân păng.
16Moh khlay bunuyh rluk geh prăk tâm ti păng; ƀiălah dôl păng mâu geh nau ŭch ôh?
17Du huê mĭt jiăng tâm rŏng ƀaƀơ, jêh ri păng njêngoh nâu gay tâm kơl dôl geh nau rêh ni.
18Nơm mâu geh nau blau mĭn ƀư nau tâm nkol dơn râng,
 păng râng ma bunuyh ta năp nơm chiau meng păng.
19Mbu nơm kơnh tâm djrel rŏng ma nau tih; mbu nơm ƀư mpông păng ăn prêh joi gay rlâm.
20Du huê geh nau mĭn kue mâu geh ôh nau ueh maak jêh ri mbu nơm geh mpiăt tih tŭp tâm nau rêh ni.
21Du huê kon buklâu rluk ƀư rngot ma mbơ̆ păng; bi mbơ̆ ma phung rluk mâu geh nau maak ôh.
22Nuih n'hâm hâk răm jêng du ntil dak si ueh, ƀiălah nau rdja nuih ăn sơh kro nting.
23Bunuyh ƀai dơn ndơ bu blŏl ma nau ndâp gay ƀư vĭ lĕ trong phat dôih sŏng.
24Geh nau blau mĭn gŭ panăp bunuyh gĭt rbăng; ƀiălah trôm măt phung rluk uănh ta bôl dŭt neh ntu.
25Du huê kon bu klâu rluk ƀư rngot ma mbơ̆ păng, jêh ri ƀư jâk ma mê̆ hŏ deh nkeng jêh ma păng.
26Mâu ueh ôh ăn (kuh lah) bunuyh sŏng, jan dôih, mâu ueh lĕ dong phung kôranh yor nau sŏng khân păng.
27Mbu nơm njrăng ma nau păng ngơi geh nau blau mĭn âk bi ma bunuyh geh nau mĭn mơih rmên jêng du huê bunuyh gĭt rbăng.
28Tơlah gŭ rklăk, nđâp tơlah bât rluk, ăt kơp păng jêng blau mĭn, nơm mêm bâr mbung păng bu kơp păng jêng bunuyh gĭt rbăng.