20

  1Rượu biến người ta thành kẻ nhạo báng,
  Rượu mạnh khiến người ta ăn nói sỗ sàng,
  Ai để rượu xúi giục mình là người kém khôn ngoan.
  2Hãy sợ cơn giận của vua như sợ sư tử rống,
  Chọc giận vua mạng sống sẽ lâm nguy.
  3Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng,
  Chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.
  4Kẻ biếng nhác không chịu làm việc trong mùa cày cấy,
  Nên đến mùa gặt hái nó cầu xin, nhưng sẽ chẳng có chi.
  5Ý định trong tâm trí người ta như nước ở giếng sâu,
  Nhưng người thông sáng biết cách múc lên.
  6Ai cũng cho mình là người trung thành,
  Nhưng có mấy người là thật sự đáng tin?
  7Người ngay lành bước đi cách liêm khiết,
  Phước hạnh thay cho con cháu biết nối bước theo sau.
  8Vua ngồi trên ngai xét xử,
  Dùng mắt mình trừ khử mọi kẻ gian manh.
  9Ai có thể nói được, “Ta đã tự làm cho lòng ta trong sạch,
  Ta đã tự thanh tẩy lòng mình sạch mọi tội lỗi ô nhơ?”
  10Hai bộ trái cân và hai bộ kích thước để lường gạt,
  Cả hai đều gớm ghiếc trước mặt CHÚA.
  11Bản tánh của trẻ con bộc lộ qua hành động của nó,
  Lòng trong trắng và ngay lành của nó có thể được nhận ra ngay.
  12Tai để nghe, mắt để thấy,
  Cả hai đều do CHÚA dựng nên.
  13Ðừng mê ngủ; nếu không, con sẽ trở nên nghèo đói,
  Mở mắt chăm làm, con sẽ no đủ và dư dật thức ăn.
  14“Tệ quá! Tệ quá!” khách hàng chê giá đắt,
  Mua rồi đi và khoe rằng đã mua được giá rẻ rề.
  15Vàng có đó và châu ngọc cũng nhiều đấy,
  Nhưng người có môi tri thức quý báu hơn nhiều.
  16Hãy giữ lại áo choàng của kẻ bảo lãnh người đàn bà xa lạ;
  Hãy giữ lại của thế chân của kẻ bảo đảm con điếm lăng loàn.
  17Bánh có được nhờ dối gạt ăn có vẻ ngon ngọt lắm,
  Nhưng về sau sẽ cảm thấy như miệng đã ăn nhằm sỏi sạn.
  18Phải bàn luận trước, rồi mới lập nên kế hoạch,
  Phải có mưu lược cao, rồi mới có thể tuyên chiến xuất quân.
  19Kẻ lẻo mép tiết lộ mọi điều bí mật,
  Bạn đừng nên tâm sự với một kẻ hở môi.
  20Kẻ nào mắng cha chưởi mẹ,
  Ngọn đèn của nó sẽ vụt tắt, để nó phải bị mù tối hoàn toàn.
  21Gia tài được hưởng một cách hấp tấp lúc đầu,
  Cuối cùng sẽ chẳng có phước hạnh gì.
  22Bạn đừng nói, “Tôi sẽ báo trả điều ác nó đã làm cho tôi,”
  Hãy trông cậy CHÚA, chắc chắn Ngài sẽ cứu bạn.
  23CHÚA lấy làm gớm ghiếc những bộ trái cân giả,
  Những cây cân bất chính thật chẳng tốt.
  24Mọi bước tiến của con người đều do CHÚA định,
  Vậy làm sao ta hiểu được đường lối mình?
  25Kẻ hấp tấp khấn hứa, “Con xin biệt riêng điều nầy ra thánh,”
  Sau khi hứa rồi mới suy nghĩ là tự gài bẫy để bắt chính mình,
  26Vua khôn ngoan đoán phạt kẻ gian ác,
  Áp dụng bánh xe hình luật nghiền nát kẻ bất lương.
  27Linh tánh con người là ngọn đèn của CHÚA,
  Dò xét những nơi sâu thẳm nhất của lòng người.
  28Lòng nhân từ và lòng trung thành giữ cho vua được yên vị;
  Ngôi nước của vua được giữ vững nhờ lòng nhân ái.
  29Vinh hiển của người trẻ tuổi là sức vóc;
  Vẻ đẹp của bậc lão thành là mái tóc bạc phơ.
  30Bóp nặn vết thương tẩy ra mủ độc,
  Sử dụng roi đòn làm trốc tà tâm.