19

1Bunuyh o ach gŭ ngao mơih rmên, jêng ueh lơn ma du huê bunuyh ngơi mƀruh.
2Nuih n'hâm mâu geh nau gĭt mĭn âk nau nây ăt mâu ueh lĕ;
 pôri ma mbu nơm chuat ndal mra chêh prah.
3Nau rluk ma du huê bunuyh ƀư rai nau rêh păng nơm,
 ƀiălah nuih n'hâm păng ji nuih ma Yêhôva.
4Nau ndrŏng ntop âk mĭt jiăng;
 bi ma nơm o ach nđâp lah geh mĭt jiăng ăt bu chalơi lơi ôbăl.
5Nơm mƀruh mâu dơi klaih ôh đah nau tâm rmal, jêh ri ma nơm ngơi nchơt nklă mâu mra klaih lĕ.
6Geh âk bunuyh mra yô̆ ma bunuyh lŏng,
 jêh ri lĕ rngôch bunuyh jêng mĭt jiăng da dê ma nơm nta ndơ.
7Lĕ rngôch oh nâu ndŭl deh bunuyh o ach tâm rmot da dê ma ôbăl;
 lơ hâu phung mĭt jiăng păng mra du ngai bơh păng. Păng vơh ma khân păng… ƀiălah khân păng lĕ du jêh.
8Mbu nơm joi nau blau mĭn rŏng ma huêng păng nơm,
 mbu nơm rŏng ma nau gĭt rbăng dơi geh nau ueh uĭn.
9Nơm mbơh mƀruh mâu mra klaih ôh bơh nau tâm rmal;
 jêh ri mbu nơm ngơi mƀruh mra rai yot.
10Mâu ueh ôh du huê rluk gay ma gŭ ngao păn thơ;
 lơ hâu ma nây du huê dĭk bu, jêng kôranh ma kon hađăch!
11Bunuyh geh nau blau mĭn jêng nơm băt ji nuih,
 jêng nau chrêk rmah ma păng; jêh ri păng mâu klăp ôh nau bu nsŭk ma păng tih.
12Nau hađăch nuih nâm bu ngrông yau mŭr,
 ƀiălah nau păng yô̆ nâm bu dak ngom kăr ta gơ̆.
13Du huê kon buklâu rluk jêng nau ƀư rai ma mbơ̆ păng, jêh ri nau ur tâm djrel jêng nâm bu dak mih truh ƀaƀơ.
14Ngih vâl jêh ri drăp ndơ, jêng ndơn drăp u che kăl e;
 bi ma du huê ur blau mĭn yor tă bơh Yêhôva ăn.
15Nau ƀlao ƀư ăn bu lêt bêch, jêh ri huêng gŭ dơm mra ât ji ngot.
16Mbu nơm djôt prăp nau ntăm, mât mray huêng păng nơm;
 ƀiălah mbu nơm mâu blau njrăng nau rêh păng mra khĭt.
17Mbu nơm gĭt yô̆ ma phung o ach, nâm bu ntĭt ăn Yêhôva manh;
 jêh ri Yêhôva mra mplơ̆ sĭt nau ueh ma păng tĭng nâm kan păng ƀư.
18Nkra hom kon may dôl hôm e nau kâp gân;
 ƀiălah lơi ta thăm nkhĭt păng.
19Mbu nơm ji nuih ngăn mra dơn nau tâm rmal,
 tơlah may dơi rklaih păng du tơ̆, ăt may dơi rklaih tay đŏng.
20Iăt hom nau ntĭm nti, jêh ri sŏk dơn nau bu ntĭm gay ma may geh nau blau mĭn nar nglĕ dŭt.
21Nuih n'hâm bunuyh geh âk nau kan ŭch ƀư, ƀiălah nau Yêhôva ŭch dơi jêng.
22Bu ŭch saơ nau bunuyh ƀư ueh, bunuyh o ach khlay lơn ma đah bunuyh mƀruh.
23Nau klach yơk ma Yêhôva njŭn ma nau rêh, mbu nơm geh nau nây mra maak;
 nau uh ah mâu mra tât ma păng ôh.
24Bunuyh ƀlao nto ti păng tâm ngan, jêh ri mâu hôm nsiăm ôh tâm trôm mbung păng nơm.
25Dong hom bunuyh mưch, ri mơ bunuyh rluk mra nti nau blau mĭn;
 nduyh bunuyh gĭt rbăng ri mơ mra ntop geh nau blau mĭn âk.
26Mbu nơm ƀư mhĭk ma mbơ̆ păng jêh ri mprơh mê̆ păng;
 jêng du huê kon bu klâu ƀư ƀap păng, bêk prêng ma săk păng nơm.
27Hơi kon, lơi ta iăt nau nti nsak, klach lah may vĭ đah nau blau mĭn âk.
28Nơm nkoch nau mƀruh gay mưch rmot nau sŏng, bâr mbung phung mhĭk rvăn nau tih mhĭk.
29Nau tâm rmal hŏ ndrăp jêh ma phung mưch, jêh ri mâng rvĕ hŏ rơm jêh ma chŭr kuyh phung rluk.