19

1Thà nghèo mà sống đời thanh bạch,
Còn hơn giàu có cách bất lương.
2Hăng say mà vô ý thức,
Cũng hỏng việc như người quá vội vàng.
3Đường hư hỏng chính vì người điên dại,
Nhưng nó lại u mê oán hận Chân Thần!
4Khi giàu có thu hút nhiều bè bạn,
Lúc khốn cùng, bạn thiết cũng lánh xa.
5Nhân chứng gian chắc chắn mang hình phạt,
Người dối gạt không sao thoát lưới trời.
6Bậc cao quý được lắm người cầu cạnh,
Ai cũng ưa làm bạn với mạnh thường quân.
7Khi nghèo ngặt, ruột thịt còn xa lánh,
Huống hồ là bè bạn thân sơ.
Muốn xin họ rủ lòng thương,
Họ lãng đâu mất, không đường tìm ra!
8Người khôn ngoan yêu mến linh hồn mình,
Người thông sáng tìm được nhiều phước hạnh.
9Nhân chứng gian lãnh hình phạt chắc chắn,
Người dối trá bị tiêu diệt chẳng sai.
10Kẻ ngu muội không đáng hưởng giàu sang phú quý,
Người nô lệ đâu dám lấn lướt bậc hoàng thần.
11Người khôn ngoan kìm hãm cơn giận dữ,
Kẻ khoan dung, thường được tiếng ngợi khen.
12Khi giận dữ, vua nạt nộ như sư tử rống,
Lúc hiền hòa, vua đổ ân huệ như sương móc trên đồng xanh.
13Con ngổ nghịch là tai họa cho cha,
Vợ mè nheo như nhà dột cho chồng.
14Tài sản do ông cha để lại,
Người vợ hiền do Thượng Đế ban cho.
15Vì biếng nhác mà người ta mê ngủ,
Vì ở dưng mà bụng đói xép ve.
16Ai giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình,
Ai bỏ đường Chúa chọn lấy cảnh diệt vong.
17Ai thương người nghèo, tức cho Thượng Đế vay mượn,
Và được Ngài ban thưởng chẳng sai.
18Sửa dạy con khi còn hy vọng,
Đừng để con sa chốn diệt vong.
19Người nóng tính sẽ mang hậu họa,
Ai giúp người, còn phải giúp liên miên.
20Biết nghe lời khuyên răn chỉ giáo,
sẽ khôn ngoan suốt cả cuộc đời.
21Lòng con người lo bày mưu tính kế,
Nhưng thành tựu là do tay Thượng Đế.
22Nhân hậu khiến mọi người mến phục,
Thà chịu nghèo còn hơn sống gian ngoan.
23Kính sợ Thượng Đế là nguồn sự sống,
Làm thỏa lòng và ngăn cản họa tai.
24Kẻ biếng nhác đặt tay mình vào đĩa,
Nhưng rồi thôi, không buồn để lên mồm.
25Trừng phạt kẻ nhạo báng kẻ chon chất sẽ học khôn,
Trách cứ người thông sáng, thông sáng người gia tăng.
26Hành hung cha và xô đuổi mẹ,
Là con làm điếm nhục gia phong.
27Con ơi, chớ nên nghe tà thuyết,
Để con không lạc lối lầm đường.
28Nhân chứng gian nhạo cười công lý,
Miệng ác nhân ăn nuốt tội ô.
29Hình phạt để dành cho kẻ nhạo báng,
Roi vọt sắm sẵn cho người khùng điên.